Gi Livet retning (95)

IMG_2546

 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Tredje skritt: Være offensiv (23)

165trans copy

Den som gjør en ting, har mer suksess enn den,
som vet om tusen ting,
 som må gjøres.

Ordtak

Din masterplan (2)

 Workshop 22: Min masterplan

Hvordan går du så frem for å lage masterplanen din?

 • Den letteste oppgaven først: Sett straks inn årstallet til venstre (1). Hvis du allerede befinner deg i siste kvartalet i et år da setter du straks inn mål for det året som kommer.
 • Vårt andre skritt på reisen til en selvbestemt fremtid var å oppdage ditt eget potensial. Du har startet på letingen etter dine kompetanser, dine motivasjonsfaktorer, dine personlig-hetsstyrker, dine verdier og dine ønsker. På side 83 f. finner du dine resultater På side 108–110 den for personlighetsstyrker. Dine motivasjonsfaktorer kan du overføre fra side 101 f… Dine verdier finner du på side 115–117. Dine ønsker på side 131–135. Sky ikke anstrengelsene med straks å overføre dine resultater fra boken til din masterplan: Du har da godt overblikk over alt sammen. (2)
 • Hva er stikkordene ut ifra din livsvisjon? Hva vil du ut ifra dagen i dag ha oppnådd på slutten av ditt liv? Skriv nå under (3) ditt utarbeidede livsmotto. Livsmottoet for Jörg W. Knobloch er for eksempel: »Work hard, pray hard, give people vision«. Hva kan ditt (i det minste foreløpige) livsmotto være?

208transvertikal copy

 

 • Som det neste har vi latt det være plass til dine erkjennelser fra de andre workshopene. (4) Kanskje vil du skrive opp noe fra området »familiær arv« (side 71–73) eller nye vaner, som du vil utarbeide dette året (side 205) eller saker som du selv vil gi deg belønning for i dette året (side 246).
 • Overfør nå livsperiodene i masterplanen.(5) Du husker: Du har delt inn livet i syv-års-rytmer og gitt et navn på hvert syv-års-skritt. På side 82 finner du navnene på de tilbakelagte livsperiodene. Fremtidige
 • Hvilke er dine personlige livshatter? Hva er dine hoved-oppgaver, hva er dine sentrale livsområder? Hva kan slike personlige livshatter være? Er du gift? Da har du en livshatt som ektemann, eller kone. Har du barn? Da har du en livshatt som far eller mor. Har du en arbeidsplass? Da er dette også en livshatt. Har du en hobby? Hver hobby som du aktivt utøver er en livshatt. Kanskje har du en stor frukthave bak huset som holder deg travelt opptatt? Kanskje har du foreldre som har et pleiebehov? Kanskje har du finansielle vanskeligheter? Kanskje bor du i et falleferdig hus der du hver helg står ovenfor store utfordringer? Alt dette er livshatter. Fastlegg nå dine hovedoppgaver for dine sentrale livsroller og overfør disse til din masterplan. (6) Et eksempel nedenfor viser hvordan dette kan se ut.

De personlige livshatter
(hovedoppgaver/
livsområder)
Hva vil jeg på slutten av mitt liv ha opp-nådd?(målfoto) Hva vil jeg på slutten av denne perioden ha oppnådd?
1. Livshatt:
Ektemann.
Min kone er min beste venn. Støtte min kone i å ta opp sin yrkesmessige karriere.
2.Livhatt
Far
Overdra firmaet til min sønn. Gjøre det mulig for Frederik å ta en optimal utdannelse.
3. Livshatt:
Leder
Gjøre firmaet med dens filoso-fi til bransjens beste på det norskemarkedet. –     Redusere produksjonskostnad-ene om 10 prosent.-     Innførere en slank-ere organisasjon.

 

4. Livshatt:
Medlem av kommunestyret
Løsninger på problemer mellom ung og gammel i kommunen. –     Danne en arbeidsgruppe-     Bygge opp tilgangen til tre ungdomsgrupper.
5. Livshatt:
Medarbeider i tennisforeningen
Hjelpe til med å skape en attraktiv forrening, der medlemmene kommer langveis fra. –     Gruppen har en felles visjon.
6. Livshatt:Hobbykokk Sette sammen en kokebok med resepter fra alle kontinentene og publisere denne. –     Erfare og lære det franske kjøkken å kjenne lokalt.
7. Livshatt:Helse/fitness Kunne si: Jeg har alltid gjort det beste for min helse og kropp. –     Løpe 30 minutter uten å miste pusten.
 • Som det neste, det viktige spørsmålet: Hva vil du ha oppnådd på disse sentrale områdene på slutten av ditt liv? (7)
 • Tenk på neste livsperiode, for eksempel tidsrommet mellom 42 og 49 år. Hva vil du ha oppnådd på slutten av den perioden som du nå akkurat står oppe i? Hvilket navn har du gitt denne perioden? (8)
 • Nå til det aktuelle året eller året som umiddelbart ligger foran deg: Hva må bli realisert i dette året slik at du er på vei til beste målet som du vil nå på dette området? (9)
 • Hva er det nødvendige skrittet som du må ta neste år? Hvis du vil bygge til neste år er det nødvendig allerede nå å innrette økonomien deretter. (10)
 • Til slutt bryter du planleggingen ned i konkrete kvartalsskritt. Hva må du spare i første kvartal for å finansiere den nye vinterhaven, hvor mye i andre?(11)

Synes du dette ser meget omfattende ut, som et omfangsrikt prosjekt? Benytt din regelmessige drømmedag til å arbeide med masterplanen! Nye masterplanformularer kan du selv lage eller bestille.

 

______

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2015  Simplify your life

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Reklame