Balance your life – Kunsten å lede seg selv (56)

IMG_2385

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (56)

Balance Your Life: Life-Leadership (17)

Syv basiser for din  personlige balanse (3)

 

Regel 2: Når vi oppretter den ønskede balansen i livet vårt eller ønsker å opprettholde den, må vi vite, hva som virkelig er viktig for oss.

Dette spørsmålet kan mange mennesker vanskelig svare på. Mange kan riktignok si, hva han/hun ønsker seg, f.eks. et flott hus, en stor bil eller en flott jobb. Men her befinner vi oss på et nivå av overfladiske ønsker. Spørsmålet, hva som virkelig er viktig, retter seg mot et dypere nivå. Det spør etter hvorfor vi vil ha bestemte ting og hvilke behov som styrer våre handlinger. Det går altså om verdiene i livet vårt. Et flott hus vil f.eks. mange mennesker ha, fordi de søker et tilholdssted og sikkerhet. Vi streber etter en god jobb, fordi vi ønsker oss (finansiell) sikkerhet eller vi vil teste ut våre evner.

114 copy

Motivene for hvorfor vi ønsker oss bestemte ting, kan være svært forskjellig. Relativt lett kommer vi på svaret: Jeg vil ha et flott hus, fordi jeg ønsker meg et tilholdssted og sikkerhet. Men hva betyr det for deg å ha et tillholdssted og føle sikkerhet? Hvis du ønsker å svare på dette spørsmålet vil du raskt merke: Her spiller mine relasjoner til andre mennesker en viktig rolle. Likeledes er det hvis du søker et svar på: Hva betyr sikkerhet for meg? Da konstaterer du raskt: For å svare på dette spørsmålet, må jeg analysere mitt liv og mine behov. Du spør deg selv om: Når føler jeg meg trygg? Når jeg har 800.000 NOK eller åtte millioner NOK på kontoen? Når jeg har en partner. Som jeg vet støtter opp om meg? Når min leder daglig sier til meg: Uten deg måtte jeg ha stengt butikken? Du ser:

Svaret på spørsmålet »hva betyr sikkerhet for meg?« og »når føler jeg meg sikker?« er ikke lett.

Fire frie ønsker

Skriv ned for hvert livsområde ditt høyeste ønske og hvordan ser du, at det er nådd.

Ditt høyeste ønske Hvordan ser du,
at det er nådd?
Kropp/helse
Arbeid/prestasjon
Familie/kontakt
Hensikt/kultur

I forsøket på å formidle hva som virkelig er viktig for deg, vil du i tillegg raskt fastslå: På en eller annen måte henger alt sammen. Hva hjelper det meg å ha den beste jobben med en kjempe-messig lønn, hvis jeg i morgen har helsemessige problemer? Eller hva hjelper det meg å ha den beste jobben, hvis jeg i morgen havner i en identitskrise, fordi mine sosiale omgivelser ikke stemmer  Da er også sikkerheten min borte. Ut av dette gir den neste regelen seg.

115 copy

___

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO