Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (1)

 ______

Nå trår du så riktig på gassen. I syv skritt får du tiden til ikke å beherske deg. Du omgås suverent din livstid – og styrer ditt liv uten stress. 

Har du en visjon, en livsdrøm som det lønner seg å gi gass for? Hvilken rolle spiller du i livet ditt? Kan du tråkke på bremsen, slippe løs? Utvikl styrkene dine, og aksepter svakhetene dine? Formuler konkret dine mål. Jo mer konkret du har målene foran deg, desto mer handlingskraft kan du mobilisere. Og – meget viktig – lar du deg stresse av pressende oppgaver, eller har du et blikk for det vesentlige?

Kjenner du dine tidstyver? Og vet du hvordan man planlegger en dag effisient(gjøre de riktige tingene)? De følgende trinn fører deg vekk fra tidsdiktaturet.

    1.trinn: Utvikl et livsmål

    2.trinn: Fastlegg livsroller

    3.trinn: Definer nøkkeloppgaver

    4.trinn: Formuler årsmål

    5.trinn: Planlegg ukentlige prioriteter

    6.trinn: Gjennomfør dagens arbeid effisent

      7.trinn: Forvandl ulyst til lyst

Tidsguiden gjør det lett for deg, å gjøre de syv trinnene en etter en. Hvis ikke nå, når da?

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Utsetter du ting?

Lofoten

__________

Hara Estroff Marano har følgende råd til deg hvis du utsetter ting:


 1. Lag en liste over alt du skal gjøre.

 2. Noter ned hvilke intensjoner du har.

 3. Sett realistiske mål.

 4. Bryt målene ned i spesifikke oppgaver.

 5. Gjør oppgavene meningsfulle.

 6. Lov deg selv en belønning.

 7. Kvitt deg med oppgaver du aldri kommer til å gjøre.

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Workshop 19: Si nei

Gjør det klart for deg selv, at du ikke har nok tid til å gjøre alt det du kan gjøre, og hva andre gjerne vil av deg. Sørg for at du utnytter tiden til å gjøre det som er viktigst for deg og som bringer deg nærmere målene dine. Tid til dette kan du bare vinne ved at du sier nei til uviktige saker, og lar være å gjøre dem.

Si nei: Jeg bestemmer meg i fremtiden for å si nei til følgende forespørsler, oppgaver eller forventninger til meg, for igjen å kunne konsentrere meg om mine egne verdier og mål:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

Kaste vekk: Jeg bestemmer meg de neste dagene til å kaste vekk følgende gjenstander for igjen å skaffe plass, slik at jeg kan beskjeftige meg om mine virkelige mål:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. _______________________________________________

5. _______________________________________________

_______________

Workshop 20: « Sentrale livsområder – dine hovedoppgaver» kommer mandag 24 . mai. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

________________________________

Del på bloggen

Bookmark      and Share

Sentrale livsområder – dine hovedoppgaver

Workshop 18 B: Viktig eller pressende?

Eisenhower matrisen

I gårsdagens Workshop 18 A testet du deg selv om du forsto forskjellen på det som haster og det som er viktig. I dag presenteres en metode som gjør at du lettere setter prioriteter, og blir mer bevist på hverdagens utfordringer og om de aktivitetene du prioriterer fører deg mot målene dine eller «kun» haster.

Oppgaver som haster formidler følelsen av å straks måtte bli gjort, men er ikke automatisk viktig. De suggerer: Dette trenger straks min oppmerksomhet – nå! Viktige oppgaver kjenner du igjen på at de bringer deg nærmere målet ditt.

Et godt eksempel på hastesaker er telefonen. Hvis en mobiltelefon ringer på et tog, skvetter flere folk samtidig som cowboyer som raskt trekker colten. Også her synes det som om det handler om å overleve.  Forbli du rolig når telefonen din ringer, eller rykker det også i deg?  »Ja, her Olsen. Nei, beklager galt nummer. Gjør ikke noe, ha det.« Var det viktig? Nei, det haster bare …

Derimot bringer viktige oppgaver meg nærmere sentrale mål i mitt personlige og yrkesmessige liv. Er det viktig å bry seg om sport? I første omgang synes det ikke å være slik. Du klarer deg også fint uten. Imidlertid finnes det et flott ordtak. Den som ikke tar seg tid til sport, må reservere tid til sykdom.

