Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L23)

_______

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør utilfreds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

 

Metode 4: Ikke livsomstendighetene – men du selv bestemmer din skjebne forts

       Hvis ikke nå,når da?

VerdirangeringRobbins’ kursdeltakere nevner som oftest følgende ti verdier:

       Eventyrlyst Suksess¨         Sunnhet¨       Kjærlighet
Nærhet
¨       ►Bekvemlighet¨       ►Frihet     ►Lidenskap¨       ►Makt
Sikkerhet

Bring disse verdiene i den rekkefølgen som stemmer for deg. Hvis du ikke er sikker på hvilken rekkefølge to verdier har: Tenk da på en situasjon i hverdagen, der begge verdiene kan kolliderer med hverandre. For hvilken verdi ville du da bestemme deg for?

Dessuten vil deltakerne unngå følgende åtte emosjoner:

►Ensomhet
Frustrasjon
Skyldfølelse
Sinne

 

Nedverdigelse¨       Nedstemthet¨       Fiasko¨       Tilbakevisning 

Hvilke ville være de som volder deg mest smerte? Hvilke kunne du best holde ut med? Sett opp rekkefølgen din. Sammenlign begge listene. Oppdag sammenhenger mellom dine verdier og emosjoner, som du gjerne vil tilføye til listen?

Hva har du fått vite om deg selv? Sammenlign begge lister, når du formulerer dine livsmål.

 

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share