Den gode nyheten: Det finnes også godkjennere

_______

Trossetninger har vi som oftest lært av våre foreldre. Men foreldre er ikke bare der for å programmere barna negativt. Naturligvis ikke. Det finnes budskap som støtter godkjennerne. De tillater oss å gjøre tingene etter vår målestokk. De viktigste godkjennerne heter:

►     Ta deg tid! Mennesker som bruker disse budskapene på en passende måte, er avbalansert, sjelden stresset og virker stabiliserende på andre.

►     Vær deg selv! Mennesker som har fått dette budskapet, lever autentisk og kan utfolde sine talenter. De føler ikke tvangen til  stadig vekk å tilpasse seg til kravene fra omverdenen. Bare den som aksepterer og respekterer seg selv, kan over tid også akseptere andre.

     Gjør noe virkelig, istedenfor å bare prøve det! Den som disponerer disse godkjennerne, er i stand til å løse problemene til slutt og avslutte oppgaver.

     Ta vare på dine behov! Bare klarheten om egne ønsker og verdier fører også til de riktige målene og til en autonom atferd uten ytre styring.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Anti-setninger fjerner falske trossetninger

_____

Alltid, når din trossetning bremser deg i livet, dukker opp, lag en antisetning som motvekt. Brenn inn den nye informasjonen på harddisken  – hjernen.

►    Anstreng deg! Denne trossetningen presser en stadig til å arbeide lengre enn andre. Disse menneskene kjenner ikke til noen pause, arbeider til de er fullstendig utmattet, men blir dog aldri ferdige. Anti- setningen: ”Bare den som slipper løs, har to hender frie.”

    Skynd deg! Den som blir presset av denne trossetningen, setter seg selv under tidspress. Haster fra termin til termin, fra oppgave til oppgave. Mener, at ikke noe kan løses raskt nok. Anti-setningen: ”Jeg tar meg den tiden jeg trenger, den tilkommer ikke bare andre, men også meg”

►   Vær perfekt! Bak dette står angsten for å gjøre feil, den permanente tvilen av kvaliteten på egen prestasjon. Godt er ikke godt nok. Man kan aldri glede seg over hva man har oppnådd, Anti-setningen: ”Også jeg får lov til å gjøre feil, feil er trinn på veien til suksess.”

►   Vær hjelpsom! Denne trossetningen plager mennesker som ikke kan si nei. De mener, at de bare kan bli likt, hvis de gjør alle andre til lags, bare ikke seg selv. Anti- setningen: ”Hvis jeg sier nei, sier jeg ja til mine mål.”

►  Vær sterk! Den som følger denne trossetningen, viser ikke utad, hvordan hans sjel ser ut. Ingen svakheter trenger ut av det harde skallet. Å be en annen om hjelp kommer slett ikke på tale. Å delegere faller vanskelig. Anti-setningen: ”Å vise følelser gjør sympatisk, og be om hjelp også.”

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hva driver oss og hva bremser oss?(5)

 ______

Hvorfor gjør folk det som de gjør? forts

 

Reiss-profilen – eller hvorfor gjør mennesket det som det gjør?

I 1998 offentliggjorde dr. Steven Reiss fra Ohio State University, en anerkjent psykolog rundt om iverden, banebrytende resultater fra sine vitenskapelige studier til temaet: ”Hvorfor gjør menneskene, det som de gjør?” Han avdekket, at så godt som alt det vi gjør, kan føres tilbake til 15 grunnleggende behov og verdier.

Disse bestemmer måten som vi omgås våre omgivelser og våre medmennesker på: De er stoffet som ”suksess” og ”fiasko” blir formet etter.

”Det som gjør mennesket enestående”, betoner personlighetstreneren, ”er den rådende kombinasjon av disse behovene og hva de betyr for den enkelte.”

Anerkjennelse er et av de
viktigste livsmotivene;
å tilhøre, bli elsket.

Å lære å kjenne de verdiene som for oss personlig er viktige, livsmotivene, de som driver oss, til det vi gjør – det er forutsetningen for å leve ut våre talenter og ferdigheter, å erkjenne livets hensikt og bringe balanse igjen mellom våre fire livsområder.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K45)

______

7-ganger tid for kroppen!

