Øvelse X: Våre vaneenergier

Våre vaneenergier

Alt som vi gjentar i livet vårt har en tendens til å festne seg, til å stivne og i økt grad løpe automatisk. Alt kan bli til vane. Måten som vi planlegger vår fritid på, pusser tennene våre eller driver sport. Mange vaner hjelper oss på vår slowing-down-vei, andre står i veien for vår utvikling. Det å være menneske består i friheten å løse oss fra destruktive vaner og bygge opp vaner som støtter oss.

Vaner er av individuell og kollektiv natur.

Jo flere mennesker som deler en vane med oss, desto mer naturlig synes den for oss og desto mer kan den bli en del av livet vårt uten at vi stiller spørsmålstegn ved den.  Vår indre frihet begynner, når vi ikke mer kan ta imot det ”normale” som normalt.

Vaner er ikke noe statisk. De er kraftfulle energimønstre. De tiltrekker seg handlinger. Vaner er som en uttørket flod, der friskt vann etter et skybrudd privilegert baner veien gjennom landskapet. Sterke vaner kan bringe skyer som henger over oss til å brytes opp. De kan tvinge oss til å gjøre ting vi ikke vil. Vaner og begjær er tett beslektet med hverandre. Begjær er en ekstrem kraftig og destruktiv form for vane.

For å beholde dette dynamiske aspektet ved vanen i syne snakker vi heller om vaneenergier enn om vaner. I dette øyeblikket venter forskjellige vaneenergier på å manifestere seg i kroppen og sinnet ditt. Kanskje leker hånden din med en gjenstand eller du klør deg uregelmessig; eller du ser uvilkårlig opp når noen trår inn i rommet. Mange av våre vaner er ofte helt uskyldige små og større spesialiteter som gjør oss elskverdige i andres øyne. Men hardnakketheten som disse små spesialitetene har festnet seg i livet vårt, gir oss en forsmak på hvilke energier vi møter når vi forsøker å endre på sentrale vanemønstre i livet vårt – eller til og med begjær.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp … når du irettesetter deg selv for en dumhet

Stopp opp … når et gammelt kjent mønster overmanner deg

Stopp opp … når du går til en godteriavdeling

 • Tenk på en dårlig vane i sammenheng med slowing down som du over lengre tid uten hell har forsøkt å forandre.
  Spør hvilke av de tiltak som er nevnt ovenfor som du kan starte med, for denne gangen å skape gunstige betingelser for en vedvarende forandring. Begynn med konkret handling og gjør dette i minst tre uker.
 • Gi dine fem verste vaneenergier treffende, men ikke for alvorlige navn. Forsøk å tegne disse. Heng tegningene på et sentralt sted i hjemmet din eller på toalettet. Smil i løpet av dagen stadig vekk til dette bildet.

______________

Øvelse Y: «Vår ro og god tid» kommer i mandag  6. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike


Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Ta en beslutning

 

Ta en beslutning om du vil være en lykkefugl eller en ulykkesfugl?

Om du har hell eller uhell har mye mer å gjøre med innstillingen din og forventningene dine enn med skjebnen. Mennesker som er forfulgt av uhell forventer og regner med å være forfulgt av uhell.

Omvendt forventer lykkefugler, at det skjer noe positivt. Jo mer du holder utkikk etter det fine og gode, desto enklere vil du finne det og oppleve det. Men det gjelder også det motsatte.

Hvilke av de to ønsker og beslutter du deg for?

 

Del på bloggen

Bookmark and Share