Til ettertanke

image22

_____

«Blindhet er størst hos den som ikke vil se

Muhammed

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (50)

IMG_3565

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (50)

Balance Your Life: Life-Leadership (11)

Ønsket om balanse i livet (5)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie(4)

Ut ifra følelsen »jeg blir båret« øser vi en stor del av vår kraft til pro-aktivt å reagere på livets krav 

Dette utsagnet kan enhver følge, som allerede en gang har vært i en eksistensiell krise. Da er følelsen »jeg blir båret« ekstrem viktig.Her et par eksempler:

Eksempel 1: For en tid siden snakket jeg med en mann som på grunn av sterk alkoholavhengighet hadde mistet jobben sin. Kort tid senere skilte kona seg fra ham. Dette traff han som et sjokk og lenge drakk han enda mer alkohol. Men en eller annen gang modnet beslutningen i ham. Jeg må forandre noe. Han begynte først et avveninngskur og litt senere en omskolering. »Det som ga meg størst emosjonal støtte, også da alkolholen falt vekk, som en krykke, var det å vite, hvis jeg ikke klarer det, kan jeg alltids søke ly hos mine foreldre. Riktignok forstår de ikke min atferd, men til tross for det vil de alltid støtte meg, hvis jeg ber dem om det. Bare å vite, at jeg ikke er helt alene, var ekstremt viktig for meg i denne situasjonen. Det var for meg den siste støtten.«

 

Eksempel 2: For et par måneder siden traff jeg på et seminar en mann som arbeidet som pilot i et flyselskap. Han fortalte, at han mange år hadde prossedert med arbeidsgiveren sin vedrørende sin stilling. Hva hadde hendt? På et fly til London hadde en diresjonsmedlem fra selskapet satt seg sammen med ham i cockpiten. Han spurte piloten, hvordan han bedømte ledelsen av medarbeiderne i flyselskapet. Animiert av dette spørsmålet og den uttalte »åpne forretningskulturen« i bedriften, sa piloten åpent sin mening. Direksjonsmedlemmets ansikt ble stadig rødere, og da han i London forlot flyet, sa han: »Du kan søke en ny arbeidsgiver.« Kort tid senere bygynte sjikanene, som kort fortalt sluttet med, at bedriften ville attestere piloten uduglighet mht. flyvning. Plioten forsvarte seg. Flere år prossederte han mot sin arbeidsgiver. Tilslutt ble han »tilbudt det gyldne håndtrykk«. Han skulle la seg førtidspensjonere, men til tross for dette få sin pilotlønn ut livet. Piloten aksepterte ikke dette. Hvorfor? »Dette å gi litt etter ville ha brukket ned min følelse av egenverdi.« Flere prosesser fulgte, som endte opp i at mannen i dag fremdeles arbeider som pilot for dette flysel-skapet. Imidlertid lyder hans fasit: »Uten min kone hadde jeg jeg ikke holdt ut denne årelange kampen, som også stilte spørsmålstegn ved vår finansielle eksistens. Uten henne hadde jeg måttet gi opp, da jeg fikk tilbud om det gyldne håndtrykk.«

Følelsen av »jeg blir båret« kan vi ikke utvikle, når vi skammer oss over våre (selvvalgte) avhengigheter.

105a copy

Hvis vi skammer oss over våre avhengigheter, er verken en oppbygging av tillit eller forpliktelse mot et felles mål mulig.  Der det ikke er tillit, oppstår likegyldighet og mistro.

 

Likegyldighet og mistro er følelsestilstander, som forhindrer opprettelser av relasjoner som også aksepteringen av avheng-igheter. Si »ja« til avhengigheter forutsetter, at vi ikke er likegyldige, at vi tvertimot vet, hva vi virkelig vil – hva vi igjen vil gjøre mht. aktiv livsutforming og life-leadership.

105b copy

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (49)

IMG_3573

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (49)

Balance Your Life: Life-Leadership (10)

Ønsket om balanse i livet (4)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie(3)

Øvelse: Ta et tomt ark, tegn en liten sirkel i midten, der du skriver »jeg«. Rundt denne sirkelen »jeg« tilordner du på papiret alle personene som forekommer på listen din. Jo nærmere, desto mer avhengig. Slik får du et bilde på relasjonsnettverket som du lever i.

I et relasjonsnettverk som er balansert i å gi og ta er vi som selvstendige voksne i stand til å støtte oss på andre, når situasjonen krever det. Dette å kunne støtte seg vil sterkere enn i fortiden bestemme vår lykke i livet. Når vi nemlig på grunn av biografiske krasjlandinger som arbeidsløshet, ødelagte (livs-) parterskap, tvungen steds- og yrkesveksel osv. stadig oftere utsettes for faren for å komme inn i mentale (og/eller finansielle) kriser, blir bevisstheten »jeg kan støtte meg på« og »jeg blir båret« være med på å avgjøre,

 • med hvilke følelser vi imøteser slike krasjlandinger og
 • hvordan vi kan bearbeide disse krasjlandingene.

Ut ifra følelsen »jeg blir båret« øser vi en stor del av vår kraft til pro-aktivt å reagere på livets krav 

Dette utsagnet kan enhver følge, som allerede en gang har vært i en eksistensiell krise. Da er følelsen »jeg blir båret« ekstrem viktig.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (48)

IMG_3566

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (48)

Balance Your Life: Life-Leadership (9)

Ønsket om balanse i livet (3)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie(2)
Det å være avhengig er ikke noe negativt i seg selv. Negativt er avhengighet bare når vi som voksne ikke har truffet en be-slutning av fri vilje eller når avhengighetsforholdet er ensidig, slik at vi ikke kan løse oss fra det, såfremt det er ønsket. For eksempel, hvis vi føler et arbeidsforhold som kval, men ikke kan oppgi det, fordi vi (tilsynelatende) ikke har noe alternativ. Eller når vi forblir i et ulykkelig partnerskap, fordi vi tror, at vi må gi våre barn en fiksjon av en hel familie. Avhengighet fungerer, når relasjonen mellom å gi og ta er i likevekt, både i privatlivet som i yrkeslivet.

Avhengigheter

Av hvilke personer er du avhengig? Hvordan er du avhengig av denne personen, f.eks. emosjonell, finansiell, yrkesmessig, privat osv.?

Person Avhengighetens art

Hvilke personer er avhengig av deg? Hvordan er den personen det gjelder avhengig av deg?

Person Avhengighetens art

For eksempel sier prinsippet du-sentrert tenkning, at alt hva man gjør godt mot andre, en eller annen gang kommer tilbake til en selv. Flere ledere bygger inn denne erkjennelsen i sin omgang med sine medarbeidere. Jo flere medarbeidere de hjelper til suksess, desto mer vil dette innvirke på lederens egen karriere.

102 copy

Ensidig eller gjensidig

ensidig Kan du
si »ja«?
gjensidig Kan du
si »ja«?
ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

ž jaž nei

 

_____


bal150
_____

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (47)

IMG_3570

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (47)

Balance Your Life: Life-Leadership (8)

Ønsket om balanse i livet (2)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie(1)

Life-leadership forutsetter et annet punkt. Vi må på nytt lære å akseptere, at vi er sosiale vesener, og det gjelder også på nytt å definere vår forståelse av »frihet«.

99a

Vårt moderne samfunn setter – uriktig – frihet likt med uavhengighet.

Nesten uten å reflektere aksepterer vi parolen: Den som er avhengig er svak, den som er uavhengig er sterk. Denne tankegangen gjennomsyrer hele livet vårt. Delvis er dette forstålig. I yrkeslivet erfarer vi, hvordan samfunnet streber etter og gjøre seg mer uavhengig av arbeidstakerene. Mennesker blir erstattet av maskiner, faste ansatte av freelancere og (tilsynslatende-)selvstendige. Følgelig streber også vi etter å bli uavhengig av våre arbeids- og oppdragsgivere.

Likeledes er det på privat område. Også her blir uavhengig-het til øverste livsmaksime. Tilsvarende mange enslige befolker om kvelden, spesielt i storbyer, kneiper eller forsøker å formidle hjemme foran fjernsynet når de betrakter et talkshow en følelse av: »Jeg er med.« Eller de tilbringer tiden sin i chat-rooms. Anonym og uforpliktende – med et klikk er det ute igjen. De fleste av dem – spesielt menn – innrømmer ikke sin ensomhet.

Isteden forsøker de – i det minste i kontakten med andre –, og skjule sin relasjonsudugelighet og ensomhet med begrep som »frihet«, »uavhengighet« og »selvrealisering«.

99b copy

»Etter den nye regelen er avhengighet en synd.« Mange mennesker skammer seg i mellomtiden, hvis de må innrømme avhengigheter. Hvor galt dette er, merker vi når vi gjør det klart for oss:

 • Den som elsker, er alltid emosjonell avhengig.
 • Den som står i vennskaplig relasjon til en person, er avhengig av denne. Ellers er det ikke noe sant vennskap.
 • Den som grunnlegger en familie, begir seg frivillig i avhengighet.

 

Generelt gjelder:

Uten avhengighet er det ikke mulig med et felles liv og et fullverdig liv.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (46)

IMG_0895

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (46)

Balance Your Life: Life-Leadership (7)

Ønsket om balanse i livet (1)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Vår moderne livsførsel lider under, at vi ofte reagerer på kravene utenifra og forsømmer over tid et eller flere av de fire livsområdene. Dette har konsekvenser.

Den som ensidig legger vekt på området »arbeid /prestasjon«, vil en eller annen gang ikke bare ha problemer med området »familie/kontakt«, men kroppen hans/hennes vil en eller annen gang streike. Dette innvirker igjen på hans/hennes prestasjonsevne og -beredskap. Denne erfaringen har antaglig enhver allerede samlet: Hvis vi akkurat har bråk med vår livspartner eller attpåtil et brudd bak oss, kan vi ikke konsentrere oss fullt ut om arbeidet vårt. Da står de private pro-blemene i forgrunnen. Eller når vi lider av ensomhet. Da kan vi riktignok en tid drukne våre sorger i arbeid (eller vin). Men en eller annen gang bryter dette bygget sammen. På lignende hvis er det, hvis vi er syke eller ikke føler oss vell. Da kan vi heller ikke bringe toppytelse.

Den som ensidig legger fokuset på området »familie/kontakt« forsømmer arbeidet sitt, vil en eller annen gang (så fremt han/hun ikke teller blandt de rike arvingene) ha finansielle problemer. Dessuten vil personens følelse av egenverdi lide, da han/hun hverken kan videreutvikle sine kvalifikasjoner og ferdigheter eller kan bruke disse i en konkret nyttesammenheng. Også denne erfaringen har du antagelig allerede gjort. Det er flott og sitte sammen med venner og de kjære og snakke om »gud og alt og ingenting«. Det er moro og spasere med venner i skauen og drive samme hobby som de. Imidlertid blir dette til det eneste livsinnholdet, så innstiller det seg også her med tiden en følelse av tomhet. Dette er en grunn til, at arbeidsløse og pensjonister sterkere lider under en følelse av ensomhet, selv om de har all mulig tid i verden til å pleie kontakter.

Den som ensidig setter fokuset på området »kropp/helse«, våger seg en eller annen gang ikke mer ut av døren, fordi han/hun frykter infeksjon. Også gleden ved å spise blir ødelagt. Og senest når tidens tann, det vil si aldrings-prosessen merkbart gnager på kroppen hans/hennes havner personen i en krise. Ofte ytrer en for sterk fremhevelse av området »kropp/helse« seg i en manglende evne til å akseptere sin egen alder. Konsekvensen er en overdrevet sportslig aktivitet for å gjøre aldringsprosessen langsomm-ere og å bevise for seg selv: »Jeg er ennå ung«. En indre utilfredshet og ubalanserthet er prisen, fordi vi til syvende og sist vet, at vi ikke evig vil være ung.

Den som ensidig fokuserer på området »hensikt/kultur«, den … Ja, hva er det med han/hun? Et vanskelig spørsmål. Han/hun har i det minste funnet en sentral nøkkel til et fullverdig liv, hvis han/hun finner et svar på spørsmålet etter hensikten, da spørsmålet om hensikten gjennomsyrer alle de andre tre livsområdene. Imidlertid er det påfallende, at det ofte er de som mest intensivt befatter seg med spørsmålet om hensikt, som mislykkes i besvarelsen av den. Som for eksempel de som går fra en terapeut til den neste for å undersøke selvets røtter. Mange finner knapt nok svar, fordi spørsmålet etter hensikten kobbles vekk fra de andre livsområdene. Life-leadership konseptet på den annen side går utifra:

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

 Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

 ____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Til ettertanke

IMG_4002

_____

«Det er omveiene og forsinkelsene

og sidesporene som beriker ens liv.»

Nils Kjær

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Til ettertanke

IMG_4002

_____

«Ett menneske som oppdager sin feiltagelse,

og ikke retter den opp,

begår enda en feil.»

Kung-Fue-Tse

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (45)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (45)

Balance Your Life: Life-Leadership (6)

På leting etter sitt eget jeg (6)

Bære masker og livshatter (3)

Livshatter

Hvilke »livshatter« bærer du på hodet? Hvilke har du bestemt deg selv for, hvilke har blitt tredd på deg? Hvilke er virkelig nødvendige og hvilke ikke?

