Balance your life – Kunsten å lede seg selv (49)

IMG_3573

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (49)

Balance Your Life: Life-Leadership (10)

Ønsket om balanse i livet (4)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

  • Kropp/helse,
  • Arbeid/prestasjon,
  • Familie/kontakt,
  • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie(3)

Øvelse: Ta et tomt ark, tegn en liten sirkel i midten, der du skriver »jeg«. Rundt denne sirkelen »jeg« tilordner du på papiret alle personene som forekommer på listen din. Jo nærmere, desto mer avhengig. Slik får du et bilde på relasjonsnettverket som du lever i.

I et relasjonsnettverk som er balansert i å gi og ta er vi som selvstendige voksne i stand til å støtte oss på andre, når situasjonen krever det. Dette å kunne støtte seg vil sterkere enn i fortiden bestemme vår lykke i livet. Når vi nemlig på grunn av biografiske krasjlandinger som arbeidsløshet, ødelagte (livs-) parterskap, tvungen steds- og yrkesveksel osv. stadig oftere utsettes for faren for å komme inn i mentale (og/eller finansielle) kriser, blir bevisstheten »jeg kan støtte meg på« og »jeg blir båret« være med på å avgjøre,

  • med hvilke følelser vi imøteser slike krasjlandinger og
  • hvordan vi kan bearbeide disse krasjlandingene.

Ut ifra følelsen »jeg blir båret« øser vi en stor del av vår kraft til pro-aktivt å reagere på livets krav 

Dette utsagnet kan enhver følge, som allerede en gang har vært i en eksistensiell krise. Da er følelsen »jeg blir båret« ekstrem viktig.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO