Øvelse 3: Simplify ( å forenkle) – Din personlige økonomi

Din personlige økonomi. Penger er potensiell materie. Dette handler om ressurser, gjeld og lån. Og ikke minst vaner og forestillinger, om hva som er trygghet, og hvorvidt du har for lite eller nok penger.

Spørsmål til leksjonen

Fra ditt personlige ståsted …

 • Hvis du arbeider for penger, forbered et arbeidsskjema for kompensasjon.  Hvis du arbeider som frivillig forbered en utgiftsdel i et arbeidsskjema. Hvis du er en student og mottar lån og stipend inkluder denne inntekten som kompensasjon.
 • Fullfør arbeidskjemaet kompensasjon. Som diskutert  ovenfor, før du vet hva pengene går til, kan du ikke forta et bevist valg hvordan de skal bli brukt.
 • Hvor mye skylder du og din familie , ut over lån på huset/leiligheten som du lever i? Hvordan føler du deg med dette nivået av lån? Hvis du tror at dette er for høyt kan du redusere det du skylder (se Simplify your life øvelsene nedenfor)?
 • Hvilke leksjoner om penger lærte du da du vokste opp som barn? Som ungdom og ung voksen hvilke trossetninger hadde du(eller har) om penger?
 • Tenk på relasjonen penger og lykke. Ser du på penger som nøkkelen til lykke? Hvor mye mer penger, hvis noe, vil du trenge for virkelig å være lykkelig? Kan det en eller annen gang bli for mye penger i livet ditt?
 • Er du komfortabel med dine finansiell beslutninger? Eller kjemper du med pengespørsmål iI livet ditt, muligens ved å gi ut penger ubevisst eller nekte å se på hva du bruker pengene på, eller føler deg som et offer for utilstrekkelige pengemessige ressurser?
 • Hva sier penger (eller ikke sier) om hvem du er som person?
 • Hvor viktig er finansiell sikkerhet for deg? Hva betyr dette for deg? Vil det si å ha nok for et halvt år eller et for et års utgifter? Eller ha nok slik at du ikke trenger å jobbe igjen?
 • Er det noe i din relasjon til penger som du ønsker å forandre? Noe forandring i mønsteret med bruke penger eller å tjene penger? Hvilke alternativer har du til å gjøre disse forandringene?

Image

Se på det store bildet …

 • Hva har din kultur lært deg om penger? Tror du samfunnet verdsetter folk i henhold til deres inntekt? Er penger primært verdsatt for hva du kan få for dem eller har de en nedarvet verdi fjernt fra dennes funksjon?
 • Hva kan vi gjøre i et samfunn for å oppmuntre folk til å leve med finansiell integritet og anvarlighet? Kan du reflektere over en eller annen sosial eller offentlig retningslinje som vil stimulere til å nå dette målet? Vær så spesifikk som mulig.


Simplify your life oppgaver

 • Hold kontinuerlig oversikt over inntekter og utgifter . Ideelt sett vurderer du inntekter og utgifter en gang i måneden. Mange mennesker bruker softwareprogrammer  til dette. Du kan også skrive ned inntekter og utgifter i en bok hver måned. Øvelsen er verdifull fordi du blir mer bevisst på hva du bruker pengene til. Som med ting i livet, er bevisstheten halve løsningen.
 • Hvis du eller din familie reglmessig bruker mer enn du tjener, identifiser en eller flere måter  som du kan redusere dine utgifter eller øke inntekten på. Sett mål for hvordan du skal klare disse målsettningene. Start i det små og arbeid jevnt og trutt med små skritt.
 • Hvis du har problemer med å betale ned på dine lån, forsøk å utvikl en plan for å redusere dine lån.


Simplify – Din personlige økonomi – årlig sjekkliste

 • En gang i året er det fornuftig å gå mer nøyaktig igjennom  din økonomi. Det er  å håpe at du har iaktatt dine inntekter og utgifter i løpet av året. Hvis ikke, gjør arbeidsskjemaet økonomi ferdig for å få et oppdatert bilde av din økonomiske stilling. Har du notert noen positive eller negative trender i ditt økonomiske bilde?
 • Dette er også en god tid for å vurdere dine investeringersstrategier mht. sparing for alderdommen for å se om du ønsker noen forandringer.
 • Nå når du har et aktuelt bilde av din økonomi, kan det være at du ønsker å lage et utkast til neste års budsjett eller økonomisk plan for året som kommer.

____________

Øvelse 4 : «Simplify ( å forenkle – Din tid » kommer fredag 1. oktober. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklamer

En sydhavshistorie

 

 

En fullstendig overarbeidet, totalt stresset leder ble sent til en sydhavsøy for rekreasjon av sin lege. Etter å ha sovet ut gikk det lederen igjen ganske bra, og det ble kjedelig for ham fordi oppgavene og utfordringene manglet. Dessverre var alle kommunikasjonsforbindelsene til fastlandet brutt på grunn av en storm, slik at han verken kunne telefonere, fakse eller lese igjennom sine e-mail fra kontoret, og heller ikke mobiltelefonen fungerte. 

Altså gikk lederen urolig omkring på øya for å finne et nytt virkefelt. Han fant en fisker som sov, og lå uten å gjøre noe i sanden, vekket ham og sa: “Mann du kan da ikke ligge så lat omkring,.Jeg er en leder med suksess og vil hjelpe deg!”

Den overraskede fiskeren klarte slett ikke å svare.

Hvem er du? Hva kan du?, spurte lederen. – “En enkel fisker med en båt”, var svaret.

“Da må du da se til å dra ut for å fiske”, fordret lederen. – Det har jeg allerede gjort i morges og mitt dagsbehov er fanget”, svarte fiskeren.

“Da er du ingen ekte gründer, irettesatte lederen: “du må dra ut en andre gang, tredje, fjerde gang, for å fange mer fisk, og bringe disse til markedet for å selge dem.” – “Ja og så?”, spurte fiskeren.
“Når du har gjort dette en tid, har du spart nok penger til å få lån til å kjøpe en båt til”, sa lederen med motiverende stemme. – “Ja og så, spurte fiskeren.

“Da kjøper du med dette lånet en båt nummer to, lar svogeren din dra ut med den, som sannsynligvis også ligger lat omkring, og med de fiskende du da fanger ekstra, gir du ham litt – men ikke for mye!”, advarte lederen.
-“Ja og så?”, spurte fiskeren.
“Da kan du ta opp et annet, tredje, fjerde lån og anskaffe flere båter og få høyere omsetning”, lokket lederen- “Ja og så?”, spurte fiskeren og slik gikk dialogen stadig videre.
Lederen begeistret seg stadig mer for sin forretningsplan, slik at han laget sin visjon av et internasjonalt konsern, med fiskefabrikk, flåte og franchise. Og fiskeren spurte stadig vekk bare: “Ja og hva så?”

“Og når du har gjort alt dette, garanterer jeg deg, at du kan kapitalisere på dette, nemlig å gå på børs og selge aksjer – og så har du klart det! Men først må du jobbe hardt! Så kan du trekke deg tilbake, dra til en sydhavsøy, ligge i sanden og trenger ikke å gjøre noe mer…” sa lederen.

“Ja det er jo akkurat det også gjør nå ….”, svarte fiskeren og la seg tilfreds på siden.

Fra boken «Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

 

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

 

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

 

2. Å gi retning (visjon og mål)

 

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Workshopt 4: «Min livsutvikling» kommer mandag 1.februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hosSimplifyeller viae-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

 

Gi150

 


Les mer om boken «Gi livet retning«

 

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY 

 

Del på bloggen

Bookmark and Share