Forutsetningen for et lengre liv er altså, at du lever etter ditt indre ur. Nå må du bare investere nok tid i kroppen din – så holder du deg ung lenge. Formelen heter: 7-ganger litt tid.

5. Le

Ikke noe gir mer livstid enn botemiddelet å le. Å le masserer mellomgulvet, bygger ned stresshormonene, gir kraft til imunsystemet og omstiller hele mennesket til sunnhet. ”Hver gang, når mennesket ler, tilføyer det et par dager til livet sitt”, sier den italienske forfatteren Curzio Malaparte. Den som ler et minutt, føler seg så friskt og avstresset, som om han/hun hadde bak seg en 30 minutters avspenning – eller 10 minutters jogging. Da det å le er så sunt, og gjør at en raskere blir frisk, blir latterterapi anvendt på sykehus.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Enkelt liv i Norge A

 

I en artikkel i VG av Tanja Iren Berg den 20/2-2010 tar hun opp i en artikkel «snøhulemannen» som  i 30 år av sitt liv har bodd i huler. Han lever i steinrøyshuler om sommeren, og bor i snøhuler om vinteren. Kanskje kan den nesten 60 år gamle mannen kalles Norges eneste huleboer.

Artikkelen er en tankevekker, også mht. hva som «egentlig» kan være viktig for den enkelte, f.eks. å leve i pakt med naturen. Ikke dermed sagt, at dette er et liv som mange kan eller vil føre.

Men den viser at mennesket er fleksibelt og kan føre sitt liv i all enkelthet hvis det bare blir seg bevisst hvordan det lever i dag og hva det trenger for å leve det livet det ønsker – et liv i all enkelthet på  egne premisser.

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshop 8: «Hva motiverer meg» kommer mandag 1. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. 

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hva bremser oss?

Mange løpere drømte lenge om å bli den første til å løpe 1 mile, altså 1609 meter på mindre enn fire minutter. Dette syntes uoppnåelig. Økonomiske studier hevder til og med, at menneskets luftmotstand er for stor, utvekslingsvolumet i lungen for liten for en slik ytelse. Men: 6. mai 1954 løp Roger Bannister en mile på 3 minutter og 59,4 sekunder.

Allerede i samme år forbedret 37 løpere rekorden til Roger Bannister. 1955 kunne i beste fall en atlet på en fest på bygda vinne på en tid på mer enn 4 minutter.

Rundt i verden løp allerede 300 løpere under fire minutter. Hva hadde hendt? Fire minutter var en magisk grense, en trossetning: ”Man kan ikke løpe en mile under fire minutter.” Slike holdninger eller trossetninger har en stor kraft. Roger Bannister overvant denne trossetningen – og rev dermed mentalt ned en mur.

Mentale sperrer

Nei. Jeg setter meg ikke på en hest – et stort dyr er sterkere enn meg selv, også farligere.

Nei. Jeg skriver ikke en bok – jeg var allerede på skolen dårlig i norsk. Nei. Jeg drar ikke til Indonesia – i tropene finnes det så mange farlige viruser. Nei, jeg søker ingen ny jobb – bedriftsklimaet er riktignok en katastrofe, men andre steder vil det være akkurat det samme.

I hjernen romsterer bremsene, som hindrer oss i å ha suksess, leve lykkelig. De heter paradigmer.

 

Paradigmer er som steinmurer i hjernen,
som hindrer oss i å være lykkelig.

Troen på at et stort dyr er farlig, avholder en ifra å galoppere over engene på en hest. Troen på å ikke kunne noe, fordi en lærer for lenge siden ikke likte stilen din, avholder en voksen med mange nyttige erfaringer fra å skrive en bestseller . Troen, på at tropene er et utklekningssted for farlige viruser avholder en fra å bli kjent i verden. Og troen på at det er mer komfortabelt å beholde arbeidsplassen hvor en ikke trives, kan gjøre en meget utilfreds.

Er glasset med vin virkelig halvtomt?

Paradigmer er mentale modeller, trossetninger, som styrer livet. Paradigmer setter på oss en brille, som vi ser verden igjennom eller vil se. Et paradigme er som vannet for en fisk, der han riktignok svømmer, men som han vanskelig erkjenner og kan beskrive.

