Hva driver oss og hva bremser oss?(2)

___

Hvorfor gjør folk det som de gjør?

Ved alt hva vi gjør, beveger vi oss som bumerangen mellom to poler – mellom det som motiverer eller driver oss, og det som bremser oss.

Motivasjonens kraft

Motivasjon er bare et annet ord for ”bevegelsesrom” – en indre drivkraft, som setter oss i bevegelse, som ønsket om å kaste bumerangen.

Det finnes knapt et tema, der det har blitt forsket så mye, skrevet og spekulert over, som over menneskenes bevegelsesgrunner for handling.

Hvorfor står du hver morgen tidlig opp, for å gå på jobben? Hvorfor blir du helt enkelt ikke liggende?

Hva motiverer deg egentlig til å gjøre de daglige gjøremål?

Hva hjelper deg til å bekjempe ditt indre dovendyr, når du ikke har lyst til å gjøre det som du skal gjøre?
I dag vet vi, at menneskelige holdninger og atferd ikke lar seg presse inn i et skjema, men at det er forskjellige motiver eller motivasjonspakker, som styrer vår atferd.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share