Den amerikanske president Eisenhower pleide å inndele sine oppgaver i fire kvadranter:

 • Oppgaver som er viktige og som haster (kvadrant 1).
 • Oppgaver som er viktige (kvadrant 2).
 • Oppgaver som haster (kvadrant 3).
 • Oppgaver som verken haster eller er viktige (kvadrant 4).

Vurder selv: Hvor mange prosent av din tid tilbringer du i hvilke kvadranter? Hvis du vil, kan du straks supplere din idealfordeling. Vi har på de neste sidene listet opp typiske aktiviteter for de tilsvarende kvadrantene for å gjøre det lettere for deg å innordne dem.

Jo mer du er i virksomhet i hastighetsområdet, desto høyere er adrenalinnivået. Dette er som oftest forbundet med stress, hektisk aktivitet, løsninger i siste minutt. Over kortere tid kan en holde ut noe slikt, men på lang tid holder ikke vi mennesker ut dette. Vi har også fremstilt hva som typisk skjer, når du til-bringer for mye tid i en av kvadrantene.

Å skjelne det viktige fra det som haster

Det er forbausende hva som skjer av positive ting når man tar seg tid til kvadrant-2-aktiviteter. Det er typisk at ledere investerer 10 til 30 prosent av tiden sin i denne kvadranten. Det er fullstendig klart: Når du kun reduserer de andre tre kvadrantene om få prosentpunkter, og investerer disse istedenfor i kvadrant 2, forandrer livet ditt seg dramatisk!

___________

Workshop 19: « Si nei » kommer mandag 17 . mai. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

________________________________

Del på bloggen

Bookmark     and Share

Workshop 9: Min personlighetsstruktur

 

Oversikten på de to neste sidene er ingen fullstendig DISG-profil, men den viser antydningen av hva en slik profil gir. Hvis du interesserer deg for metodens detaljer, så finner du flere informasjoner under http://www.disg.de.

Les alle adjektivene i den høyre spalten konsekvent igjennom (resultatorientert, beslutningsglad osv), og marker de utsagn som passer på deg.

Dominerende
(D)
 
• Styrker • resultatorientert• beslutniongsglad

• elsker utfordring

• uavhengig

• får ting til å skje

• i team: motor for retningen

• i lederrollen. får ting til å skje, håndterer problemer og uro

  Svakheter • utålmodig• kontaktarm

• dårlig lytter

• eventuelt for hurtige beslutninger

• vanskelig teammedarbeider

• stiller for høye krav til andre

• overser risikoene

  • Ideelle omgivelser • beslutningsfrihet• utfordring

• større prosjekter

• selvstendig arbeid

• så lite kontroll som mulig
• så lite detaljarbeid som mulig

• klare mål

Initiativrik 
 (I)
 
• Styrker • knytte kontakter• spre optimisme og begeistring

• kan nyte livet

• kommuniserer godt og gjerne

• skaper en motiverende atmosfære

• i team: produserer kontakter

• i lederrollen: muliggjør åpen kommunikasjon, søker etter enighet vedrørende endelige beslutninger

  • Svakheter • avhengig av anerkjennelse• uorganisert

• skyr konfrontasjon

• fører ikke det som er påbegynt til avslutning 

• snakker for mye

• er ikke nøyaktig nok

• har problemer med å være alene

  • Ideelle omgivelser • avveksling
• mennesker• tid til å leve og nyte

• så lite detaljarbeid som mulig

• fleksible betingelser

• anledning til å kommunisere

• offentlig anerkjennelse

 

Stabil
 (S) 
• Styrker • skaper harmoni• god teamarbeider

• lytter godt

• lojal

• skaper stabile omgivelser

• i team: harmoniserer, utfører spesialisert arbeid

• i lederrollen: hjelper andre med å gjøre deres arbeid

 
  • Svakheter • ubesluttsom• kan ikke si »nei«

• for defensiv

• skyr konflikter

• for ivrig med kompromisser

• stiller egne ønsker bak i køen

• har vanskeligheter med forandringer

  • Ideelle omgivelser • sikkerhet, stabilitet• tid til å innstille seg på forandringer

• arbeid i team

• anerkjennelse av egen person
• klarlagte forventninger

• harmoniske omgivelser

• klare, gode relasjoner

Samvittig-hetsfull
(G)
• Styrker • detaljrikdom• kvalitetsbevist

• tenker kritisk, spør

• utholdende

• tar hensyn til regler og normer

• i team: konsentrasjon på de viktige detaljene

• i lederrollen: legger vekt på å fullføre oppgaver, vil at prosedyrer skal bli fulgt

  • Svakheter • mister seg selv i detaljer• tendens til perfeksjonisme

• fare for å trekke seg tilbake til iakttagelsesposisjoner

• »å gjøre det riktig« har for stor betydning

• lite fleksibilitet

• treffer beslutninger for langsomt
• pessimistisk

  • Ideelle omgivelser • klarlagte forventninger• regler, normer

 begrunnelse for forandringer
• anerkjennelse for arbeidet som er prestert

• klar oppgavebeskrivelse

• anledning til å spørre

• oppgaver som trenger nøyaktighet

 

Workshop 10: «Klarlegging av personlige verdier» kommer mandag 15. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. 

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

En sydhavshistorie

 

 

En fullstendig overarbeidet, totalt stresset leder ble sent til en sydhavsøy for rekreasjon av sin lege. Etter å ha sovet ut gikk det lederen igjen ganske bra, og det ble kjedelig for ham fordi oppgavene og utfordringene manglet. Dessverre var alle kommunikasjonsforbindelsene til fastlandet brutt på grunn av en storm, slik at han verken kunne telefonere, fakse eller lese igjennom sine e-mail fra kontoret, og heller ikke mobiltelefonen fungerte. 

Altså gikk lederen urolig omkring på øya for å finne et nytt virkefelt. Han fant en fisker som sov, og lå uten å gjøre noe i sanden, vekket ham og sa: “Mann du kan da ikke ligge så lat omkring,.Jeg er en leder med suksess og vil hjelpe deg!”

Den overraskede fiskeren klarte slett ikke å svare.

Hvem er du? Hva kan du?, spurte lederen. – “En enkel fisker med en båt”, var svaret.

“Da må du da se til å dra ut for å fiske”, fordret lederen. – Det har jeg allerede gjort i morges og mitt dagsbehov er fanget”, svarte fiskeren.

“Da er du ingen ekte gründer, irettesatte lederen: “du må dra ut en andre gang, tredje, fjerde gang, for å fange mer fisk, og bringe disse til markedet for å selge dem.” – “Ja og så?”, spurte fiskeren.
“Når du har gjort dette en tid, har du spart nok penger til å få lån til å kjøpe en båt til”, sa lederen med motiverende stemme. – “Ja og så, spurte fiskeren.

“Da kjøper du med dette lånet en båt nummer to, lar svogeren din dra ut med den, som sannsynligvis også ligger lat omkring, og med de fiskende du da fanger ekstra, gir du ham litt – men ikke for mye!”, advarte lederen.
-“Ja og så?”, spurte fiskeren.
“Da kan du ta opp et annet, tredje, fjerde lån og anskaffe flere båter og få høyere omsetning”, lokket lederen- “Ja og så?”, spurte fiskeren og slik gikk dialogen stadig videre.
Lederen begeistret seg stadig mer for sin forretningsplan, slik at han laget sin visjon av et internasjonalt konsern, med fiskefabrikk, flåte og franchise. Og fiskeren spurte stadig vekk bare: “Ja og hva så?”

“Og når du har gjort alt dette, garanterer jeg deg, at du kan kapitalisere på dette, nemlig å gå på børs og selge aksjer – og så har du klart det! Men først må du jobbe hardt! Så kan du trekke deg tilbake, dra til en sydhavsøy, ligge i sanden og trenger ikke å gjøre noe mer…” sa lederen.

“Ja det er jo akkurat det også gjør nå ….”, svarte fiskeren og la seg tilfreds på siden.

Fra boken «Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

 

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

 

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

 

2. Å gi retning (visjon og mål)

 

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Workshopt 4: «Min livsutvikling» kommer mandag 1.februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hosSimplifyeller viae-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

 

Gi150

 


Les mer om boken «Gi livet retning«

 

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY 

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Få bukt med tidstyvene

 

Bildet tatt av PK Ubøe

Bildet tatt av PK Ubøe

1.        La ikke tiden bli stjålet fra deg

2.        Formuler målsettinger

3.        Planlegg helhetlig og skriftlig

4.        Sett prioriteringer

5.        Ta hensyn til din prestasjonskurve

6.        Del inn dagen. Dagsplaner

7.        Trekk konsekvenser

 

”Vår tid blir delevis stjålet fra oss,
delvis lurt fra oss,
og det som blir til overs, mistes ubemerket”

Seneca

Bruk denne listen som inspirasjon ved siden av listen lenger nede over dine tidstyver.

Dårlige møter

Tidstyv  Gjelder dette meg Mulige løsninger
Møtets formål er ikke klart    Lag en aktiv dagsordenSe møter
Ingen konklusjoner   Avslutt aldri et møte uten at deltakerne er blitt enige om HVA, HVEM og HVORDAN
Møtet starter for sent   Start presis.Hvis ikke straffer du den som kommer presis.

 

Telefon-tidstyver

Tidstyv  Gjelder dette meg Mulige løsninger
Alle samtaler slipper igjennom   Drøft problemet med kollegaer/ sekretærerInnfør «stille» timeInnfør «avdelings-kvarter» 
Har ingen sekretær   Be en kollega ta din telefon i et avtalt tidsrom.Gjør det samme for din kollega.

 

For mye rutinearbeid

Tidstyv  Gjelder dette meg Mulige løsninger
Manglende prioritering   Avklar hva som er viktigst
Frykt for å miste innflytelse   Skaff deg oversikt over det som virkelig betyr noe for deg.

 

For dårlig orden i mitt arbeid

Tidstyv Gjelder dette meg Mulige løsninger
Leter mye etter ting i «arkivet»   Ta deg tid til å opprette et skikkelig arkiv
Jeg er redd for å glemme ting   Bruk en planleggingskalender. Den er en viktig del av din hukkommelse.
Ubesluttsomhet   80% av alt du har på ditt bord kan ordnes innen 2 dager.

Nå har du tatt det første skrittet for å fjerne tidstyvene.

 

Hvilke tidstyver kjenner du?

Her er det andre skrittet i prosessen.Når og hva stjeler av tid?  De påfølgende spørsmål kan identifisere de faktorene som forstyrer deg, slik at du kan få gjort noe med de:

Mine tidstyver

Stemmer

  Nesten alltid Ofte Av og til Nesten aldri
Telefonen forstyrer meg løpende og samtalene er som regel for lange.        
På grunn av for mange besøkende utenifra eller i firmaet får jeg ofte ikke gjennomført mitt egentlig arbeid.         
Samtalene varer hyppig alt for lenge og ofte er resultatene av samtalen utilfredsstillende for meg.        
Store, dvs. tidsintensive ig dermed ubehagligeoppgaver utsetter jeg ofte  til senere, eller jeg har vanskligheter for å fullføre de, da jeg aldri får ro på meg.         
Ofte mangler klare prioriteringer, og jeg forsøker og løse for mange oppgaver på en gang. Jeg gjør for mange småsaker og konsentr        
Mine planer og terminer klarer jeg ofte kunn på grunn av skippertak, da det alltid kommer noe i veien eller jeg har tatt meg på meg for mange oppgaver.        
Jeg har for mye papir på skrivebordet mitt. Korspondanse og lesing tar for mye tid. Oversikten og orden på skrivebordet mitt er ikke akkurat et forbilde for andre.        
Kommunikasjonen med andre er ofte mangelfull. Forsinket utveksling av informasjon, misforståelser eller konflikter er stadig på dagsorden hos oss.        
Delegering av oppgaver klaffer sjelden godt, og ofte må jeg utføre ting som andre kunne ha gjort.         
Å si nei er vanskelig for meg når andre ønsker noe av meg og jeg egentlig må gjøre mine egne oppgaver.         
En klar målsetting, både yrkesmessig og privat mangler i mitt livskonsept, dvs. ofte ser jeg ikke hensikten i det jeg gjør.        
Ofte mangler jeg selvdisiplin for å gjennomføre det jeg har satt meg fore.        
Tell sammen kryssene pr. spalte og få samlet        poengsum        
  X 0 X 1 X 2 X 3
  = 0 + + +

                                                                                                              =…………………. Poeng

0-17 poeng:

Du har ingen tidsplanlegging og lar andre styre tiden din. Du kan verken lede deg selv eller andre.

18-24 poeng:

Du forsøker å få grep om tiden din, men er ikke konsekvent nok for å lykkes.

25-30 poeng:

Din tidsplanlegging er god, men kan bli bedre.

31-36 poeng

Gratulerer (hvis du svart ærlig på testen). Du er et forbilde for andre. La andre profitere på dine erfaringer.

Hva vil du gjøre fra og med i dag, for å få kontroll over 3 ”tidstyver”? Din handlingsplan:

 

Tidstyv Årsak, grunner Tiltak, løsninger
         
         
         

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Multitasking er å kaste bort tiden

Gjør alt, og det samtidig! Multitasking er fortsatt ansett som universalmiddel i kampen mot tidspress og overfylt timeplan. Men de siste vitenskapelige studier viser endydig: Våre hjerner er ikke i posisjon til å svare på flere ting samtidig. Resultatet: De som gjør flere ting samtidig, gjør flere feil, kaster bort mer tid – og føler seg stadig overveldet og stresset. 

Jotunheimen26

Konsentrasjon istedenfor multitasking  
Multitasking er ikke noe mer enn en rask veksling frem og tilbake mellom forskjellige oppgaver. Men det å være beskjeftiget betyr ikke at man virkelig er produktiv. Tips: Gjør heller en ting raskt og grundig  istedenfor og gjøre tre ting kun halveis og overfladisk. Den som  gjør alt på en gang mister orienteringen. Derfor konsentrere deg fullt og helt på det du gjør akkurat nå.

ABC istedenfor multitasking

Sett klare prioriteringer med ABC-metoden. Del oppgavene inn i tre kategorier: A-prioriteringer har absolutt prioritet. Fordi: Dette er dine viktigste og på samme tid de oppgavene som haster mest. B- prioriteringer er viktige, men ikke påtrengende. C-prioriteter er mindre viktig, og ikke så påtrengende. Forøvrig: Mye av det som ved første øyekast ser ut til å haste og være viktig løser seg senere av seg selv.

Kvalitet istedenfor kvantitet

Også i fritidengjelder: Velg bevisst imot multitasking. Riktignok er dette i utgangspunktet ikke så enkelt. Men: I det lange løp hjelper det deg å ta tid til det som er veldig viktig. For deg personlig. Unn deg den fantastiske følelsen når den første uroen erstattes med indre ro. Råd: Begynn med enkle dagligdagse ting. Bestemm deg bevisst for et TV-program og legg vekk fjernkontrollen. Unngå en ukers tid å lese avisen ved frokostbordet. Nyt den duftende koppen med kaffe og de ferske rundstykkene – helt uten nyheter om kriser.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Venstre og høyre hjernedominans

I de siste 30 årene har forskere vunnet fasinerende informasjoner om hvordan hjernen utvikler seg, og hvordan vi kan bli mer produktiv og kreativ. Deres oppmerksomhet har rettet seg mot storehjernen vår, som – i likhet med det indre i en valnøtt – er delt i to halvdeler. Begge storehjernehalvdelene, også kalt hemisfæren, er forbundet med en tykk nervetråd, corpus callosum. Da begge halvdelene i det ytre ligner på hverandre, trodde man lenge, at den høyre hemisfæren helt enkelt var et slags reservedelslager for den venstre hjernehalvdelen.

 Hjerneundersøkelse

Men i mellomtiden vet man, at begge hemisfærene mestrer de oppgavene som de stilles ovenfor på helt forskjellig vis.

Den venstre hjernehalvdelen er sentrum for vårt språksentrum. Den elsker å gå systematisk løs på oppgaver og analysere disse i minste detalj. Den er spesialisert på rasjonell tenkning og logikk. Den venstre hjernehalvdelen er simpelthen bestemt til å løse kompliserte matematiske ligninger eller også å spille sjakk.

Helt annerledes er derimot den høyre hemisfæren: Den tenker først og fremst i bilder, farger og former. Oppgaver blir løst spontan og intuitiv, der detaljene ikke er så viktige. Den høyre hemisfæren arbeider ikke lineært, men helhetlig.

I de første seks årene i vårt liv blir vi hovedsaklig styrt av vår høyre hemisfære. Vi lar vår leketrang og fri fantasi få fritt utløp, er i høy grad nysgjerrig og konsentrerer oss en gang på det, en annen gang på noe annet.

Når vi begynner på skolen må vi av tvang gripe tilbake til den venstre hemisfæren av hjernen vår.

Begge hemisfærene i hjernen
 
 
logisk,

matematisk,linear,detaljert

språk, verbal,

kontrollert.

sekvensielt,

aktiv,

verdensvandt,

dominerende,

intellektuell,

analytisk,

orden, lese,

skrive,

benevne,

husker navn
 
 nøkkelen

figurativ,


symbolsk,
intuitiv, 
 
 
 kreativ,

musikalsk,

emosjonell,

springende,

oppbyggende,

drømmende,

samtidig,

divergerende,

husker
ansikter
 

 

Egenskaper som disiplin, logikk og konsentrert arbeid rykker i sentrum, og vi blir hovedsaklig belønnet for egenskaper som er sentrert i den venstre hemisfæren.