Livshatter valgt selv nødvendig
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei

Testresultat

Legg sammen de fire mulige kombinasjonene av de du selv har valgt og som er nødvendige, og skriv ned antallet nedenfor

Valgt selv og nødvendig livshatt:

Ikke valgt selv, men nødvendig livshatt:

Valgt selv, men ikke nødvendig livshatt:

Ikke valgt selv og ikke nødvendig livshatt:

 

Tenk til slutt etter hvilke hatter du vil legge fra deg.

Svaret på spørsmålet »vil jeg, henholdsvis vil jeg ikke« forut-setter, at vi vet, hva som virkelig er viktig for oss. Dette spørsmålet kan vi kun svare på, hvis vi har en visjon for livet vårt

 Fordi en slik visjon lar seg ikke utvikle i forbifarten, så og si mellom kveldsmåltidet og begynnelsen på nyhetene. Dette krever mer tid og indre ro. Hvis vi i det indre står under spenning, er vi fanget av tankene i hverdagen. Da innfinner det seg ikke hos oss nye fremtidsorienterte tanker. Våre fornemmelser er fiksert på kortsiktige nødvendigheter, og det mangler et helhetsperspektiv for oss.

95a copy

Derfor er det absolutt nødvendig å trekke oss tilbake på et rolig sted, vekk fra hverdagen, når vi må treffe viktige beslutninger. En slik tidsmessig pausetid vil vi trenge oftere i fremtiden.

Jo flere (nye) krav som strømmer på oss, desto raskere vi blir tvunget til å reagere,
desto nødvendigere er det, at vi lener oss tilbake og spør oss selv, før problemene blir brennende:
Hva vil jeg virkelig? Hva er virkelig viktig for meg? Hvordan ser min livsvisjon ut?

95b

Bare hvis vi tar oss tid til pause, kan vi utvikle verdinormer og dermed beslutningskriterier for våre handlinger, som forhindrer, at vi blir kastet frem og tilbake som en kork i brenningene

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (44)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (44)

Balance Your Life: Life-Leadership (5)

På leting etter sitt eget jeg (5)

Bære masker og livshatter (2)

Masker

Skriv ned hvilke masker du bærer i yrket ditt, henholdvis privat. Tenk over hvorfor du bærer disse, og noter grunnene i listen nedenfor på grunnlag av kategoriene a til e. Selvsagt kan du også bruke egne kategorier.

 1. Overbelastning – f.eks. for mange oppgaver.
 2. Angst – f.eks. for å bli avslått, ikke akseptert.
 3. Vane – f.eks. oppdragelse/ innlært atferd.
 4. Nødvendighet – f.eks. nødvendig i yrket, for å unngå overflødige konflikter.
 5. Vern om seg selv – f.eks mitt »indre« angår kun utvalgte mennesker.
Maske Hvorfor bærer du denne masken?
Yrkesmessig  
   
   
   
   
   
Privat

På yrkesmessig område har du samtidig flere hatter på, for eksempel som leder, prosjektleder, medarbeider eller salgs-leder. Likeledes i ditt privatliv. Du er ektefelle, klubbmedlem, leietaker, nabo osv.. Det kan raskt bli for mange, for med hver livshatt stilles det flere krav til oss.

Men ikke bare for mange livshatter og ureflekterte masker truer oss. Faren for at vi mister oss selv blir også større, fordi søyler brytes vekk, som i fortiden hjalp oss med våre beslutninger. En vesentlig søyle var religionen. Den satte med sine etiske maksimer klare grenser for vårt beslutningsspillerom »vil jeg eller vil jeg ikke«. Denne søylen brytes ned i den moderne verden.

Også vår relasjon i et kommunalt, regionalt og nasjonalt felleskap gjorde det i fortiden lettere for oss å treffe beslutninger. For etthvert felleskap ligger et verdisystem til grunne, som begrenser vårt beslutningsspillerom. I globaliseringens tidsalder blir denne støtten i økt grad stilt spørsmålstegn ved.

En annen støttepilar er å være flettet inn i familiære relasjoner og naturlige vennskap. Også disse nettverkene ut-merker seg med felles normer og verdier som vi kan orientere våre beslutninger etter. Men også denne søylen blir skjør. Ikke bare på grunn av tendensen til stadig mindre familier, men også for eksempel fordi yrkesmessig flytting stadig oftere tvinger en til å gi opp naturlige vennekretser.

Beslutninger i fortiden ble også lettet gjennom yrkesmessig identitet. Men da de klassiske yrkesbildene oppløses og vi i økende grad står ovenfor utfordringen med å utøve flere yrker i løpet av et liv, blir også denne hjørnesøylen skjør. I tillegg kommer:

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO