Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L12)

_________ 

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 3: Programmer deg selv til lykke og suksess

Amerikaneren Richard Bandler og John Grinder utviklet i 70 årene den mest suksessrike fornyelsen på området psykoterapi. Grunntanken: Våre fornemmelser leverer bare et kart av den ytre verden, men ikke selve verdenen. 

Ønsker man å forme sin atferd med suksess, for eksempel med å briljere i diskusjoner, muntre opp andre mennesker med sin egen livsglede eller legge seg alene i en hengekøye – uten dårlig samvittighet –, da må man bare forandre sitt indre automatiserte program. Altså til syvende og sist pro-grammere om sine neuronale strukturer i hjernen, og det nemlig ved hjelp av språket. Derfor navnet til dens metode: Neuro Lingvistisk Programmering (NLP)

Alt som vi har tatt opp med våre sanser, er lagret et eller annet sted i hjernen vår. Mange som drivkraft, som lyst, andre som blokader som utløser ulyst, frustrasjon, stress. For eksempel: Finner man duften av den store kjærligheten hos en annen, utløser denne en behagelig lystfølelse. Ble man sperret inn i et skap som barn, har man som voksen muligens fremdeles angst for mørket. Og også vår personlige hensikt, som vi ønsker å få ut av livet, er kodert i hjernens programmer. Bare at et computervirus ved navnet ”negative opplevelser ” har gjort den tilgjengelig for oss. NLP går ut ifra, at hver av oss besitter alle nødvendige ressurser for å oppdage og virkeliggjøre vår hensikt med livet. Og NLP hjelper til med dette, å fjerne blokadene.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share