Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R20)

_______

Kunsten å være en behagelig person

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

… til ettertanke

Det var en gang en gutt som hadde en vanskelig karakter. Hans far ga ham en sekk full av spiker og sa til ham, han skulle slå en spiker inn i hagegjerdet når han mistet tålmodigheten eller hadde kranglet med noen.

Første dag slo gutten 37 spiker i gjerdet. I den påfølgende uken lærte han å kontrollere seg selv bedre og antallet spiker som han slo inn i gjerdet, reduserte seg daglig. Gutten lærte, at det var enklere og holde seg selv under kontroll, enn stadig å slå spiker inn i gjerdet.

Så kom dagen der gutten ikke slo inn en eneste spiker i gjerdet. Han gikk til faren og sa til ham, at han i dag ikke hadde slått en eneste spiker inn i gjerdet. Til dette svarte faren, at han skulle fjerne en spiker fra gjerdet, når han klarte å beherske humøret sitt og være tålmodig.

Mange dager gikk, men så kunne sønnen berette for faren, at han hadde fjernet alle spikrene fra gjerdet.

Faren førte sønnen sin til gjerdet og sa: ”Min sønn, dette har du gjort bra, men se hvor mange hull du har etterlatt. Gjerdet vil aldri se ut som før.

Hvis du har bråk med noen og sier ord som skader, vil du påføre ham sår som disse hullene.

Du kan skade et menneske med en kniv, trekke kniven ut igjen, men du vil alltid etterlate et sår. Det er uten betydning, hvor ofte du unnskylder deg for dette, såret forblir. Et sår som blir forårsaket av ord, gjør nesten like vondt som en fysisk skade.

Venner er sjeldne juveler, de bringer deg til å le og hjelper deg. De er alltid klare til å høre på deg, når du trenger det. De står alltid bak deg og åpner hjertet for deg. Vis dine venner hvor mye du setter pris på dem.”

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R19)

_________

Kunsten å være en behagelig person

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

Og slipp løs …

Hvis vi liker et menneske, vil vi gjerne legge fullt beslag på han/henne. Absorbere dennes tid. Det er unaturlig. Det hemmer den andre i dennes utvikling, i dennes behov. Man må kunne treffe hverandre på en felles tidsøy – og så kunne få segle vekk igjen til sine egne interesser. Det gjelder for et par, vennskap og forelder-barn- relasjoner. En relasjon er kun da av varighet og for begge parter verdifull, når man finner balansen mellom distanse og nærhet. Og til det tilhører:Alltid slipp løs igjen. Også når dette gjør vondt. En flygedyktig ungdom lærer bare å fly, hvis moren kaster ham ut av redet. Men i alt er det en trøst: Det du slipper løs, kommer tilbake. Som bumerangen.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R18)

_______

Kunsten å være en behagelig person

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake. 

10 små gester, som gir glede

1. Sett – helt enkelt mandag morgen blomster på bordet til kollegaen. Eller den stressede kollegaen en skål med basilikum. Dens duft og tyggingen av blader virker beroligende.

2.Alltid nevn navnet på de menneskene du snakker til. Det knytter et bånd av fortrolighet. 

3. Etter en innbydelse ring i hvert fall, takk ennå en gang og si hvor fint og ufor-glemmelig denne tiden var.

4. Ethvert kompliment er en gave. Finn frem til det positive ved din vis a vis, og si det også: ”Det gjorde du flott, det sa du flott, det ser bra ut …”

5. Skriv ned fødselsdager – også for fjerne bekjente. Send en blomsterkvast, bok eller et e-mail-postkort.

6. Noter hobbyer på visittkort. Da har du alltid et samtaletema, som du kan glede andre med. Og dessuten en passende gave, når du blir innbudt.

7. Si takk. I ord, handling, gester. Det blir dessverre ofte glemt i samfunnet vårt.

8. Smil. Hvert eneste smil gjør et menneske lykkelig – og du høster sympati. 

9. Vær interessert. Still spørsmål. Med spørsmål viser du: Jeg interesserer meg for deg.

10. Utfordr til konkurranse: Hvert menneske med suksess elsker spillet, som gir ham/henne muligheten til å bekrefte seg selv, bevise sin verdi, utmerke seg. Oppfordr til konkurranse – og unn den andre seieren.

________

 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R17)

________

Kunsten å være en behagelig person

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

 

Helt enkelt være til stede

Du vil at bumerangen skal komme tilbake? At mennesker nettopp skal være til stede for deg, når du trenger dem? Da vær deg selv.

 

 Små gester – stor virkning. Gleder som du gir,
kommer som en bumerang tilbake.

 

 Når du spør en venn/venninne, hvordan han/hun har det, og du hører: ”Nå ja, ikke alt for bra …”, så bør du handle, og gjøre noe for han/henne og den felles relasjonen. Enhver liten gest av sympati egner seg: Ring ham/henne neste dag, send ham/henne en morsom faks eller en oppmuntring per e-mail.  Gi ham/henne helt enkelt en liten oppmerksomhet – en bok, en blomst. Tilbring en kveld med ham/henne.  Du kan med en liten investering sørge for mye glede. Du må helt enkelt bare gjøre det.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R16)

_________

Kunsten å være en behagelig person

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

Vær vennlig

 Noen få vennlige ord, et ærlig smil koster deg ikke noe, og frembringer en god følelse hos din vis a vis. I alle våre livsroller avgjør måten som vi omgår våre medmennesker på, vår suksess og vår tilfredshet.

Et gammelt kinesisk visdomsord lyder: ”Den som ikke har et vennlig ansikt, bør ikke åpne en butikk.” Et smil er et budskap om god vilje. Det forskjønner dagen for enhver som ser det – og den som gir det, vinner sympati.  Den som beveger seg med en hær av rynker i panna, på den virker et smil som om solen bryter igjennom skyene. De som er under press fra foresatte, kunder, lærere, foreldre eller barn, gir et smil et håp –  viser dem, at det også i verden finnes glede. Sikkert er: I yrket er et vist nivå av vennlighet foreskrevet. Gi helt enkelt mer. Da får du også mer vennlighet tilbake. I det private glemmer vi ofte på grunn av stress, helt enkelt å være vennlige mot våre medmennesker. En liten veiledning:

 

Vennlige mennesker liker man helt enkelt –
de bringer lys og varme på grå dager,
og gjør livet for alle flottere.

 

Spor først opp hva omverdenen forstår under vennlig behandling. Spør dine barn, venner, kolleger og din partner etter de små ting, som de ønsker av deg.

Husker du situasjoner der du ble behandlet uvennlig av medmennesker. Og tenk ut en strategi, der du i en lignende situasjon bevisst styrer i mot – og ved hjelp av vennlighet tar vinden ut av seglene.

Skriv konkret opp hvordan din forestilling for mer vennlighet ser ut.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R15)

_______

Kunsten å være en behagelig person

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

Forbli i samtalen

Den som ønsker å styre samtalen setter partneren i fokus av underholdningen. Dette er nødvendig:

Still åpne spørsmål: Det er spørsmål, som får den andre til å svare mer enn ja eller nei. Når du spør: ”Har du hatt en god dag?”, lyder svaret ja eller nei. Denne spørsmålstypen kaller man lukkede spørsmål. Spør man derimot: ”Hva har du opplevd?”, føler den andre seg oppfordret til å fortelle utførlig, berette detaljert om følelser, inntrykk. De fleste spørsmål som begynner med spørreordene (hvordan, hva, hvorfor) er åpne spørsmål.

Verbaliser følelser: Sammenfatt det som din samtalepartner har fortalt, med egne ord, og kall følelsen ved navn. For eksempel: Din partner forteller, at lederen hans/hennes har rakket ned på han/henne. Du sier: ”Du følte deg urettferdig behandlet.” Eller: Partneren bebreider deg. Du svarer:”Du ergrer deg over meg.” Det stimulerer partneren til enda klarere å formulere sin kritikk og relativere den. Og du unngår en ufruktbar diskusjon, om hvem som har rett.

Send jeg-budskap: Istedenfor å krangle, sammenfatter du dine følelser med ord. For eksempel: noen bebreider deg for å ha gjort noe galt Du imøtegår: ”Ditt angrep krenker meg: jeg er usikker på hva du nå forventer av meg.”

Uselvisk forsøk å tjene andre. Din fordel: Du er praktisk uten konkurranse i en hær med halvgrådige, misunnelige mennesker.  Et menneske, som er i stand til å sette seg inn i situasjonen til en annen og bringer forståelse, trenger ikke å være redd for fremtiden.

Heller stopp opp og smil vennlig, enn å dra stresset gjennom livet.

________

 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R14)

________

Kunsten å være en behagelig person

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

Dette gjør deg sympatisk

Lytte oftere til andre, enn selv å snakke.

Respektere følelsene.

Heller stille spørsmål enn argumentere.

Heller lære av andre, enn å ville belære.

Heller diskutere forretningspartnernes suksess enn dennes nederlag.

Små gester av imøtekommenhet i hver-dagslige samtaler har ofte en vedvarende virkning, enn store, tveeggede tilbud om hjelp. Den som føler seg forpliktet til takk-nemlighet, uten å kunne revansjere seg med en like stor motytelse, føler ikke ubetinget sympati for velgjøreren.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R13)

_______

Kunsten å være en behagelig person

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

Vennlighet


Mange mennesker opptrer unødvendig uvennlig og reservert. Du kjenner dette muligens fra bakeriet eller også på kontoret: den menneskelige karakteren med munnvinkelen nedover som kan ødelegge hele dagen. Disse menneskene vil åpenbar verken ha kontakt eller være populære. Men det vil du. Derfor gi bidrag i form av vennlighet, tid og oppmerksomhet. Den som interesserer seg for andre, er en mer behagelig følgesvenn enn en som først og fremst er interessert i seg selv.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R12)

_______

Lykkenettverket i livet

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

Vær aktiv!

Bumerangen kommer tilbake. Som tid, hjelp, vennskap og kjærlighet kommer tilbake, når man gir av disse. Denne kontaktpleien bør du investere i ditt nettverk:

Del adressene dine i kartoteket ditt i to grupper: gode venner og fjerne be-kjente. Hvor mange gode venner har du? Ti? Ring hver annen dag til to av disse. På denne måten snakker du engang med hver enkelt av de hver tiende dag et kvarter til en halv time.

Og hvor mange fjerne bekjente? Tretti? Bestem en dag i uka, der du ringer fem av disse i ett par minutter. En telefon-kontakt hver sjette uke er nok, for å bli husket som en fjern bekjent.

Dine gode venner bør du personlig treffe i løpet av en til to måneder. Hvis du hver uke avtaler en kort time med de i en kafé, frisker det opp vennskapet deres. Dessuten treffer dere hverandre av og til en ettermiddag for en sykkeltur, i svømmebassenget, eller du hjelper til med renoveringen av boligen deres.

Dine fjerne bekjente ber du en gang i året inn til et fødselsdagsselskap. Gjennom dette treffer du de to ganger i året: engang på din fødselsdag i og en gang på deres fødselsdag når du tar i mot deres innbydelse.

 

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R11)

_______

Lykkenettverket i livet

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

Og hvordan ser det ut i yrket?
 

Den samme øvelsen kan du gjennomføre med dine yrkessmessige relasjoner. For også her gjelder: Minst 80 prosent av nytten av yrkesmessige bånd er å føre tilbake til 20 prosent av disse allierte.

Skriv altså opp dine viktigste 20 for-retningsforbindelser, og sammenlign disse med totalen på aktive forretnings-kontakter, ut ifra erindring, din databank eller telefonregister.

Sannsynligvis går 80 prosent av nytten fra disse forretningskontaktene tilbake på 20 prosent av relasjonene.

Sett nå opp en liste over mennesker som hittil har hjulpet deg mest i livet. Skriv navnene deres i rekkefølge etter viktighet, og fordel 100 poeng på de første ti. Generelt kan de folkene som har hjulpet deg mest, også gjøre dette i fremtiden.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share