I voksen alder foretrekker ca. halvparten av befolkningen den venstre hemisfæren, mens den andre halvdelen foretrekker den høyre hemisfæren mht. tanke og atferdsstil – akkurat som det finnes venstre og høyrehente. Venstre- og høyrehjernen utfyller gjensidig hverandre og fører som regel også begge til et godt resultat, men bare med andre midler.

Forskerne er imidlertid fremdeles av forskjellig mening om hemisfæredominans er betinget av omverdenen eller anlegg. Det synes imidlertid som om de fleste mennesker har utviklet sin foretrukne hjerne-dominans allerede som tenåring.

Det interessant er, at mennesker som i alminnelighet blir sett på som et geni og en spesialist på mange områder, i høy grad skiller seg fra resten av befolkningen, idet de arbeider med hele hjernen: De er i stand til, ikke bare å bruke en, men begge hjernehalvdelene samtidig.

Høyre eller venstre?

Høyre eller venstre?


Dessverre er vi ikke alle genier.  De fleste av oss bruker som oftest bare en side av hjernen, og jo hyppigere vi gjør dette, desto mer dominant blir den hemisfæren vi foretrekker. Vi utelukker i vårt indre mer og mer et bytte til den andre mindre prefererte hemisfæren. Til slutt blir vi til et eller halvhjerne individ.

 

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt« av  Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Syv grunnregler for dagsplanlegging

______

1. Planlegg skriftlig. Skriv straks ned alle aktiviteter, oppgaver og terminer i tidsplanleggeren din – det gjelder også for rutineoppgaver og småting. Bare slik kan du beholde overblikket, og kan konsentrere deg om det vesentlige.

2. Planlegg din nye arbeidsdag kvelden før. Slik kan du så og si la underbevisstheten jobbe for deg,  mens du sover, og utnytte dens skapende kraft om natten. Dessuten sparer du deg for urolige tanker før du sovner inn, om alt det du neste dag selv står ovenfor.

3. Vurder tidsbehovet ditt og sett deg tidsfrister. Du omgås sikkert pengene dine med omhu og kalkulerer planlagte utgifter på forhånd. Hvorfor gjør du ikke dette også med tiden din? Glem ikke at tid er mer verdifullt enn penger! De fleste oppgaver kan man forskyve i det uendelige, derfor bør du sette en tidsfrist for enhver aktivitet. Du vil se: En tidsfrist som også ligger deg på hjertet, kan sette fri utrolige reserver.

4. Planlegg ikke hele dagen. En realistisk dagsplan skal bare innholde det du vil få gjort i løpet av denne dagen – og også kan. Undervurder ikke ditt virkelige tidsbehov! Ikke planlegg mer enn 60 prosent av dagen din. Hold deg til tommelfingerregelen 60–20–20: Reserver 60 prosent av tiden din for planlagte aktiviteter, 20 prosent for uforutsette oppgaver og de berømte – beryktede tidstyvene og 20 prosent for sosiale kontakter. Erfaringen vil vise deg hva som er mulig å planlegge i din arbeidshverdag – og hva som ikke er det.

5. Sammenfatt sammenlignbare oppgaver til arbeids- og tidsblokker. Arbeids- og tidsblokker gir dagen din den første grovstrukturen. Men hold deg ikke slavisk til blokkene. Pass ubetinget på å forbli fleksibel!

6. Sett dine prioriteter i fokus. Begynn alltid med de viktigste, ikke med de aktivitetene som haster! Still deg stadig spørsmålet: Hva er virkelig viktig? Hva bringer meg nærmere målene mine? Og: Hva ville hende, hvis jeg ikke gjorde noe bestemt? Lær å si nei, fritt etter mottoet: »Hvis mulig si nei, si ja hvis nødvendig.«

7. Konsentrer deg om de positive tingene. Mist ikke gleden ved dagen din! Gjør hver dag noe som gleder deg: Møt venner, gå på kino, til frisør eller unn deg et godt måltid mat. Kun den som skaper en kompensasjon til det daglige arbeidet, kan på sikt lykkes.

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt» av Lothar J.Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share