Den gode nyheten: Det finnes også godkjennere

_______

Trossetninger har vi som oftest lært av våre foreldre. Men foreldre er ikke bare der for å programmere barna negativt. Naturligvis ikke. Det finnes budskap som støtter godkjennerne. De tillater oss å gjøre tingene etter vår målestokk. De viktigste godkjennerne heter:

►     Ta deg tid! Mennesker som bruker disse budskapene på en passende måte, er avbalansert, sjelden stresset og virker stabiliserende på andre.

►     Vær deg selv! Mennesker som har fått dette budskapet, lever autentisk og kan utfolde sine talenter. De føler ikke tvangen til  stadig vekk å tilpasse seg til kravene fra omverdenen. Bare den som aksepterer og respekterer seg selv, kan over tid også akseptere andre.

     Gjør noe virkelig, istedenfor å bare prøve det! Den som disponerer disse godkjennerne, er i stand til å løse problemene til slutt og avslutte oppgaver.

     Ta vare på dine behov! Bare klarheten om egne ønsker og verdier fører også til de riktige målene og til en autonom atferd uten ytre styring.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Anti-setninger fjerner falske trossetninger

_____

Alltid, når din trossetning bremser deg i livet, dukker opp, lag en antisetning som motvekt. Brenn inn den nye informasjonen på harddisken  – hjernen.

►    Anstreng deg! Denne trossetningen presser en stadig til å arbeide lengre enn andre. Disse menneskene kjenner ikke til noen pause, arbeider til de er fullstendig utmattet, men blir dog aldri ferdige. Anti- setningen: ”Bare den som slipper løs, har to hender frie.”

    Skynd deg! Den som blir presset av denne trossetningen, setter seg selv under tidspress. Haster fra termin til termin, fra oppgave til oppgave. Mener, at ikke noe kan løses raskt nok. Anti-setningen: ”Jeg tar meg den tiden jeg trenger, den tilkommer ikke bare andre, men også meg”

►   Vær perfekt! Bak dette står angsten for å gjøre feil, den permanente tvilen av kvaliteten på egen prestasjon. Godt er ikke godt nok. Man kan aldri glede seg over hva man har oppnådd, Anti-setningen: ”Også jeg får lov til å gjøre feil, feil er trinn på veien til suksess.”

►   Vær hjelpsom! Denne trossetningen plager mennesker som ikke kan si nei. De mener, at de bare kan bli likt, hvis de gjør alle andre til lags, bare ikke seg selv. Anti- setningen: ”Hvis jeg sier nei, sier jeg ja til mine mål.”

►  Vær sterk! Den som følger denne trossetningen, viser ikke utad, hvordan hans sjel ser ut. Ingen svakheter trenger ut av det harde skallet. Å be en annen om hjelp kommer slett ikke på tale. Å delegere faller vanskelig. Anti-setningen: ”Å vise følelser gjør sympatisk, og be om hjelp også.”

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Ønsker du å endre deg selv?

Før du kan endre noe i livet ditt,
må du endre deg selv.

Hvis du fremdeles håndterer alt som før, da blir alt som det var. Hvis noe skal endre seg i livet ditt, da må du handle anderledes. Det betyr muligens, at du må konfronteres med dine problemer og ikke løpe fra dem. Det betyr muligens, at du må oppgi dine negative holdninger og må erstatte dem med positive. Først når du tenker og handler anderledes vil noe endre seg.

_____________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 22: «Min treningsplan for nye gode vaner» kommer mandag 7 . juni.Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om bokenGi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark           and Share

NLP(Neuro lingvistisk programmering) i hverdagen

IMG_3570

NLP er på alles lepper: NLP for lærere, NLP for selgere, NLP for ledere, NLP i coaching. Overalt snuble vi over de magiske tre bokstaver.

Hva betyr NLP egentlig?

 NLP er en verktøykasse for kommunikasjon med deg selv og andre

NLP vil si Neuro Lingvistisk Programmering og er en verktøykasse av teknikker, metoder og holdninger som vi kan bruke til å kommunisere effektivt med oss selv og med andre.

Hva hjelper  NLP meg med? 
 
Du kan bruke metodene til NLP f.eks til

 • å endre uønsket atferd hos deg selv,
 • å erstatte restriktive holdninger med nyttigere holdninger
 • for å forbedre din egen evne til å kommunisere med deg selv
 • for å forbedre kommunikasjonen med andre.

I NLP handler det også om å forbedre kvaliteten på ens egenopplevelser, eller sagt enklere: føle deg oftere  vel og sjeldnere dårlig. NLP er meget populært hos leverandører, konsulenter, coacher, lærere og ikke minst blant psykoterapeuter.

NLP inkluderer suksess strategier til gode psykoterapeuter

NLP har sin opprinnelse fra 70 årene. De to amerikanerne John Grinder og Richard Bandler ønsket å finne ut hvorfor enkelte psykoterapeuter oppnådd bedre resultater mht. å kurere folk enn andre. Derfor studerte de blant annet arbeidet til hypnoterapist Milton Erikson, gestalt terapeuten Fritz Perls og familieterapeuten Virginia Satir. Ut ifra disse funnene utledet de noen vellykket atferdsmåter, metoder og forutsetninger for å kunne behandle mennesker i psykoterapi med suksess. Dette resulterte i NLP.  Bandler og Grinder modellerte kommunikasjonen og behandlingen til virkelig vellykkede psykoterapeuter og laget ut ifra dette NLPs metodikken. I de neste årene ble NLP stadig forbedret med nye metoder og modeller.

Vi beskriver her bruken av NLPs i hverdagen, ikke for å løse dypere problemer

Her beskriver vi bruken av NLP i din personlig hverdag. Du finne her metoder som gjør det mulig å takle hverdagslige problemer bedre. En liten advarsel: NLP kan hjelpe til med alvorlige problemer – men det bør gjøres kun i forbindelse med  av en erfaren psykoterapeut. NLP er et kraftig verktøy. Akkurat som med en kniv kan det både gjøres noe godt, men også noe dårlig.  

Øve, øve og øve enda  mer

«Repetition is the mother of skill»  

Av Anthony Robbins

Fritt oversatt: «Gjentakelser er nøkkelen til å kunne”
 
Mange av øvelsene som vi presenterer i senere arikler vil trenge litt trening. Ta deg tid til å praktisere dine nye ferdigheter. Ikke gi opp umiddelbart dersom det ikke fungerer første gang. Hvis du fortsatt ikke lykkes, bør du vurdere en av de grunnleggende forutsetninger for NLP:

Hvis noe ikke virker, prøv noe annet.
 
Start smått og øk gradvis 

Hvis du begynner å øve på NLP teknikker, begynn ikke straks med ditt alvorligste livsproblem. Start heller med små problemer og ta større etterhvert. Metodene i NLP må stadig praktiseres. Dette er i begynnelsen enklest  hvis du starter med små og mindre alvorlige saker.

Neste artikkel: Grunnleggende forutsetninger for NLP

Bøker og CD’er om NLP

Alder, Harry & Heather Beryl, NLP in 21 Days, A complete Introduction and Training Program To Neuro-Linguistic Programming
Andreas, Steve, Praxiskurs NLP
Bandler, Richard, Get the Life You Want: The Secrets to Quick and Lasting Life Change with Neuro-Linguistic Programming
Baviare, Steve,  Teach yourself  NLP
Dilts, Robert, Professionelles Coaching mit NL
Knight, Sue, NLP at Work, Neuro Linguistic Programming, The Difference that Makes a Difference in Business
Lerøy,Eva Løkeland, Du bestemmer!

O’conner, Joseph, Coaching with NLP
O’Connor, Joseph, Seymour, John, Training with NLP(Neuro-Limguistic Programming, Skills for Managers, Trainers and Communicators
Ready, Romilla, Neuro-linguistic Programming for Dummies
Ready, Romilla, Neuro-linguistic Programming (NLP) Workbook for Dummies
Robbins, Anthoney, The Edge: The Power to Change Your Life Now
Robbins, Anthony, Lessons in mastery
Robbins, Anthony, Live with Passion! : Stategies for Creating a Compelling Future
Sawinski, Egon, NLP im Alltag
Stubsjøen, Sigurd, Tenk deg til suksess
Swarz, Aljoscha A., Praxisbuch NLP: Denk dich nach vorn! 
Torbergsen, Turid, Coaching
Åldstedt ,Trine,  Alt sitter i hodet
 

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Praktiske tips for å nå målene dine – Hvordan nå målene dine

 IMG_3733

Ofte er det nettopp realisering av våre mål som er det virkelige problemet. Følgende tips vil hjelpe deg med å nå dine mål. Først et lite overblikk.

1. Lage konkrete handlingsplaner. Handlingsplaner kan være svært nyttig for å oppnå målene.

2. Holde kontakt med målen dine. Entusiasmen og lidenskapen din for å nå målene dine er din største kilde. Bare hvis du kontinuerlig er i  kontakt med dine mål, kan du øse av denne kilden.

3. Lær å håndtere indre motstand. Når du sabotere deg selv, oppstår muligens indre motstand i deg. Noen ganger gjør du livet unødvendig vanskelig for deg selv. Hvis du muligens sabotere deg selv idet du f.eks helt enkelt glemmer dine  viktigste drømmer og mål, da har du kansje indre motstand mot målene dine. For hvordan du kan håndtere indre motstand finnes det noen råd.

4. Søk hjelp fra andre. Mange av oss prøver å oppnå våre mål helt alene. På den måten gjør du deg selv en bjørnetjeneste. Mange ganger kan du ikke nå målet ditt  uten hjelp fra andre.

5. Gjør alltid det vesentlige først. Hvis du føler at du har alltid har for liten tid, så er muligens systematisk tidsstyring riktig for deg. Lær hvordan du kan organisere tiden din mer effektivt og alltid gjøre det viktigste  først.

6. Endre holdninger og vaner. Kanskje er noen av dine atferder og holdninger i veien for at du skal oppnå dine mål.  Her kan autosuggesjon og/eller visualisering hjelpe deg å med å forandre deg på lang sikt. 
  

Relatert lesning:

Allen, David: Getting things done
Blair, Gary Ryan: What Are Your Goals: Powerful Questions to Discover What You Want Out of Life
Bryant, Theodore: Self-Discipline in 10 Days: How to Go from Thinking to Doing
Burn, Gillian: Personal Development AllInOne For Dummies
Davidson, Jeff: The Complete Idiot’s Guide to Getting Things Done
Koch, Richard: 80/20 Way
McWilliams, John-Roger: Do It!: A Guide to Living Your Dreams
Mumford, Jeni: Life Coaching for Dummies
O’Connell, Fergus: How to Get More Done: Seven Days to Achieving More
Sher, Barbara: Wishcraft
Sher, Barbara: Live the life you love
Tracy, Brian: Goals
Tracy, Brian: Thinking Big

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hva bremser oss?

Mange løpere drømte lenge om å bli den første til å løpe 1 mile, altså 1609 meter på mindre enn fire minutter. Dette syntes uoppnåelig. Økonomiske studier hevder til og med, at menneskets luftmotstand er for stor, utvekslingsvolumet i lungen for liten for en slik ytelse. Men: 6. mai 1954 løp Roger Bannister en mile på 3 minutter og 59,4 sekunder.

Allerede i samme år forbedret 37 løpere rekorden til Roger Bannister. 1955 kunne i beste fall en atlet på en fest på bygda vinne på en tid på mer enn 4 minutter.

Rundt i verden løp allerede 300 løpere under fire minutter. Hva hadde hendt? Fire minutter var en magisk grense, en trossetning: ”Man kan ikke løpe en mile under fire minutter.” Slike holdninger eller trossetninger har en stor kraft. Roger Bannister overvant denne trossetningen – og rev dermed mentalt ned en mur.

Mentale sperrer

Nei. Jeg setter meg ikke på en hest – et stort dyr er sterkere enn meg selv, også farligere.

Nei. Jeg skriver ikke en bok – jeg var allerede på skolen dårlig i norsk. Nei. Jeg drar ikke til Indonesia – i tropene finnes det så mange farlige viruser. Nei, jeg søker ingen ny jobb – bedriftsklimaet er riktignok en katastrofe, men andre steder vil det være akkurat det samme.

I hjernen romsterer bremsene, som hindrer oss i å ha suksess, leve lykkelig. De heter paradigmer.

 

Paradigmer er som steinmurer i hjernen,
som hindrer oss i å være lykkelig.

Troen på at et stort dyr er farlig, avholder en ifra å galoppere over engene på en hest. Troen på å ikke kunne noe, fordi en lærer for lenge siden ikke likte stilen din, avholder en voksen med mange nyttige erfaringer fra å skrive en bestseller . Troen, på at tropene er et utklekningssted for farlige viruser avholder en fra å bli kjent i verden. Og troen på at det er mer komfortabelt å beholde arbeidsplassen hvor en ikke trives, kan gjøre en meget utilfreds.

Er glasset med vin virkelig halvtomt?

Paradigmer er mentale modeller, trossetninger, som styrer livet. Paradigmer setter på oss en brille, som vi ser verden igjennom eller vil se. Et paradigme er som vannet for en fisk, der han riktignok svømmer, men som han vanskelig erkjenner og kan beskrive.

