Kinesisk livsvisdom

____

«Vårt liv er en stadig

følge av forskjellige tilstander og følelser.

Ingen ting er varige, ingen ting er ubevegelige.»

Milidapana

 

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok ! 

____________ 

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-) 

bum150 

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert 

_____________ 

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Sett ned tempoet litt

________

Prøv ut denne øvelsen:

Halver tempoet på alle bevegelser. Beveg deg som en pantomime, som demonstrer håndteringene under vann for sitt publikum.

Hold fast ved ”nedsettelsen av tempoet”, minst i tre minutter, til du merker hvordan presset litt etter litt slipper tak.

I fremtiden bør du alltid, hvis du merker, at du kommer inn i en fase med mye hektisk aktivitet, si til deg selv, ”stopp!”, og gjøre denne øvelsen.

 ______________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Flyt (flow) og være i sonen

Lofoten

_______________

Her er de ni elementene som kjennetegner sonen (å være i flyt) ifølge Mihály Csíkszentmihályi:

 • Arbeidsoppgaver og mål er klare.
  Du vet hele tiden hva du skal gjøre.
 • Du får umiddelbar tilbakemelding på hva du gjør.
  Du merker hvor bra det går.
 • Det er balanse mellom utfordringer og evner.
  Oppgaven ligger innenfor hva du kan klare, men er ikke enkel.
 • Du er helt fokusert på det du driver med.
 • Du lar deg ikke distrahere.
 • Du er ikke redd for å feile.
 • Du er ikke opptatt av hva andre synes om det du driver med.
 • Du glemmer å tenke på tiden.
 • Oppgaven oppleves som «autotelisk», dvs. et mål i deg selv,
  selv om den er en deloppgave som skal lede mot et fjernere mål.

_______________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Lykkelig takket være flow (D)

Den som arbeider i flow, avsondrer seg uvilkårlig  mot kritikk. Når du mestrer en vanskelig oppgave, trenger du imidlertid av og til en tilbakemelding om du er på rett vei. Derfor bruk milepæler i planleggingen  der andre kan kontrollere hvor du står. Men fortell dem, at du kun ønsker konstruktive tilbakemeldinger. Negative tilbakemeldinger («alt er galt!») vil drepe din positive energiflyt.

____________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse S: «Vår åndelige næring» kommer i mandag 23.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Lykkelig takket være flow (C)


For  fullt ut å kunne innvolvere deg i en sak, bør du være sikker på at du er på rett spor. Det å stadig stille spørsmålstegn ved det du gjør hindrer flyten(flow). Hvis du  imidlertid vet at du lærer noe nyttig for livet, kan du ved å aborbere nytt innhold oppleve en slags  «kunnskaperfaringsflyt» og dermed oppleve flow. Gjør det til en regel å finne tid til fornuftige praktiske anvendelser for det du ønsker å lære.

____________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse S: «Vår åndelige næring» kommer i mandag 23.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Lykkelig takket være flow (B)

Den som hele tiden ikke får brukt sine evner tilstrekkelig, er ulykkelig. Finn balansen mellom de vanskelige oppgavene og dine evner. Er arbeidet for vanskelig blir du redd og du får ikke oppnådd det du ønsker. Er oppgaven for enkel kjeder du deg. Det er lettest å oppnå flyt (flow), når det er balanse. Dvs. når du  føler deg kompetent på området og tar på deg en utfordring som du akkurat kan klare.

______________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse R: «Våre verdier» kommer i fredag 20.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Lykkelig takket være flow (A)

Hvis du går opp i en oppgave så fullstendig at du glemmer alt rundt deg, kalles dettte flyt(flow). Mihaly Csikszentmihalyi innførte begrepet  etter at han hadde sett klatrere, kirurger og artister med et utpregett fokusert arbeid. Flow er den høyeste formen for å være indre motivert og fører til resultater av høy kvalitet.

Kan du huske  øyeblikkene i livet ditt der du var i en flyt(flow) tilstand?

Skriv deretter ned et nøkkelord på et lite kort og sett det på arbeidsplassen. Dette som en påminnelse på at tilstanden flow innehar vi alle!

__________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse Q: «Vår kunnskap» kommer i onsdag 18.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your life” av Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share