Dovenskap er halve livet(A)

___________

I serotonin-tidsalderen ser du om morgenen menneskemasser som jogger og går igjennom parken. På engen praktiserer en gruppe lettkledde mennesker Tai Chi. Bak en eik står en med lysende øyne – bumerangen lander i hånden hans.

Barna må først klokken ni på skolen, fordi moren har fleksitid på arbeidsplassen. Man treffer hverandre om kvelden til inline-skating eller til en diskusjon om hensikten, Dalai Lama og lykken i en kneipe over et glass vin. På kontoret blir det igjen pratet om alt og ingenting. Og hos lederen ligger et underholdningsmagasin på skrivebordet, mens han ønsker å småprate. I serotonin- tidsalderen ansetter man helst ”slobbies” igjen: Slower but better working people – mennesker som arbeider langsommere, men bedre. Firmaet innfører arbeidstidskonto. På nattbordet ligger ”oppdagelsen av langsomheten” eller ”dovenhet er halve livet”. Enhver kjenner en som akkurat tar et år sabbatical – tar seg fri fra jobben, for å nyte en annen side av livet: ro og god tid.

_________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse U: Vår motivasjon

Arbeidstilfredsstillelse og motivasjon har etter nyere studier av Wendelin Küpers forskning i ledelse, nådd et historisk lavmål i tyskspråklige land. Stadig flere mennesker stiller spørsmål om hensikten. Hvordan prestasjonspotensial blokkerer og blir reaktivert.  De spør seg selv, hvorfor de gjør det som de daglig gjør. ”hvorfor arbeider jeg så lenge? Hvorfor har jeg ikke noe privatliv mer?”

Spørsmålet etter vår motivasjon er meget personlig. Vår dypeste motivasjon bærer vi i hjertet vårt, derfor kan som oftest bare overfladiske virkninger bli oppnådd gjennom eksterne motivasjonsanstrengelser. Problematisk er, at vi ofte ikke er oss bevisst på våre dypeste ønsker og dog på samme tid styres av denne mektige kraften.

For å kunne erkjenne vår innerste motivasjon, trenger vi ro og konsentrasjon. Vi kan bare ane våre drivkrefter, når vi kjører i høyeste hastighet. Vi må stoppe opp og vente til støvet har lagt seg. Pass på de små stemmene og kommentarene i hodet ditt som lover deg noe eller forulemper deg. Lytt til alt med tålmodighet og bli bedre kjent med dine pådrivere.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp …  når noen vil motivere deg

Stopp opp … før du tar imot en ny stilling eller starter et nytt prosjekt

Stopp opp … når du om kvelden ser i speilet og ser tilbake på dagen.

 • Vær så vennlig å lukk øynene og konsentrer deg om hjertet ditt.
  Pust rolig inn og ut. Ønsk hjertet ditt glede, god helse og fred. Hva har dette hjertet allerede opplevd? Forbli noen minutter med hele din oppmerksomhet i hjerteregionen din. Send nå glede, sunnhet og fred til menneskene som er nærmest deg. Visualiser deres ansikter. Forbli igjen med oppmerksomheten din for noen minutter i hjerteregionen. Med tiden kan du også utvide kretsen av adressater for dine ønsker til mennesker som utløser nøytrale følelser i deg eller som du har vanskeligheter med.
 • Trekk deg tilbake for noen dager for å tie.
  Mange klostre tilbyr stillhet og taushet. Ta deg tid til å komme i berøring med dine dypeste motivasjoner. Hva motiverer deg mest for tiden? Hva driver deg virkelig? For å oppnå en drøm, hva ville du ”gi totalt” for å nå den? Hva ville du ofre for den?

______________

Øvelse V: «Vårt tempo» kommer i mandag 30. august. Ved å gå inn påkategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

De 10 kjennetegnene til kaoter

IMG_0423

1.     Arbeider samtidig på flere prosjekter

2.     Tenderer til å forskyve

3.     Elsker lappesystemet

4.     Setter helst ikke opp mål

5.     Betrakter planlegging som tvangsjakke

6.     Lar seg gjerne distrahere

7.     Anser mye for likeverdig

8.     Arbeider ofte under tidspress

9.     Er samlere og oppbevarere

10.   Har vanskelig for å si nei

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Venstre og høyre hjernedominans

I de siste 30 årene har forskere vunnet fasinerende informasjoner om hvordan hjernen utvikler seg, og hvordan vi kan bli mer produktiv og kreativ. Deres oppmerksomhet har rettet seg mot storehjernen vår, som – i likhet med det indre i en valnøtt – er delt i to halvdeler. Begge storehjernehalvdelene, også kalt hemisfæren, er forbundet med en tykk nervetråd, corpus callosum. Da begge halvdelene i det ytre ligner på hverandre, trodde man lenge, at den høyre hemisfæren helt enkelt var et slags reservedelslager for den venstre hjernehalvdelen.

 Hjerneundersøkelse

Men i mellomtiden vet man, at begge hemisfærene mestrer de oppgavene som de stilles ovenfor på helt forskjellig vis.

Den venstre hjernehalvdelen er sentrum for vårt språksentrum. Den elsker å gå systematisk løs på oppgaver og analysere disse i minste detalj. Den er spesialisert på rasjonell tenkning og logikk. Den venstre hjernehalvdelen er simpelthen bestemt til å løse kompliserte matematiske ligninger eller også å spille sjakk.

Helt annerledes er derimot den høyre hemisfæren: Den tenker først og fremst i bilder, farger og former. Oppgaver blir løst spontan og intuitiv, der detaljene ikke er så viktige. Den høyre hemisfæren arbeider ikke lineært, men helhetlig.

I de første seks årene i vårt liv blir vi hovedsaklig styrt av vår høyre hemisfære. Vi lar vår leketrang og fri fantasi få fritt utløp, er i høy grad nysgjerrig og konsentrerer oss en gang på det, en annen gang på noe annet.

Når vi begynner på skolen må vi av tvang gripe tilbake til den venstre hemisfæren av hjernen vår.

Begge hemisfærene i hjernen
 
 
logisk,

matematisk,linear,detaljert

språk, verbal,

kontrollert.

sekvensielt,

aktiv,

verdensvandt,

dominerende,

intellektuell,

analytisk,

orden, lese,

skrive,

benevne,

husker navn
 
 nøkkelen

figurativ,


symbolsk,
intuitiv, 
 
 
 kreativ,

musikalsk,

emosjonell,

springende,

oppbyggende,

drømmende,

samtidig,

divergerende,

husker
ansikter
 

 

Egenskaper som disiplin, logikk og konsentrert arbeid rykker i sentrum, og vi blir hovedsaklig belønnet for egenskaper som er sentrert i den venstre hemisfæren.

I voksen alder foretrekker ca. halvparten av befolkningen den venstre hemisfæren, mens den andre halvdelen foretrekker den høyre hemisfæren mht. tanke og atferdsstil – akkurat som det finnes venstre og høyrehente. Venstre- og høyrehjernen utfyller gjensidig hverandre og fører som regel også begge til et godt resultat, men bare med andre midler.

Forskerne er imidlertid fremdeles av forskjellig mening om hemisfæredominans er betinget av omverdenen eller anlegg. Det synes imidlertid som om de fleste mennesker har utviklet sin foretrukne hjerne-dominans allerede som tenåring.

Det interessant er, at mennesker som i alminnelighet blir sett på som et geni og en spesialist på mange områder, i høy grad skiller seg fra resten av befolkningen, idet de arbeider med hele hjernen: De er i stand til, ikke bare å bruke en, men begge hjernehalvdelene samtidig.

Høyre eller venstre?

Høyre eller venstre?


Dessverre er vi ikke alle genier.  De fleste av oss bruker som oftest bare en side av hjernen, og jo hyppigere vi gjør dette, desto mer dominant blir den hemisfæren vi foretrekker. Vi utelukker i vårt indre mer og mer et bytte til den andre mindre prefererte hemisfæren. Til slutt blir vi til et eller halvhjerne individ.

 

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt« av  Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Ekstrinsisk og intrinsisk motivasjon

Hvis du vil bekjempe din stress-sykdom, må du først komme på sporet av dine mål, ønsker og drømmer. Bare slik er du i stand til å konsentrere deg om det virkelig viktige og ikke gå deg vill i uvesentligheter. Her er et spesielt spørsmål av avgjørende betydning: Er du ekstrinsisk eller intrinsisk motivert?

Ekstrinsisk motivasjon er »middel-mål-motivasjonen«. Ekstrinsisk motiverte mennesker arbeider for å tjene penger, ha sikkerhet og få anerkjennelse. De gjør som regel det som omverdenen forlanger av dem, mens de tar mindre hensyn til sin indre stemme.

Ekstrinsisk motiverte mennesker står i fare for rett og slett å bli spist opp av kravene fra andre. De har knapt tid mer til seg selv, til moro og livsglede.

Intrinsisk motivasjon kan man derimot betegne som »ønske-og-behovs-motivasjonen«. Intrinsisk motiverte mennesker arbeider ut ifra egen indre drivkraft – her spiller faktorer som personlig interesse for å ha det gøy en viktig rolle. De avveier mellom sine egne behov og kravene fra omverdenen. I tvilstilfeller lytter de først og fremst til sin indre stemme, trekker grenser og konsentrerer seg om sine egne behov.

Hvis du forsømmer dine egne behov og arbeider til du bryter sammen, gir avkall på ferie og å ha det gøy og ikke tar hensyn til helsen din, da er du på et eller annet tidspunkt fullstendig stresset, overarbeidet, utbrent og sprer bare dårlig humør rundt deg. Du kaster bort tiden din på gale saker, gjør slurvefeil, blokkerer sta for innovasjoner og skaper et klima med irritasjon, som gjør et samarbeid med andre nesten helt umulig.

Kjenner du til alt dette? Da er på høy tid med en pause. Ta deg tid til i all ro å tenke over hva du ubetinget burde endre på og hvordan livet ditt fremover bør se ut.

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt» av Lothar J.Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY 

Del på bloggen

Bookmark and Share