Et hinder er bare så stort som det vi fornemmer.
En liten forandring i tankesettet gir dyp innsikt – vinger …

 Paradigmer beskriver måten vi fornemmer, forstår, forklarer omgivelsene på.

De bestemmer om et glass er halvtomt eller halvfullt. Slik som vi ser et problem, er problemet – stort eller lite, løsbart eller ikke. Paradigmer betegner individuelle, men også kollektive betraktningsmåter av vår selvbestemte realitet.

 En liten opplysning: Paradigmeveksel

Paradigmer bestemmer ikke bare våre holdninger, men også vår atferd – i partnerskapet, i jobben, i omgangen med tiden. Bare en forandring i tankemåten, en paradigmeveksel, fører til nye, dypere innsikter og gir oss en sjanse til å utvikle oss. En paradigmeveksel kan sette i gang en nytenkningsprosess: Hvordan vil vi utforme vår tid og dermed livet vårt. Gjennom en paradigmeveksel ser vi det gamle i et nytt lys. Gjennom denne ”lille” opplysningen lykkes det oss å endre atferd og etablere nye vaner. Her må vi kjenne våre paradigmer, våre mentale sperrer. De hyppigste paradigmene, som bremser livet heter:

 • Anstreng deg!
 • Skynd deg!
 • Vær perfekt!
 • Vær imøtekommende!
 • Vær sterk!

Hva trossetninger kan stelle i stand

Har du absorbert negative trossetninger i ditt indre, for eksempel ”vær perfekt!”, da vil du forsøke hele livet å rettferdiggjøre feil. Eller, ennå verre: Du gjør rett og slett ikke bestemte ting på grunn av angsten for å gjøre feil. Et eksempel: Et utsagn som ”jeg har absolutt ikke talent, for å lære språk”, kan ha sin bakgrunn i trossetningen ”jeg må være perfekt.” Dette mennesket har besluttet seg til aldri å lære et språk. Personens rettferdiggjørelse for dette er en negativ trossetning. Nå kjøper dette mennesket seg – jeg kjenner det, det er en henne – en Finca på Mallorca. Hva hender? Hun må snakke, fordi hun vil noe. Og det gjør hun også. Slik som munnen hennes er vokst. Hun sier til sin nabo: ”Mange gaver (regalos)” – istedenfor hilsner (recuerdos) – ”til din kone.” Han ler og spør, hva det skal det være: ”En genser …” Hun sier: ”Jeg går og spiser hestene.” istedenfor å gi hestene mat. Naboen ler. Og ønsker: ”God appetitt!” Hun ler så tårene triller over sine feil, og har en historie å fortelle – og glemmer aldri glosene som ble forvekslet. Forestill deg, dette mennesket endrer sin verdensoppfatning og merker, at den ene ikke er velsignet med språktalent og den andre belastet med uforstandens forbannelse av den kjære Gud. Besjelet av sitt mål, legger det sine negative trossetninger vekk. Sier til seg selv: ”jeg kan, det jeg vil” – og behersker etter kort tid språket.

Er en slik skifting av trossetninger, et slikt paradigmeskife virkelig fullbyrdet, da er det svært vanskelig å falle tilbake til det gamle paradigmet.

 

BUMERANG
TIPSET


Trossetninger kan man fjerne.

Trossetninger har dype røtter, er fast programmert i underbevisst-heten. Men man kan fjerne dem. Fordi de er ikke medfødte, men tillærte. Derfor kan du om-programmere negative tros-setninger i positive trossetninger. Med antisetninger, som du stadig sier, når de negative driverne dukker opp. Slik som du i barn-dommen ut ifra den engstelige, omsorgsfulle og godt mente setn-ingen, ”du kan det ennå ikke” fra din mor, utviklet det seg den negative trossetningen ”jeg kan det allikevel ikke”. På samme måte kan du omprogrammere den: helt enkelt gjennom gjentakelser.  
► Overskriv den gamle bremsen med en ny trossetning, for eksempel: ”jeg kan alt det jeg bestemmer meg for.” Idet du hver morgen foran speilet sier setningen til deg selv, som en positiv affirmasjon. Og alltid når det gamle paradigmet dukker opp. Fordi du vet ja, at feil er de største byggesteinene til suksess. Du vet, at du kan det som du har bestemt deg for, og forsøker det derfor så ofte, til du lykkes.

 

 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share