Workshop 1: Din Drømmedag

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopene vil komme hver mandag, slik at du får tid til å reflektere over svarene dine og få skrevet de ned i løpet av uken. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken nedenfor, da den innholder mye annet verdifullt og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

Workshop 1: Din Drømmedag

«Dette må jeg først i all ro reflektere over» – en ofte benyttet setning og en god idé, frem for alt når det gjelder viktige ting i livet ditt. Å reflektere, finne svar og treffe gode beslutninger kan ikke føre til bærekraftige resultater, hvis man bare gjør dette ut ifra hverdagens stress. Den som vil utforme sitt liv trenger alltid i det minste litt fri.

Hastighetsfella unnslipper du som regel bare hvis du reserverer en hensiktmessig porsjon av tid til fred og ro og planleggingstid. Dette sparer til og med tid, og sikrer kvalitet i arbeids- og privatlivet. En drømmedag er ikke ferie (skjønt det mange ganger kan føles slik), men en tid som du tar deg regelmessig, til å reflektere over liv, arbeid og karriere.

Reflekter nøye over hvor du ønsker å tilbringe denne tiden. Egnet er steder som ikke distraherer deg, som tilbyr ro til refleksjoner og som inspirerer deg. Til syvende og sist handler det i disse timene om grunnleggende orientering av livet ditt. Bli i hvert fall ikke hjemme!

Hvordan du utvikler en slik dag er mye avhengig av stilen din. Det finnes ikke noen regler, bare resultatet teller: At du på slutten av dagen vet hvor dine livsmål ligger. Og hvordan du bringer ditt liv på den kursen som du ønsker. Vi gir deg nedenfor et eksempel på hvordan en av våre drømmedager kan se ut.

 

7.30    Fottur til hytta på Glittertind

8.00    Vinne distanse, notere det som ikke er gjort

8.30    Betrakte eget potensial

9.30    Iakttakelse/visualisering av mine livsmål og mine mission statements. Beskrivelse/bearbeiding av sentrale visjoner

10.30  Bearbeiding av workshoper fra boken Gi livet retning

11.30 For hver livsrolle (avdelingsleder, partner, far/mor, venn/venninde, styreformann i tennisklubben etc.)
             – Sammenlign fjerne mål og nåværende engasjement;
            – Fastlegg etappemål for de neste månedene

14.00 Middag på den neste fjellhytta, deretter fottur tilbake.

Det har vist seg nyttig å pakke drømmedagen inn i et gjentagende ritual. Hvis du har funnet et inspirerende sted bør du alltid la drømmedagen løpe etter samme skjema. Den ene opplever denne dagen i en kafé, drikker en cappuccino til å begynne med og tillater seg som avslutning en napoleonskake. En annen føler seg best i omgang med mange mennesker og tilbringer tiden fra klokken 10 til 15 i en fast-food-kjede. Andre åpner tiden til refleksjon på et rolig sted med å lese inspirerende avsnitt fra en bok og avslutter drømmedagen med meditasjon. Alt tjener kun et formål, å rette livet ditt etter kompasset ditt igjen, og ikke leve atskilt fra tingene som virkelig er viktige for deg.

Stephen Covey beskriver i en bok skogsarbeidere som flittig sager uten avbrytelser for å få arbeidet raskest mulig ferdig. Imidlertid blir de overgått av dem som regelmessig tar seg tid til å slipe sagene. Vi anbefaler deg å bruke minst to ganger hvert år på en fri tid, for å «slipe sagen». Kartet (se figuren med horisontene ovenfor) i denne boka egner seg fortreffelig som en rød tråd til slike orienteringsdager.

Gi150

Les mer om boken «Gi livet retning» . Jeg anbefaller å kjøpe boken nedenfor, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklamer