En fortelling

IMG_4772

_____

En mann ble spurt om hvorfor han,
til tross for alle sine gjøremål alltid kunne være så lykkelig.
Han svarte:

 

» Når jeg står da står jeg,

når jeg går da går jeg,

når jeg sitter da sitter jeg,

når jeg spiser, da spiser jeg,

når jeg snakker, da snakker jeg …»

 

Da avbrøt de som spurte ham og sa: «Det gjør vi også, men hva gjør du ut over det?»

Han sa igjen:

 

» Når jeg står da står jeg,

når jeg går da går jeg,

når jeg … «

 

Igjen sa folkene: «Men det gjør jo vi også!»

Men han sa til dem:

 

«Nei – når dere sitter, står dere allerede,

når dere står, da løper dere allerede,

når dere løper, da er dere allerede i mål …»

Ukjent

________

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsvisdom

IMG_6247

_____

«Få mennesker har styrke nok til å kunne

prise en venns fremgang uten misunnelse.

Aischylo

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg,

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsvisdom

IMG_6241

_____

Verdsett og nyt det du har,

istedenfor å tenke på det du mangler.

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg,

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Lykken- veien til lykken fører over målet (V2)

________

2. Knipe av tiden

Hvis du virkelig vil finne mer tid til familien, venner, interesser og helse, må du radikalt suge tid ut av din normale dag. Begi deg ut på leting etter den tapte tiden – hva stjeler egentlig time for time av tiden din?

□    Post, faks, mail, halvparten reklame-skrot – allerede er jeg inne i den fjernstyrte vanen.

□     Telefonen ringer stadig, og samtalene varer for lenge.

□     Tretti ganger om dagen står noen i døren min og vil prate med meg.

□     Et møte etter det andre, og det kommer knapt noe ut av det.

□     Jeg kaster bort tiden min med å lete i hele papirbunken min.

□    Jeg kan ikke si nei, når noen delegerer en oppgave til meg.

□    Jeg tar generelt på meg for mye, og er frustrert om kvelden.

□     Større oppgaver forskyver jeg halvt ferdig foran meg, til det haster veldig.

Hva vil et menneske med suksess gjøre, som vet hva han/hun vil?

Personen ville bestemt ha feid skrivebordet tomt og tatt for seg det viktigste, nemlig det viktige som er utsatt: lukket døren, satt over telefonen til en kollega, avlyst møter og arbeidet konsentrert i 4 timer.

Vedd på at etterpå er analysen, presentasjonen ferdig – eller et godt stykke på vei?

Etterpå: Stikke hodet ut av rommet, ”har det vært noe viktig?”, først deretter post og bagateller.

Lek et menneske med suksess, så blir du ett.

Fortell partneren din, sjefen, kollegaene hva som er viktig for deg, hva du vil, å ta deg tid til det. Si: ”For meg er dette i dag viktig, og det blokkerer meg totalt, hvis jeg ikke endelig får dette prosjektet et avgjørende skritt videre.” I mot dette kan ingen si noe, det er jo til nytte for alle. Sett av en halv dag hver uke, der du gjør viktig konseptarbeid. Etter prinsippet: trekke seg tilbake, konsentrere seg, komme videre. Har du bestemt deg for noe, faller det lett å forsvare deg mot uviktige tilleggsoppgaver.

Legg gjennomgangen av post til etter formiddagsmaten – slik blir ikke hele dagen farget av bagateller og fjernstyring.

Gjør avtaler med kollegaer som vil snakke med deg, til middagen i kantinen.

På telefon spør du: ”Kan jeg ringe deg tilbake om tre minutter?” Gjør deg notater, om hva du vil snakke med vedkommende om, legg klar underlag. En god unnskyldning: ”Jeg hadde akkurat en samtale her på kontoret mitt.”
 

Suksessresepten: Få gjort de viktigste aktivitetene først, og i tiden som blir til overs småtingene. Plutselig har du ingen dårlig samvittighet mer, når du avslutter kvelden.

Se forøvrig begynnelsen på denne artikkelen 1. vite hva jeg vil fra i går. 

_________

 Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

En fortelling

En mann ble spurt om hvorfor han,
til tross for alle sine gjøremål alltid kunne være så lykkelig.
Han svarte:


» Når jeg står da står jeg,

når jeg går da går jeg,

når jeg sitter da sitter jeg,

når jeg spiser, da spiser jeg,

når jeg snakker, da snakker jeg …»


Da avbrøt de som spurte ham og sa: «Det gjør vi også, men hva gjør du ut over det?»

Han sa igjen:


» Når jeg står da står jeg,

når jeg går da går jeg,

når jeg … «


Igjen sa folkene: «Men det gjør jo vi også!»

Men han sa til dem:


«Nei – når dere sitter, står dere allerede,

når dere står, da løper dere allerede,

når dere løper, da er dere allerede i mål …»

Ukjent

 

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse X: Våre vaneenergier

Våre vaneenergier

Alt som vi gjentar i livet vårt har en tendens til å festne seg, til å stivne og i økt grad løpe automatisk. Alt kan bli til vane. Måten som vi planlegger vår fritid på, pusser tennene våre eller driver sport. Mange vaner hjelper oss på vår slowing-down-vei, andre står i veien for vår utvikling. Det å være menneske består i friheten å løse oss fra destruktive vaner og bygge opp vaner som støtter oss.

Vaner er av individuell og kollektiv natur.

Jo flere mennesker som deler en vane med oss, desto mer naturlig synes den for oss og desto mer kan den bli en del av livet vårt uten at vi stiller spørsmålstegn ved den.  Vår indre frihet begynner, når vi ikke mer kan ta imot det ”normale” som normalt.

Vaner er ikke noe statisk. De er kraftfulle energimønstre. De tiltrekker seg handlinger. Vaner er som en uttørket flod, der friskt vann etter et skybrudd privilegert baner veien gjennom landskapet. Sterke vaner kan bringe skyer som henger over oss til å brytes opp. De kan tvinge oss til å gjøre ting vi ikke vil. Vaner og begjær er tett beslektet med hverandre. Begjær er en ekstrem kraftig og destruktiv form for vane.

For å beholde dette dynamiske aspektet ved vanen i syne snakker vi heller om vaneenergier enn om vaner. I dette øyeblikket venter forskjellige vaneenergier på å manifestere seg i kroppen og sinnet ditt. Kanskje leker hånden din med en gjenstand eller du klør deg uregelmessig; eller du ser uvilkårlig opp når noen trår inn i rommet. Mange av våre vaner er ofte helt uskyldige små og større spesialiteter som gjør oss elskverdige i andres øyne. Men hardnakketheten som disse små spesialitetene har festnet seg i livet vårt, gir oss en forsmak på hvilke energier vi møter når vi forsøker å endre på sentrale vanemønstre i livet vårt – eller til og med begjær.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp … når du irettesetter deg selv for en dumhet

Stopp opp … når et gammelt kjent mønster overmanner deg

Stopp opp … når du går til en godteriavdeling

 • Tenk på en dårlig vane i sammenheng med slowing down som du over lengre tid uten hell har forsøkt å forandre.
  Spør hvilke av de tiltak som er nevnt ovenfor som du kan starte med, for denne gangen å skape gunstige betingelser for en vedvarende forandring. Begynn med konkret handling og gjør dette i minst tre uker.
 • Gi dine fem verste vaneenergier treffende, men ikke for alvorlige navn. Forsøk å tegne disse. Heng tegningene på et sentralt sted i hjemmet din eller på toalettet. Smil i løpet av dagen stadig vekk til dette bildet.

______________

Øvelse Y: «Vår ro og god tid» kommer i mandag  6. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike


Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Workshop 21: Vanemål A

Vanenes makt

Når vi har lært å skille mellom det som haster og det som er viktig, så burde vi ta hensyn til en annen hjelp for divergering: Det finnes aksjonsmål og vanemål. Aksjonsmål innholder en bestemt engangsaktivitet, vanemål skjer regelmessig.

Mål er en viktig hjelp for alle livsområder. Mange av oss er yrkesmessig mestere i målsettinger, men forsømmer imidlertid dette på andre livsområder. Du trenger mål for personlig videreutvikling, for dine relasjoner, familien, sporten … Senere vil vi foreslå en liten modell for deg som trekker inn dette punktet.

Kan man overhodet sette konkrete mål for livsområder som ennå ligger langt inn i fremtiden? Jo mer langsiktig målet er satt, desto mer nødvendig er det med regelmessige oppdateringer og  oppgraderinger. Langsiktige mål må regelmessig bli omarbeidet, pleiet og tilpasset.

Hvorfor vanemål er så viktig

Hva er etter din mening den hyppigste fella ved innøvingen av nye vaner? Riktig – tilbakefall til gamle vaner. Vi mennesker er vanedyr, den ene mer, den andre mindre. Er du bevisst på at du ved å ta på deg dine sko setter den samme foten først i tilsvarende sko? Kanskje er det med støvlene alltid den høyre, ved joggeskoene alltid den venstre foten. Legg merke til: Ditt morgenritual skjer nesten automatisk. Våkne opp, strekke seg, sette klokken fem minutter videre, stå opp, gå på badet, så til kaffemaskinen. Og med den trøsterike varme koppen i hånden begynner du din tur gjennom barnerommet: »Stå opp!«

Kanskje er dine vaner annerledes, men du har et ritual for å overleve om morgenen, ved begynnelsen på arbeidsdagen din og ferien din.

Vaner er ikke i seg selv gode eller dårlige. Det er viktig å prøve: Handler det for deg om gode eller dårlige vaner? Du kan venne deg til å spise for langsomt eller raskt. Du kan venne deg til å planlegge dagen din eller utvikle stress om formiddagen fordi du etter en bortkastet morgen ønsker å avslutte dagen din med suksess.

Slike gamle vaner er meget seige, og de eneste strategiene for å bli kvitt dårlige vaner er å erstatte dem med nye. Regel: Hvis du praktiserer etter hverandre i 15 dager, er du på god vei til å utvikle en ny vane.

Følg med i morgen tirsdag kommer Workshop 21: Vanemål B

_________________

Workshop 22: » Min treningsplan for nye gode vaner» kommer mandag 7 . juni. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.


Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

________________________________

Del på bloggen

Bookmark       and Share

En verden fri fra klaging?

Har du lagt merke til hvor mye vi klager?  Vi stønner, kritiserer, avreagerer. Ikke bare er dette å kaste bort tiden, men det har også en skadelig effekt på måten vi lever på. Nå hvordan kan du fokusere på det positive, gledelige ting i livet isteden?

Hvis du ikke liker noe, forandr det.
Hvis du ikke kan forandre det, forandr holdningen din.
Ikke klag.
Maya Angelou

 

Det er sannsynligvis to ting som de fleste mennesker vil være enige i:

 1. Det klages i dag for mye i samfunnet.
 2. Vår verden er ikke den verden vi ønsker.

Det er en sammenheng mellom disse to. Vi fokuserer på det som er galt istedenfor å fokusere på visjonen om en sunnere, lykkeligere og harmonisk verden. Og du som andre er en del av dette.

Å klage betyr å gi uttrykk for misnøye.

Du bør sjekke med deg selv.

 • Når du klager (uttrykker misnøye, smerte), er årsaken alvorlig?
 • Klager du ofte?
 • Har det gått en måned eller mer siden du klaget?
 • Hvis du klager regelmessig kan det være at klagingen har blitt til en vane hos deg, en vane som ikke tjener deg og dine interesser?
 • Klager du for å oppnå en fordel for deg selv?
 • Kan du eventuelt oppnå sympati, oppnå oppmerksomhet, slippe å gjøre noe du er redd for ved å klage ?
 • Hvordan påvirker klagingen din den psykiske og fysiske helsen din?
 • Er du omgitt av folk som klager?
 • Hva dreier tankene dine seg om? Hva fokuserer du på?
 • Snakker du nedsettende om folk som ikke er til stede?

Når du klager reflekter bevisst  over disse spørsmålene.

For å være en lykkelig og positiv person må du bryte vanen med å klage.

Du skaper ikke bare din realitet gjennom dine tanker og ord, men du innfluerer også på dem rundt deg.  Ved å bli oppmerksom på graden av klaging som foregår rundt deg, vil du oppdage at du ofte er en del av klagekulturen. Å være oppmerksom på den rollen klagingen har på deg selv og omverdenen vil være starten på å snu «denne trenden». Du må finne en metode for å stoppe klagingen din, men hvordan?

I boken «A complaint free World» av Will Bowen foreslås følgende metode:

Hver gang en negativ tanke – en klage dukker opp i tankene dine, bruker du en strikk rundt håndleddet ditt. Ved å bruke denne gummistrikken  skal minne deg på at du må tenke positivt isteden. Begynn med å ha en gummistrikk rundt håndleddet – venstre eller høyre.

Når du merker at du klager, snakker nedsettende om dine medmennesker eller kritiserer, trekk i gummistrikken, slik at det gjør litt vondt når du slipper strikken og så flytte gummistrikken til det andre håndleddet. Det minner deg på at du må tenke positivt isteden.

Du kan fra første stund konkurrere med deg selv og se hvor mange ganger i løpet av en dag du klager. Ved å bevisstgjøre deg dette og bruke strikken hver gang du klager vil du etter hvert kondisjonere deg til å erstatte klagingen med positive tanker. Målet er å nå 21 dager uten klaging. Dvs. uten at du har måttet dra i gummistrikken som du har rundt håndleddet og flytte den til det andre  håndleddet.

Vi har møtt fienden, og han er deg selv.
Pogo

Fra boken «A Complaint free world» av Will Bowen

 

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(L)

 

 •  Les «The Art of the Leader» av William A. Cohen. Den er både inspirerende og praktisk.

 

 • Utvikl den udefinerbare kvaliteten som kalles karisma. Nedenfor er ti kvaliteter til en karismatisk leder nevnt:
  1. Være forpliktet til hva du gjør
  2. Se ut som en vinner, og fungere som en
  3. Ha store drømmer, en visjon og strekk deg etter himmelen
  4. Skrid målrettet i retning av målene dine
  5. Vær forbered og jobb hardt for hver oppgave du gjør
  6. Bygg en mystikk rundt deg selv
  7. Vær interessert i andre og vis godhet
  8. Ha en sterk sans for humor
  9. Bli kjent for styrken i din karakter
  10. Vær elskverdig under press. (John F. Kennedy sa at «det udefinerbare halv-trinnet  mellom mellomledere og ekte lederskap var elskverdighet under press.»)

 

 • I arbeid, kjærlighet og i livet, spill hardt, men spill fair.

  

 • Ikke snakk når du lytter. En av de vanligste uvanene er å avbryte. Lytt ”aggressivt” med full konsentrasjon og oppmerksomhet. Du vil bli overrasket over hva du lærer og hvordan ditt råd snart vil bli søkt av mange.

 

 • «Alle kan bli sinte – det er lett, men å være sint på rett person, og til rett nivå, og til rett tid og til riktig formål, og på den rette måten – det er ikke innenfor enhver sin makt og er ikke lett. » – Aristoteles

 

 • Kunnskap er makt. Personer som har oppnådd stor suksess er ikke nødvendigvis dyktige eller mer intelligente enn andre. Det som skiller dem er deres brennende ønske og kunnskapstørst. Jo mer man vet, desto mer oppnår man. Store ledere har teknikker for å tillate dem å komme på toppen av fjellet. Les biografier av verdens ledere og lær av deres vaner, inspirasjoner og filosofier. Dyrk den viktige praktiseringen av aktiv rollemodellering.

 

 • Alle svar på alle spørsmål er mer eller mindre tilgjengelige. Hvordan bli en bedre offentlig taler, hvordan du kan forbedre dine relasjoner med andre, hvordan du blir i bedre form eller utvikler en bedre hukommelse – alle aspekter av personlig utvikling er behandlet en eller annen gang i bøker. Derfor, for å oppnå ditt maksimale potensiale, må du lese hver dag. Men i denne informasjonstidsalderen, må du være hensynsløs i hva du konsumerer. Fokuser på målene dine, og les kun det materialet som vil bli et aktivum for deg. Ikke forsøk å lese alt, da  du er opptatt av og har andre oppgaver å gjøre. Velg hva som er viktig og filtrer ut det som er av liten verdi. Begynn med en solid avis hver morgen for en utmerket oppsummering av de viktigste hendelsene i dag. Sørg også for at det du leser er bredt basert. For eksempel, kanskje det kan være lurt å lese historie, næringsliv, østlig filosofi, helsebøker osv. Deretter gå til biblioteket og utvikl en vane med å dra regelmessige innom. Les klassikere fra Hemingway til Bram Stoker. Les historie,les biologi for å få et nytt perspektiv. Se under overskriften «suksess» på biblioteket og du vil bli overrasket over litteraturen du finner: inspirerende historier om folk som utviklet storhet i møte med motgang, strategier for å forbedre deg selv fysisk, mentalt og åndelig og tekster for hvorda folk lykkes. Fordyp deg i slike bøker. Omgi deg med dem og les dem om og om igjen, på bussen hver dag, eller før du går til sengs. La dem inspirere og motivere deg.

 

 • Gjør det til en vane å få til frokostmøter. Et tidlig måltid for å møtes med en venn eller en forretningsforbindelse er en svært hyggelig måte å starte dagen på og lar deg møte dine kontakter ansikt til ansikt i en travel hverdag.

 

 • Hvis du bor i en leilighet, må du alltid sørge for at den er veldig lys og at lelighetkomplekset har et svømmebasseng. Et basseng er spesielt viktig fordi det vil tillate deg å trene uansett hvor travel tidsplanen din er. Det er ingenting som et forfriskende bad etter en lang og produktiv dag. Du vil føle deg utmerket og sove som et barn.