Et hinder er bare så stort som det vi fornemmer.
En liten forandring i tankesettet gir dyp innsikt – vinger …

 Paradigmer beskriver måten vi fornemmer, forstår, forklarer omgivelsene på.

De bestemmer om et glass er halvtomt eller halvfullt. Slik som vi ser et problem, er problemet – stort eller lite, løsbart eller ikke. Paradigmer betegner individuelle, men også kollektive betraktningsmåter av vår selvbestemte realitet.

 En liten opplysning: Paradigmeveksel

Paradigmer bestemmer ikke bare våre holdninger, men også vår atferd – i partnerskapet, i jobben, i omgangen med tiden. Bare en forandring i tankemåten, en paradigmeveksel, fører til nye, dypere innsikter og gir oss en sjanse til å utvikle oss. En paradigmeveksel kan sette i gang en nytenkningsprosess: Hvordan vil vi utforme vår tid og dermed livet vårt. Gjennom en paradigmeveksel ser vi det gamle i et nytt lys. Gjennom denne ”lille” opplysningen lykkes det oss å endre atferd og etablere nye vaner. Her må vi kjenne våre paradigmer, våre mentale sperrer. De hyppigste paradigmene, som bremser livet heter:

  • Anstreng deg!
  • Skynd deg!
  • Vær perfekt!
  • Vær imøtekommende!
  • Vær sterk!

Hva trossetninger kan stelle i stand

Har du absorbert negative trossetninger i ditt indre, for eksempel ”vær perfekt!”, da vil du forsøke hele livet å rettferdiggjøre feil. Eller, ennå verre: Du gjør rett og slett ikke bestemte ting på grunn av angsten for å gjøre feil. Et eksempel: Et utsagn som ”jeg har absolutt ikke talent, for å lære språk”, kan ha sin bakgrunn i trossetningen ”jeg må være perfekt.” Dette mennesket har besluttet seg til aldri å lære et språk. Personens rettferdiggjørelse for dette er en negativ trossetning. Nå kjøper dette mennesket seg – jeg kjenner det, det er en henne – en Finca på Mallorca. Hva hender? Hun må snakke, fordi hun vil noe. Og det gjør hun også. Slik som munnen hennes er vokst. Hun sier til sin nabo: ”Mange gaver (regalos)” – istedenfor hilsner (recuerdos) – ”til din kone.” Han ler og spør, hva det skal det være: ”En genser …” Hun sier: ”Jeg går og spiser hestene.” istedenfor å gi hestene mat. Naboen ler. Og ønsker: ”God appetitt!” Hun ler så tårene triller over sine feil, og har en historie å fortelle – og glemmer aldri glosene som ble forvekslet. Forestill deg, dette mennesket endrer sin verdensoppfatning og merker, at den ene ikke er velsignet med språktalent og den andre belastet med uforstandens forbannelse av den kjære Gud. Besjelet av sitt mål, legger det sine negative trossetninger vekk. Sier til seg selv: ”jeg kan, det jeg vil” – og behersker etter kort tid språket.

Er en slik skifting av trossetninger, et slikt paradigmeskife virkelig fullbyrdet, da er det svært vanskelig å falle tilbake til det gamle paradigmet.

 

BUMERANG
TIPSET


Trossetninger kan man fjerne.

Trossetninger har dype røtter, er fast programmert i underbevisst-heten. Men man kan fjerne dem. Fordi de er ikke medfødte, men tillærte. Derfor kan du om-programmere negative tros-setninger i positive trossetninger. Med antisetninger, som du stadig sier, når de negative driverne dukker opp. Slik som du i barn-dommen ut ifra den engstelige, omsorgsfulle og godt mente setn-ingen, ”du kan det ennå ikke” fra din mor, utviklet det seg den negative trossetningen ”jeg kan det allikevel ikke”. På samme måte kan du omprogrammere den: helt enkelt gjennom gjentakelser.  
► Overskriv den gamle bremsen med en ny trossetning, for eksempel: ”jeg kan alt det jeg bestemmer meg for.” Idet du hver morgen foran speilet sier setningen til deg selv, som en positiv affirmasjon. Og alltid når det gamle paradigmet dukker opp. Fordi du vet ja, at feil er de største byggesteinene til suksess. Du vet, at du kan det som du har bestemt deg for, og forsøker det derfor så ofte, til du lykkes.

 

 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share