Tids- og livsstyring B – Den nye stress sykdommen

 

NYT ØYEBLIKKET ISTEDENFOR HASTVERKET 

 

“Gode ting tar tid.” 

 Visdomsord 

  

Den stadig raskere teknologien fører oss mot stadig raskere forandringer. Med faks, bredbånd, e-mail, internet og satellitt kommunikasjon står vi stadig med verden og hverandre i kontakt i NÅTID. Men riktignok med stadig mindre tidsforskyvelse mellom idé, aksjon og reaksjon. I vår LIVSTID blir alt ubeskrivelig raskt akselerert. 

Denne innstillingen fører til kroniske stress sykdommer som hjertebesvær, arthritis, magesår eller nervøse spenninger. De fleste mennesker rapporterer om sin FRITID, at de under streken har mindre tid, mindre avslapping og mindre livskvalitet: 

“Jo mer jeg stresser,
desto mer havner jeg på
etterskudd!”
  

Kjenner du denne håpløse følelsen? Du går tidligere til arbeidet, fast besluttet på å hente inn alt, bare for å bli konfrontert med en strøm av kriser, avbrytelser og nye prosjekter. På slutten av dagen har du arbeidet så hardt som det er mulig for et menneske. Men likevel kan du nesten ikke stryke noe av listen din. De fleste mennesker lider under presset av å stadig måtte klare mer på kortere tid, med mindre personal og mindre budsjett. 

Men STRESS SYKDOMMEN er mer enn bare følelsen av å stadig måtte skyndte seg og ville befri seg fra karusellen av daglige forpliktelser. 

Likeledes som Pawlows hunder lærte å produsere spytt til upassende tider, blir vi kondisjonert til upassende å skynde oss. 

Hvordan kan vi fastslå, om vi er infisert av stress sykdommen? 

 

Test: Lider du under stress sykdommen

Hvordan kan vi fastslå, om vi er infisert av stress sykdommen? Se på følgende liste med typiske symptomer.
Kryss av de utsagnene, som gjelder deg selv.

Er livet ditt i balanse, er du i ro med deg selv – eller er det på tide, å tråkke på bremsene, og sette tempoet ned?

 

Gjør testen

 
Hvilke av de følgende utsagn stemmer for deg? Kryss av disse.

O      Jeg kjører raskere enn det er tillatt.

O      Jeg avbryter andre når de snakker, eller avslutter setningene deres.

O     På møter eller i private samtaler blir jeg raskt utålmodig når noen svever vekk fra temaet.

O      På en forsinkelse på fem minutter reagerer jeg med utålmodighet.

O      Når jeg må vente lengre enn tre minutter på kelneren klager jeg.

O      En selger som fører en samtale med en kunde, ergrer meg.

O      Når jeg står i en kø, blir jeg ergerlig. Jeg veksler da ofte til en annen kasse i håp om at det der går raskere.

O      Mennesker som snakker, handler og beslutter langsomt, anser jeg som mindre kompetente. 

O      Og slenge omkring er å kaste bort tiden.

O      Jeg driver min partner, mine barn og venner ofte til å raske på.

Hvor mange kryss har du satt? Skriv inn summen her. SUM: O

Testresultat

 

O–3 PUNKTER:

Du lar deg ikke stresse. Ikke noe bringer deg i ubalanse. Du er roligheten selv, fører det avbalanserte livet til en bumerang type. Hjertelige gratulasjoner!

 

4–6 PUNKTER:

Du tenderer mer til et HB-menneske. Stress sykdommen har allerede satt inn. Du burde anstrenge deg for mer balanse. I denne boken finner du mange praktiske råd.

 

7–1O PUNKTER:

Stress-sykdommen har allerede nådd et farlig nivå! Du burde straks konsekvent redusere turtallet ditt før det er for sent.

Se andre artikler i serien

Tids- og livsstyring A
Tids- og livsstyring B
Tids- og livsstyring C
Tids- og livsstyring D

Fra boken «Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH 

bum150

Du finner mer i  boken Bumerang prinsippet – mer tid til lykke av Lothar J. Seiwert. Boken koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 
 I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshop 8: «Hva motiverer meg» kommer mandag 1. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. 

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Multitasking er å kaste bort tiden

Gjør alt, og det samtidig! Multitasking er fortsatt ansett som universalmiddel i kampen mot tidspress og overfylt timeplan. Men de siste vitenskapelige studier viser endydig: Våre hjerner er ikke i posisjon til å svare på flere ting samtidig. Resultatet: De som gjør flere ting samtidig, gjør flere feil, kaster bort mer tid – og føler seg stadig overveldet og stresset. 

Jotunheimen26

Konsentrasjon istedenfor multitasking  
Multitasking er ikke noe mer enn en rask veksling frem og tilbake mellom forskjellige oppgaver. Men det å være beskjeftiget betyr ikke at man virkelig er produktiv. Tips: Gjør heller en ting raskt og grundig  istedenfor og gjøre tre ting kun halveis og overfladisk. Den som  gjør alt på en gang mister orienteringen. Derfor konsentrere deg fullt og helt på det du gjør akkurat nå.

ABC istedenfor multitasking

Sett klare prioriteringer med ABC-metoden. Del oppgavene inn i tre kategorier: A-prioriteringer har absolutt prioritet. Fordi: Dette er dine viktigste og på samme tid de oppgavene som haster mest. B- prioriteringer er viktige, men ikke påtrengende. C-prioriteter er mindre viktig, og ikke så påtrengende. Forøvrig: Mye av det som ved første øyekast ser ut til å haste og være viktig løser seg senere av seg selv.

Kvalitet istedenfor kvantitet

Også i fritidengjelder: Velg bevisst imot multitasking. Riktignok er dette i utgangspunktet ikke så enkelt. Men: I det lange løp hjelper det deg å ta tid til det som er veldig viktig. For deg personlig. Unn deg den fantastiske følelsen når den første uroen erstattes med indre ro. Råd: Begynn med enkle dagligdagse ting. Bestemm deg bevisst for et TV-program og legg vekk fjernkontrollen. Unngå en ukers tid å lese avisen ved frokostbordet. Nyt den duftende koppen med kaffe og de ferske rundstykkene – helt uten nyheter om kriser.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Viktig eller pressende?

Mange mennesker har den faste viljen til å la sine viktige langsiktige mål, ønsker og visjoner bli til virkelighet. Imidlertid blir de store personlige »fyrtårn« og idealer før eller senere liggende, og rykker videre i det fjerne: Det som skjer i løpet av dagen blir mer og mer dominert med ting som haster, som er relativt uviktige saker.

Hvem kjenner det ikke? Fra morgen til kveld er man fullt og helt bundet inn i en stresset arbeidshverdag. På slutten av dagen er man fullstendig utslitt og spør seg selv: »Har jeg utført eller beveget noe virkelig viktig? Har jeg kommet et stykke nærmere målene mine? Hva har jeg konkret gjort i dag for å oppfylle livsvisjonen min?« Og fra den lange, anstrengende dagen blir det høyst noen små lysblink.

Av og til, først og fremst rundt årsskiftet, snubler man så over sine livsplaner og visjoner og sukker: »Det gjør jeg helt bestemt i det nye året.« Men selv i de neste tolv månedene skjer ikke noe. Igjen går det et år, som igjen tappert følges av det neste: Til slutt ser man tilbake på et arbeidsliv som er fylt opp, men ikke gått i oppfyllelse, og det som blir igjen er spørsmålet: »Skal dette ha vært alt?«

Hovedårsakene til manglende effektivitet i personlig tids- og livsstyring ligger i den daglige diktat av det som haster. Herunder lider den konsekvente konsentrasjonen på de virkelig viktige sakene, på de egne mål.

 Diktaten av det som haster – her støter klassiske tidsplanmetoder og arbeidsteknikker uvegerlig på sine grenser. De arbeider bare rundt på symptomene, men bekjemper ikke de sanne årsakene til hastighets-vanviddet.

Men hvordan kan man så finne ut av hvilke saker og oppgaver som virkelig er viktige? Hva må straks gjøres, og hva kan man forskyve til senere eller delegere til andre? For å beholde overblikket er det nyttig å skille mellom aktiviteter som »haster« og »viktige«. Denne forskjellen som er å føre tilbake til den amerikanske generalen Dwight D. Eisenhower, har vist seg som praktisk beslutningshjelp for raskt å sette prioriteter:

·         Viktig er fremtid, verdier, mennesker, mål, resultater og suksess.

·         Haster står for tid, terminpress, stress, må straks gjøres, avbrytelser, kriser og problemer.

Følger man Eisenhower-prinsippet gir dette fire hovedkategorier for en effektiv prioritetsstyring:

Prioritetsmatrisen

prioritetsmatrise

Hver av kvadrantene står for en bestemt konklusjon:

Kvadrant A: Viktige og aktiviteter som haster, som er koblet sammen med en fast termin. Disse sakene må bli løst umiddelbart av en selv. Som oftest dreier det seg om kritiske situasjoner. problemer eller til og med kriser, fordi vi egentlig må sørge for, at viktige saker ikke blir pressende og så må gjøres under stort tidspress.

Kvadrant B: Aktiviteter, som er viktige, men som imidlertid ikke har noen fast termin. Også disse sakene må som regel gjøres av en selv. Dessverre skyver vi på disse aktivitetene til senere, til de ikke bare er viktige, men også haster og »haste«-aksjoner i siste liten er nødvendig. Pass derfor på å planlegge bedre disse aktivitetene og sett tidsnok klare terminer for disse.

Prioritet

Kvadrant C: Uviktige aktiviteter som haster tar størsteparten av vårt tidsbudsjett. Her har vi vår største tidsreserve. Forsøk så godt som mulig å redusere, delegere eller eliminere disse aktivitetene.

Kvadrant P: Alt som verken er viktig eller som haster kan neglisjeres eller bli kastet i søppelbøtta.  Ha mot til å benytte papirkurven! Viser det seg i ettertid, at noe eventuelt var viktig eller haster, vil en eller annen før eller senere huske det.

Det viktige er sjeldent det som haster, og det som haster er sjeldent viktig!

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt» av Lothar J.Seiwert

Copyright © 2009
SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Ingen angst for nye livsfaser!

   

Lofoten

Lofoten

Det menneskelige liv er genialt utformet: Vi mennesker er slikt skapt, at vi går igjennom forskjellige faser i livet. Hver fase har sin egen utviklingsoppgave. Uten at mennesket kan mestre disse, kan han/hun ikke modnes. Du kjenner de forskjellige livsfasene: Utvikling i morslegemet – barndom – ung voksen og så videre.  
Mellom de tidsrommene som er beskrevet ovenfor mangler noe avgjørende: overgangsfasen fra en fase til en annen. Mennesker som akkurat gjennomlever disse overgangene, opp-fatter som oftest disse som kriser. Tiden i morens legeme, varm, et liv som i badekaret, med dempet lys, en behagelig rytme av morens hjerteslag, stadig vekk kjente stemmer i familiekretsen – alt blir aldri avbrutt av ytre press. Babyen blir presset ut gjennom en trang åpning, Der er det kaldt, fryktelig lyst, støyende, man må til og med arbeide for å ta opp næring. Psykologene sier at fødselen er den største krisen i livet vårt.  Hjertelig til lykke: Alle dere som akkurat nå leser denne boken har mestret den vanskeligste krisen.

Barndommens fase er en sterkt pregende tid. Her lærer vi ikke bare å løpe, skrive og lese. Vi lærer hvordan man omgås andre mennesker. Vi lærer hvordan vi angriper oppgaver og hvordan vi avslutter dem. Vi lærer å lære. For hele vårt selvbilde, verdens- og menneskebildet blir grunnlaget dannet. Så kommer den berømte »krisen« (overgangsfasen) puberteten. Man er verken barn eller voksen, vil være begge samtidig og dog ikke. Ingen enkel tid for tenåringer og omverdenen. Du kjenner det sannsynligvis ikke bare fra fortellinger …

Endelig har en klart spranget til å være voksen. Storm og press er annonsert. Den nye friheten nytes i fulle drag. Jeg får komme hjem når jeg vil, har min egen bolig, min egen bil, kan treffe mine egne beslutninger.   
 
Plutselig står vi igjen ovenfor en overgang, Romano Guardini kaller den for den ideale-reelle-krisen. Vi ville jo bygge opp den største softwaresmien i verden, gjøre hele jorden til en atomfri sone, bereise fjerne land hele livet – men støter på realitetenes grenser. Ikke det at de enkelte ønskene ubetinget var gale, men vår idealisme blir i denne fasen brutalt konfrontert med virkeligheten.     
De gamle grekerne lot først de over 50 år få innpass i politikken for å sikre at personen positivt hadde taklet forutgående kriser. Dette er en fase der man på grunn av sin livserfaring kan arbeide riktig effektivt. Ved en prestasjonssammenligning mellom erfarende, normalt arbeidende »godt-voksene« (50+) og studenter som hadde gjennomført eksamen, og som hadde en 50 til 60 timers arbeidsuke, produserte de »godt-voksene« bedre bærekraftige resultater med betydelig mindre arbeidstid. Denne iakttakelsen står forøvrig i sterk kontrast til dagens økonomi som er preget av »ungdoms-vanviddet« – spesielt med henblikk på ansettelser. De unge arbeidstakerne er riktignok i gjennomsnitt sjeldnere syke. Men mer tilstedeværelse på arbeidsplassen kan imidlertid ikke konkurrere med årelang yrkeserfaring. 
 
Den neste livskrisen kommer med 65 år. Her lyder oppgaven slipp løs og overfør til andre ditt livsverk. Det handler om å oppdage det å bli eldre som en mulighet og ikke resignere på grunn av angst og bekvemlighet, eller krampaktig klamre seg til alt som er oppnådd. Mange steder kommer tidligere ledere sammen i denne alderen for å være mentorer for unge etablerere med råd og dåd. Dette er en stor sjanse, fri fra operativ forretningsdrift og også fra finansielt press, til å få til noe stort. Mange kjente personligheter har i denne fasen skaffet seg sitt tredje livsverk. Et eksempel er hollenderen Corrie Ten Boom som i en alder av 70 år, våget seg på et filmprosjekt om sitt liv under naziregimet.
 
Når en blir eldre står det helt nye tidsrom for relasjoner til rådighet. Mange ledere beskriver hvilken viktige personligheter besteforeldrene var for dem. Kanskje vil deres datterdatter bli preget, som første president, av deres tanker og deres verdier og beriket av deg! For øvrig: Selv om hun ikke blir president er hun verdt en investering! Alderen er en viktig fase for å være i virksomhet som rådgiver, medtenker og påvirker i samfunnet.
Livsfaser

Livsfaser

 
Gi150

Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share