 

 • «Utmerkethet er en kunst vunnet av trening og vaner. Vi handler ikke riktig fordi vi har en dyd eller er fortreffelig, men vi har dem fordi vi har handlet riktig. Vi er hva vi gjentatte ganger gjør. Utmerkethet er ikke en handling, men en vane. » – Aristoteles

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(K)

 

 • Et tilfreds sinn er vesentlig. Grådighet og materielt begjær må dempes for å oppnå varig lykke og sinnsro. Vær fornøyd med det du har. Tror du virkelig  at du trenger alle disse materielle godene? Du kan utvikle tilfredshet som du utvikler tålmodighet, mot og konsentrasjon – med daglig praksis og et oppriktig ønske.

 

 • Skaff deg en ny venn eller bekjent hver dag. Ha en oppdatert liste over alle kontaktene i nærheten. Rike relasjoner er DNA for et rik og givende liv.

 

 •  Husk dette eldgamle indiske ordtaket: «Hvis du erobre ditt sinn, erobrer du verden.»

 

 • Legg større vekt på å forbli lykkelig enn å samle materielle eiendeler. En livsglede er utviklet og styrket gjennom nøye gjennomtenkte aktiviteter og sysler.

 

 • I motsetning til folkets mening, er ikke stress en dårlig ting. Det gir oss mulighet til å prestere på topp nivå og kan hjelpe deg gjennom flommen av kjemikalier det produserer i kroppen din. Det som er skadelig er for mye stress, eller mer konkret, en mangel på lindring fra stresset. Tider med  stress må balanseres fintstemt med ren avslapning og fritid, for at du skal holde deg mentalt og fysisk sunn og kunne yte ditt beste. Mange av de store lederne i vår tid ble utsatt for knugende arbeidsmengder og byrder. Men de blomstret ved å utvikle strategier for å balansere utfordrende tider med morsomme og beroligende tider. President Kennedy ønsket å ha regelmessige smålurer på kontoret i det hvite hus. Winston Churchill hadde samme praksis og sov  en time hver ettermiddag for å være utvilt, fokusert og rolig. Ikke bare er det viktig å være fysisk avslappet  for å  opprettholde optimal helse, men du må parre denne egenskapen med mental ro. Altfor ofte tror folk tror at mye mosjon, god ernæring og trivelige fritidsaktiviteter vil være universalmiddel for alt. Men disse syslene må kombineres med positiv tenkning og sjelefred til sann lykke og lang levetid.

 

 • Gjør det til en vane å ta mentale ferier i løpet av dagen. Besøk Bermuda i fem minutter om morgenen. Visualiser en svømmetur i Middelhavet om ettermiddagen og stå på ski nedover bakkene i Alpene rett før du vender  hjem på slutten av en travel og produktiv dag. Prøv dette i to måneder og planlegg disse hvileperioder i agendaen din, akkurat som du gjør med essensielle møter eller oppgaver. Gevinstene vil være betydelige.

 

 • En endring er så godt som en pause. Hvorvidt denne endringen er så stor som f.eks. en endring av et ansettelsesforhold eller mindre som en fritidsaktivitet som opptar hele din oppmerksomhet i en time, tre ganger i uken, vil disse endringene i rutine, og tankesett være meget gunstige. Ved valg av aktivitet prøv å finne noe veldig engasjerende som krever dyp konsentrasjon, slik at ditt sinn er fritt fra det jordiske, og tilsynelatende viktige aspekter av dagen din. Mange ledere blir involvert i kampsport av nettopp denne grunnen. Når tankene dine vandrer for et brøkdels av et sekund, vil du snart ha lært en hard leksjon. Smerte er en stor motivator og vil alltid være det.

 

 • Studér disse 10 grunnleggende basiser til lykke:
  – Dyrk et produktiv, spennende og aktivt liv
  – Engasjer deg i meningsfylte aktiviteter hvert minutt, hver dag
  – Utvikl en organisert, planlagt livsstil med lite kaos
  – Sett realistiske mål, men sett dem høye
  – Tenk positivt – du har ikke råd til  luksusen av en eneste negativ tanke
  – Unngå unødvendig bekymring over bagatellmessig saker
  – Bruk tiden til å ha det gøy
  – Utvikl en varm, utgående personlighet med en oppriktig kjærlighet til mennesker
  – Få for vane å gi mer enn du mottar
  – Lær å leve i nåtiden. Fortiden er som vannet  under livets bro.

 

 • Streb etter å være ydmyk og å leve et enkelt liv.

 

 • Les «A History of Knowledge» av Charles Van Doren som en krønike av verdens ideer. Denne boken innholder et vell av kunnskap. Skaff deg den, les den og nyt den

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

 

Del på bloggen

Bookmark and Share