Balance your life – Kunsten å lede seg selv (55)

IMG_3758

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (55)

Balance Your Life: Life-Leadership (16)

Syv basiser for din  personlige balanse (2)

 

Regel 1: Balansen i livet vårt faller ikke ned fra himmelen. Vi må produsere den selv.

Enhver vet av egen erfaring, at vårt liv for et kortere eller lengre tidsrom av og til faller ut av likevekt. Likeledes er det for våre venner, slektninger og bekjente. Til tross for dette kan anledningene være meget forskjellige. Gjelder det åpenbare kriser som sykdom, en nær persons død eller om tap av arbeidsplassen, da kan vi ofte relativt lett utvikle strategier for å overvinne disse.  Til syvende og sist er grunnen kjent. Altså vet vi som oftest også, hvor vi må sette inn innsatsen.

112b copy

Men tapet av livsbalansen er oftere en snikende prosess. En eller annen gang får vi den latente følelsen: Et eller annet stemmer ikke med livet mitt. Og denne følelsen blir stadig sterkere. Litt etter litt sklir vi slik inn i en identitetskrise, som vi ofte vanskelig kan befri oss fra. Av to grunner: For det ene venner vi oss til å leve med ubehaget. Dette fordi balansetapet kommer snikende, og tvinger oss ikke umiddelbart til å reag-ere. Derfor holder vi ofte statistisk fast ved det, og havner der-med dypere inn i en krise.

For det andre kan vi ofte ikke nevne konkrete årsaker til disse krisene. Tilsvarende vanskelig er det å beslutte hvordan vi skal styre imot. Da er det på tide å minske tempoet i livet, og ta oss en pause, for igjen å stille oss det sentrale spørsmålet: Hva er virkelig viktig for meg? Ingen skal være redd for, i en slik situasjon å søke profesjonell hjelp.

Pause

Signaler på , at det er på tide og og ta deg en pause igjen
  • Søvnproblemer
  • Vondt i hjertet
  • Venner trekker seg tilbake
  • Indre uro
  • Ukonsentrerthet
  • Indre tomhet
  • Spør ofte seg selv “Hva skal det hele?”

 

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO