Øvelse 4: Simplify ( å forenkle) – Din tid

Din tid. Også her kan det være god grunn til opprydning og forenkling. De fleste lider av tidsnød, og det forårsaker stress. Her inngår emner som aktiviteter, perfeksjonisme, tempo, nei takk og pauser.

Spørsmål til leksjonen

Fra ditt personlige ståsted …

 • Fullfør et tidsarbeidsark på hvordan du bruker tiden din, fra morgen til kveld. Skriv ned estimert tid, å gi hver aktivitet poeng, og hva som er din ideale tidsfordeling.
 • Tenk på hva du har lært av å forberede dette tidsarket. Var det noen overraskelser? Er du fornøyd med hvordan du spanderte tiden? Hvis ikke hvilke områder føler du er ute av balanse?
 • Skriv ned 10 ting som du vil gjøre hvis du hadde mer fritid i livet ditt. Hvor mye tid bruker du på hver av disse i dag?
 • Vurder måter du kan skifte livsstilen din på, mer i retning av modellen for ideell bruk av tiden din. Identifiser både korttids-og langtidsløsninger. Vær kreativ og vågal. Drøm stort. Skriv ned så mange ideer som du kan.
 • Har du noengang erfart at du mister all følelse av tid? (Dvs. på fagspråket FLOW). Hva gjør du når dette hender? Beskriv hvordan dette føles.
 • Hovordan føler du deg når du gjør ting som å gjøre rent, lage mat, havearbeid eller reperasjoner? Nyter du disse aktivitetene eller føler du at de er kjedelige eller kun en byrde? Hvilke andre faktorer influerer på din erfaring å arbeide med hendene eller kroppen? F.eks. hvis du arbeider sammen med andre, forandres da erfaringen? Gjør tiden du må bruke på aktiviteten en forskjell?

Image

Se på det store bildet …

 • Hva er det største tidsbeskjeftigelsen i samfunnet vårt i dag? Hva bidrar til vår bruk av tid på lavt prioriterte aktiviteter?
 • Betrakt implikasjonene av offentlige rettningslinjer/lovverk/politikk som favoriserer redusert arbeidstid. Hva taler for og i mot? Hvordan kan en slik politikk iverksettes på best mulig måte? Hvordan kan du selv høste fordeler av dette?
 • Hvilke annen sosial og offentlig politikk kan ha en positive virkning på hvordan tiden erfares? Beskriv slike rettningslinjer/lovverk så godt du kan i detalj.

Simplify your life øvelser

 • I en uke observer når og hvorfor du føler at tiden din berøves. Skriv ned disse tidene. Å bli oppmerksom på din erfaring med tidstyver er ditt første skritt for å skape tidsoverflod(tilstrekkelighet).
 • Ta en aktivitet med lav verdi fra din tidsfortegnelse og erstatt det med en verdifull aktivitet. Den kan kun være en dag i uken, men det er en start.
 • Ta deg en avslappingsdag—lev en hel dag uten planer. Bare gjør det du føler at du ønsker å gjøre.  Lev denne dagen uten noen forventning om å gjøre noen spesielle ting.
 • La klokken være hjemme når du virkelig trenger en. F.eks. hvis du planlegge å gå på kino og deretter dra hjem igjen, trenger du ingen klokke. Eller prøv å å gå en hel dag uten å bære et armbåndsur.
 • Prøv å la være å konsumere media i en uke. I løpet av denne uken avstå fra å se fjernsyn, lytte til radio eller lese aviser eller tidsskrifter. På slutten av «fastekuren» fra media, skriv ned hvordan du følte det, hva som var positivt og/eller negetivt ved det, og vurder hvor mye mediastimulering du ønsker  i livet ditt.
 • Hvis du finner ut at du tilbringer regelmessig tid sammen med folk eller med aktiviteter som ikke er av høy verdi for deg , prøv denne øvelsen. Først finn ut hvor mye tid du trenger for dine topp prioriteter – ditt arbeid og transporttid, tid til famlien, tid til deg selv, daglig trening, søvn, måltider og nødvendig rutinearbeid. Hvis du har en sterk lidenskap eller hobby. Kan det være at du ønsker å inkludere denne aktiviteten på din liste over topp prioriteter? Deretter bestemmer du hvor mye tid du har til overs til andre interesser, folk og aktiviteter hver uke. Slik kan du f.eks. konkludere med at du kun har 10 timer i uken som du kan bruke etter behag. Bestem deg deretter for ikke å planlegge ut over dette antallet timer.

Simplify – Din tid – Årlig sjekkliste

 • Fullfør skjemaet for hva du bruker tiden din til.  Sammenlign resultatet av tiden med rsultatet fra forrige år. Er du kommet nærmer din ideale bruk av tiden din?
 • Sett noen spesifikke mål for året som kommer for å nærme deg ditt ideal. Vær spesifikk og sett realistiske mål.

____________

Øvelse 5 : «Simplify ( å forenkle – Din helse » kommer mandag 4. oktober. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hvordan forandre dårlige vaner

IMG_2054

1. Studer vanene til folk med suksess.

2. Utvikl vanen med å forandre vanene dine.

Formelen for vaner som fører til suksess

1. Identifiser nøyaktig dine dårlige eller uproduktive vaner.

2. Definer din nye vane for suksess.

3. Lag en handlingsplan.

Trinnene i handlingsplanen

I. Folk som har suksess som jeg ønsker å intervjue. Lag en liste med navn, telefon og intervjudato over folk som har gjort det ekstremt bra. Sett deg et mål om å initere hver av dem til frokost eller lunch eller avtal et møte med dem. Spør om du kan ta opp samtalen ved hjelp av f.eks. mobiltelefonen for å få fanget opp ideene dine eller skriv ned det som blir sagt.

II. Formelen for vaner som fører til suksess.

A. Vane som holder meg tilbake

Eksempel Konsekvens
Ingen sparing/ivestering for fremtiden –
bruker hele inntekten min.ellerTillate å bli distrahert og avbrutt i løpet av arbeidsdagen
Ute av stand til å stoppe å arbeide når jeg er pensjonist, ingen frihet til å velge, fattigdom.ellerPrioriterte oppgaver blir aldri fullført, mindre tid til å tjene penger, økt stress, lengre arbeidsdager, redusert tid med familien.

B. Ny vane for suksess

Eksempel Fordeler
Invester 10% av hver krone jeg tjener.ellerAnsette en personlig assistent til å sile telefonsamtaler, redusere avbrytelser og få hjelp med papirarbeidet. Gjeldsfri, velger min egen livsstil, en mengde fri tid,
finansiell uavhengighet.
ellerIstand til å fullføre prosjekter, mer tid til å tjene penger, redusere stress, mer energi, bedre livsbalanse.

C. Tre trinns handlingsplan for å realisere min nye vane

1. Finn en god finansiell rådgiver som hjelper meg med en langsiktig finansiell plan.

2. Automatisk trekke 10% av utbetalt lønn fra bankkontoen og overføre dette beløpet til en annn sparekonto for investeringer.

3. Lage en liste for utgiftene per måned for å eliminere unødvendige utgifter.

Start dato:

eller

1. Skriv opp en ideell jobbprofil

2. annonsering, intervju og valg av den beste kanditaten

3. Tren grundig

Start dato:

Fra boken «The power of focus»av Jack Canfield, Mark Victor Hansen og Les Hewitt.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Unngå stress

Hvordan du alltid klarer å tilpasse tiden til dine aktiviteter

 IMG_0790

Det er en kunst å gjøre ting slik at det ikke oppstår stress og unnødvendig hektisk aktivitet. Hvis du ikke mestrer denne kunsten kan de mest harmløse oppgaver forårsake panikk og føre til et utrolig stress: Du befatter deg mer med  din dårlig tid enn med selve temaet. Dette er ikke bare usunt, men også svært ineffektivt. Men hvis du lære ferdigheten med å matche din tilgjengelig tid og dine aktiviteter, vil arbeidet ditt tilføre deg energi og moro, og du vil overvinne permanent stress. Med følgende tips fra det amerikanske konsulent Julie Fuimano ser du hva du bør gjøre.

Brems stress og hektisk aktivitet
Det finnes de travle, stappfulle med forpliktelser, fylt opp med stress. Å være opptatt betyr ikke å være produktiv. Du kan ha hendene dine fulle, uten å komme et steg nærmere dine mål. Akkurat når du føler stress og er fullt og helt i den såkalte «operative hektiske aktivitet”,» burde du være meget skeptisk til  kravene fra omverdenen: Er de aktuelle avtalene virkelig nødvendige?  Lar de seg flytte eller helt enkelt stryke? Vurder: I en stresset situasjon er som oftest din iaktagelsesevne for det viktige eller uviktige uklar.

IMG_0789

Redusere stress: Hold fast på prioriteringene dine
Skriv ned hva som belaster deg, hva stress forårsaker og hva som må bli gjort, slik at du igjen kan slappe av.  Gjør det virkelig.Ta deg tid til å gjøre dette. Dette er forøvrig den beste bruken av tiden din.  Skriv din liste så snart du er ferdig med å lese denne artikkelen. Det finnes ingen planlegging av prioriteringer, uten at du gjør det skriftelig. Forenklingstips mot stress: Skriv ned hver viktig oppgave på en enkelt post-it-lapp, så kan du enkelt endre rekkefølgen.

Sett deg selv på plass nummer 1
Din helse, regelmessig mosjon, riktig kosthold, nok søvn og tid for partnerskap og kjærlighet er viktigere enn noe annet. Hvis du ikke er helt frisk, mister alle andre prioriteringer plutselig sin verdi.

Stressreduksjon: Den riktige rekkefølgen
Du er alltid under stress på kontoret og ønsker å redusere dette stresset og  være lykkelig? Skriv ned alle ”de fine små ønskene” og alle aktivitetene som du gjerne ville gjøre nederst på listen.  På øverste plass skriver du ned de oppgavene som er viktige, men som du av ulike grunner, igjen og igjen forskyver. Hovedsakelig fordi de inneholder en liten ulempe. Når du har fullført ubehagelighetene, er det dobbelt så gøy å gjøre  de «fine små » ting.

Stressreduksjon: Det å gjøre det selv teller
Stryk alle oppgavene fra listen din som ikke kan gjøres av deg selv. Andres problemer tilhører prioriteringslisten til den berørte personen. ”Bedre karakterer for Svein «er en oppgave som Svein selv har ansvaret for! Gjør det klart at du overlater problemet til ham selv og  stoler på at han løser det.  

IMG_0699

Få hjelp
Er det elementer på listen der du kan dra nytte av andres hjelp? Vær forberedt på å dele byrden med andre,hvis du ønsker å lindre stress! Vis din ektefelle oppgavelisten din – også pliktene som du skammer deg over og som du har latt deg overtale til å ta på deg. Ditt arbeid faller lettere for deg hvis du vet at partneren din kjenner alle dine oppgaver og problemer.

Bestemm de tre viktigste prioriteringer
Velg dine tre viktigste prioriteringer. Ikke velg de 3 som haster mest, men de 3 viktigste oppgavene. F.eks på plass 1 ”min helse” . Plasser disse 3 prioriteringene i skriftlig form på skrivebordet ditt eller der du som oftest arbeider.

Mot stress: Lov lite
Venn deg til å stresse mindre når du tar på deg en oppgave: Lever (litt mer enn avtalt, raskere enn forventet, men ikke for tidlig, ellers regnes du som underbeskjeftiget). Gjør det å sette prioriteringer til din øverste maksime. Bli en mester i å gjøre det viktige og en klønekopp når du gjør det  uviktige. Aldri omvendt hvis du vil unngå stress.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Skritt for skritt til mer kreativitet

————–

Bumerangen står for kreativitet. Dens vinger samarbeider  slik som våre hjernehalvdeler bør gjøre det. I ethvert menneske  ligger en funke kreativitet. Få den helt enkelt til å brenne. 

  1. Sysselsett dine hender.
Når du reflekterer, føl bumerangen i hendene. La den vandre fra venstre til høyre. Begge hender bør dreie den, bevege den … Slik arbeider begge hjernehalvdelene samtidig. Så enkelt er det.

►2. Gjør noe tull.
Du husker: Det mest tullete som finnes, er å kaste vekk noe, slik at det bare kommer tilbake. Kast bumerangen – nå straks. Øv med en stor bumerang på engen. Vekk barnet i deg. Barn er kreative.

  3. Skriv opp.
Ethvert kreativt menneske har sin personlige måte å notere ideer på. I ord, i skisser, i hjernen. Hvis du ikke har noen øvelse: Bær alltid med deg et tynt hefte og en penn. Skriv ned,
og skriv også ned tullete ting. Tjue prosent av det er alltid bra.

►4. Vær nysgjerrig.
Ukjent område er alltid hjemstedet til kreativiteten. Ta en dag for deg et tema, likegyldig hvilket. Saml informasjon og tenk på alt (når du jogger, i bilen, i pauser, etter arbeidet)du kan finne ut om temaet. Hva samler du sammen? Hva finner du i hjernen din? Har du det gøy?
 

