Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K24)

Lerke eller ugle?

 

Klokken 1 til 3: Inn i drømmenes land

 Etter dybsøvnfasen følger drømmefasen. Den som er våken i denne tiden har ofte store vanskeligheter med å sovne inn igjen, enn til et tidligere eller senere tidspunkt.

Blodtrykk, stoffveksel og kroppstemperatur når sitt minimum. Nattbilister ser rundt klokken 2 dårligst.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykke

dagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Å formulere effektive mål – Å gjøre målene målbare

sovebjoern2

Ofte formulerer vi våre mål veldig vage og ubestemmelige. Du sier for eksempel: «Jeg ønsker å gå ned i vekt» eller «Jeg ønsker å bli rik». Slike mål kan du vanskelig nå, fordi du mangler enhver skala og måle noe imot.

En detaljert målsetting er målbar

Hvis du beskrive i detalj målet ditt, vet du lettere når du har oppnådd det. Du har nådd det, når virkeligheten samsvarer med detaljene i beskrivelsen av målet. Gjennom de mange detaljene er målet ditt plutselig blitt målbart. Hvis du kun har som mål å bli slank, når har du da oppnådd målet ditt?Når du veier 70kg? Ved 60kg eller 50kg? Hvis du imidlertid bestemmer deg for at du vil veie 65 kg, da vet du nøyaktig når du har nådd målet ditt.

Skriv  ned datoer for målene dine

For å kunne måle målene dine må du også sette deg selv en tidsfrist for når hvert mål skal bli nådd. Hvis et mål ikke har noen sluttdato, så er det ikke et mål, men kun en intensjonserklæring. Gi målene dine en presis tidsramme. Sett en bestemt dato eller et forhåndsdefinert tidspunkt for oppfyllelsen av målet ditt. Hvis du planlegger et mål uten et tidspunkt, vil du ofte ha en tendens til i det uendelige å forskyve det. Ofte vil du da aldri nå det.

Målbare mål er mer motiverende

Hvilken formulering er mer attraktiv og motiverende for deg? «Jeg ønsker å bli leder i bedrift X,» eller «innen 31.12.2009 er jeg leder i selskapet X med en månedslønn på 100.000 NOK brutto.

Men pass på!

Viktige målsettinger trenger også vanligvis litt tid. Derfor sett deg realistiske tidsfrister. Det er vanligvis bedre å planlegge datoene litt mer sjenerøs for å gi tid til uforutsette hendelser. Hvis du angir tidsplanen for stramt, så du kan demotivere deg selv helt fra starten av, fordi det er så urealistisk å nå målet i løpet av kort tid. Da starter du muligens ikke i det hele tatt. Uansett hva dine mål er kan du formulere et tidspunkt x som du senest skal nå målet, noe som gjør at du da holder åpen muligheten for å nå målet raskere.

 

Artikler i samme serie

Å formulere effektive mål – Å formulere målene dine
Å formulere effektive mål – Riktig størrelse
Å formulere effektive mål – Uavhengig av andre personer
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(A)
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(B)
Å formulere effektive mål – Å gjøre målene målbare
Å formulere effektive mål – Å visualisere målene dine
Å formulere effektive mål – De første skrittene

 

Relatert lesning:

Allen, David: Getting things done
Blair, Gary Ryan: What Are Your Goals: Powerful Questions to Discover What You Want Out of Life
Bryant, Theodore: Self-Discipline in 10 Days: How to Go from Thinking to Doing
Burn, Gillian: Personal Development AllInOne For Dummies
Davidson, Jeff: The Complete Idiot’s Guide to Getting Things Done
Knobloch, Jörg: Gi livet retning
Koch, Richard: 80/20 Way
McWilliams, John-Roger: Do It!: A Guide to Living Your Dreams
Mumford, Jeni: Life Coaching for Dummies
O’Connell, Fergus: How to Get More Done: Seven Days to Achieving More
Seiwert, Lothar: Balance your life
Seiwert, Lothar: Mer tid til lykke
Seiwert, Lothar: Når du har det travelt gå langsomt

Sher, Barbara: Wishcraft
Sher, Barbara: Live the life you love
Tracy, Brian: Goals
Tracy, Brian: Thinking Big

Del på bloggen

Bookmark and Share

Å forskyve ting – Hvordan unngå det?

IMG_1945

1. Aktivitetsliste. Lag en liste med alle utsatte og belastende oppgaver.

2. Sett prioriteter. Spør selvkritisk ved hvert punkt: «Vil jeg noensinne gjennomføre denne oppgaven?»  Hvis svaret er nei, stryker du fullstendig denne aktivite.

3. Balansemetoden. Skriv med for hver oppgave alle «grunnene til at du forskyver oppgaven» og ved siden av «fordelene ved å gjennomføre oppgaven». Hvilken side veier innholdmessig mer enn den andre?
□ Er grunnene til å forskyve mer tungtveiende gjennomfører du strategien i punkt 2.
□ Er fordelene av å gjennomføre tingene, velger du strategiene i nr. 4 til og med 7.

4. Salami-taktikken: Del alle oppgavene som du har utsatt i små, konkrete og gjennomførbare skritt. Start med den første deloppgaven.

5. Tidspunktet for ferdigstillelse:  Sett et konkret tidspunkt for ethvert mellomtrinn. Overfør disse tidspunktene i din dagsplanlegging.

6. Oppfølging. La andre stille deg spørsmål om du virkelig har klart målet du har satt deg. Eventuelt kan du også kontrollere deg selv.

7. Belønning. Etter ethvert trinn du har gjennomført med suksess, gir du deg selv noe fint, f.eks noe så enkelt som en pause. Ved hvert mellomtrinn du når vokser motivasjonen til å mestre neste deloppgave.

Start straks i dag din personlige kampanje mot å forskyve oppgaver!

Gjør fra nå av først de ubehagelige oppgavene som du forskyver!

Start først en ny aktivitet, når du fullstendig har ferdigstilt en forskyvelsesoppgave!

Slutt med å forskyve oppgaver! Start straks med ubehagelige aktiviteter! Ha selvdisiplin og vær konsekvent!

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Ekstrinsisk og intrinsisk motivasjon

Hvis du vil bekjempe din stress-sykdom, må du først komme på sporet av dine mål, ønsker og drømmer. Bare slik er du i stand til å konsentrere deg om det virkelig viktige og ikke gå deg vill i uvesentligheter. Her er et spesielt spørsmål av avgjørende betydning: Er du ekstrinsisk eller intrinsisk motivert?

Ekstrinsisk motivasjon er »middel-mål-motivasjonen«. Ekstrinsisk motiverte mennesker arbeider for å tjene penger, ha sikkerhet og få anerkjennelse. De gjør som regel det som omverdenen forlanger av dem, mens de tar mindre hensyn til sin indre stemme.

Ekstrinsisk motiverte mennesker står i fare for rett og slett å bli spist opp av kravene fra andre. De har knapt tid mer til seg selv, til moro og livsglede.

Intrinsisk motivasjon kan man derimot betegne som »ønske-og-behovs-motivasjonen«. Intrinsisk motiverte mennesker arbeider ut ifra egen indre drivkraft – her spiller faktorer som personlig interesse for å ha det gøy en viktig rolle. De avveier mellom sine egne behov og kravene fra omverdenen. I tvilstilfeller lytter de først og fremst til sin indre stemme, trekker grenser og konsentrerer seg om sine egne behov.

Hvis du forsømmer dine egne behov og arbeider til du bryter sammen, gir avkall på ferie og å ha det gøy og ikke tar hensyn til helsen din, da er du på et eller annet tidspunkt fullstendig stresset, overarbeidet, utbrent og sprer bare dårlig humør rundt deg. Du kaster bort tiden din på gale saker, gjør slurvefeil, blokkerer sta for innovasjoner og skaper et klima med irritasjon, som gjør et samarbeid med andre nesten helt umulig.

Kjenner du til alt dette? Da er på høy tid med en pause. Ta deg tid til i all ro å tenke over hva du ubetinget burde endre på og hvordan livet ditt fremover bør se ut.

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt» av Lothar J.Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY 

Del på bloggen

Bookmark and Share