 ►5. Tenk nytt.
Nytenker er etterspurt – det leser man ofte. Bare: Hvordan tenker man nytt? Idet du tenker i motsatt retning av andre. Øvelser når du venter: Les ord baklengs. Liv og tåke? Hva sier det meg? Hotell og letto (italiensk: seng) … Likegyldig, om det er dumt eller filosofisk.
 

 

►6. Lek steinaldertid. T
Ledere betaler store summer for overlevelsesseminarer. Billigere: Ta en varm dyne eller sovepose og legg deg en natt alene i hagen, parken, skogen. Uten lys, uten mat (og uten sigaretter). Hva hører du? Hva tenker du? Hva er du redd for?
 

►7. Se på diashow.
Sett deg ned foran et ark. Lukk øynene! Forestill deg en situasjon. Eksempel: Du sitter i en låve. Hva ser du? Ta deg tid, fokuser bildene skarpe. Hva hører du? Lukter? Føler? Hva slags vær er det ute? Skriv opp! Ved behov: Lukk øynene igjen,”se etter”.  

►8. Slipp løs.
Denne øvelsen vil gjøre vondt. Ta aquarellpapir, modeleringsmasse, stift og papir – den kreativitetsformen som du foretrekker. Mal, lag keramikk, komponer, skriv dikt: Resultatet kaster du vekk. Og nok engang. Kast vekk. Og nok en gang. Ser du? Du er uutømmelig.  

►9. Dyrk forbilder
De største geniene apte etter forbilder. Regisøren Billy Wilder spurte seg selv: How would Lubitsch do it? Ta for deg et problem, reflekter: Hvordan ville X ha gjort dette? Du kan være sikker på: Ideene som dukker opp er dine!

►10. Skisser tankebaner.
Å skrive ned innholdsfortegnelse – misliker du også det? Mye bedre: Mind-mapping. Skriv ned et begrep på et stykke papir. Rundt dette, det som faller deg inn. Så går du videre: Skriv ned stikkord, som du kommer på, tilordn de du allerede har. Et kart av dine tanker.    

 11. Sammenfatt.
Du vil komme med et forslag på jobben, skissere et problem, fremstille et saksforhold? Skriv det ned som vanlig – og forkort det ned til en side. Går noe viktig tapt? Formuler det ennå knappere. En side. Utvilsomt er det vanskelig …   

►12. Gjøre feil.
Skriv 20 minutter lang ned alle muligheter til å gjøre feil i prosjektet ditt. Dum øvelse? For det første: Du vil være uhyre kreativ. For det andre: Bedre, enn virkelig å gjøre feilene. Skjønt: Ekte feil er uhyre lærerike. Ingen vits: Vær stolt av feilene dine.  

►13. Bevegelse.
I følge fitness guruen dr. Ulrich Strunz Hvis du løper langsomt, avslappet, smilende, da løper du ikke etter problemløsningene. De kommer av seg selv. Fordi kreativitets-hormonet ACTH flyter rundt i kroppen din.   

 ►14. Vær lat.
Hvis du legger deg i hengekøya og åpner døren til dagdrømmeriet, aktiviserer du automatisk din høyre hjernehalvdel. Ved anledning går du i zoologisk hage, og iakttar et dovendyr. Av forbilder kan man lære …

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Din daglige suksessjournal

 

 

BUMERANG
TIPSET

Din daglige suksessjournal

Ta et hefte, kall det suksessjournal (eller ”lykkejournal”), og skriv inn alt som du har lykkes med i løpet av dagen. Det burde være fem til ti ting. Still deg selv følgende spørsmål: ● Hva har jeg gjort spesielt bra i dag?  

● Hvilke små eller større suksesser har jeg å registrere?

● Over hvilken ros og hvilke kompli-menter har jeg gledet meg spesielt over?

● Hvem har jeg gjort noe godt for i dag?

● Hvem har jeg gitt tid til?

● Hva gledet meg i dag?

● Hvilket mål har jeg nådd?  
I tilfelle du ikke kjenner de: Her finner du dine motivasjonsknapper! Hvis du konsekvent fører en dagbok med dine ”diamanter”, stabiliseres din følelse av egenverdi seg, og du motiveres på nytt dag for dag. 
 

 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke« av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share