Syv spørsmål til din selvvurdering

 

lofoten

Lofoten

Først innbyr vi deg til en liten test til temaet livsplanlegging.
Du finner nedenfor noen utsagn.
Vær så
vennlig å kryss av om du anser disse utsagnene for riktige eller gale.

 

 

Test: Syv utsagn– hva stemmer?

 

1. »Liver kan ikke planlegges – alt skjer allikevel annerledes enn man tror.« 
¨ riktig ¨ galt
2. »Mine aktuelle prosjekter er for viktige, til at jeg kan beskjeftige meg med livsplanlegging
¨ riktig ¨ galt
3. »Jeg har en detaljert dagsplan, som hjelper meg til å strukturere livet mitt.«
¨ riktig ¨ galt
4. » Regelmessig ferie er tilstrekkelig til å lade opp batteriene mine igjen og mestre livet.«
¨ riktig ¨ galt     
5. »En god utdannelse garanterer at jeg kommer meg fremover.«
¨ riktig ¨ galt
6. »Jeg vet mye om tids-og livsplanlegging og har grep om livet mitt.«
¨ riktig ¨ galt
7. »Jeg behersker en mengde arbeidsteknikker. Slik får jeg organisert livet mitt.«
¨ riktig ¨ galt 

 

Løsningen 

Hvor mange riktige har du? Kanskje er du overrasket: Ideelt sett ville det vært hvis du hadde svart »galt« på alle syv spørsmålene, fordi alle spørsmålene er slik stilt, at det korrekte svaret er »galt«.

Hvis du spør deg selv hvorfor, les følgende begrunnelse.

Feilslutning 1: »Livet kan ikke planlegges – alt skjer allikevel annerledes enn man tror.«
 
Planlegging er eksistensielt viktig. Bare slik merker du om du er kommet ut av kurs.
For litt tid siden hadde vi i bedriften vår en praktikant som midt i uken overrasket oss med utsagnet, at hun i dag måtte avslutte arbeidet sitt selv om hun først skulle dra på ferie i helgen. Det viste seg at mye måtte bli gjort av henne: Ferjeforbindelsen måtte klarlegges, et hull i luftmadrassen måtte tettes osv. Hun hadde en presis prosjektplan som tok hennes tid de neste to til tre dagene. 

På mitt spørsmål om hun planla sitt liv på en like god måte, høstet jeg bare et uforståelig blikk tilbake: »Livet kan man ikke planlegge!«
Dette er et populært utsagn, men det står i dyp kontrast til det gamle ordtaket: Bare en dåre planlegger ikke! Den som planlegger hevder jo ikke at alt helt nøyaktig inntreffer som forventet. I virkelighetene skjer mye annerledes enn man tror. Til tross for det har planlegging stor betydning.
er »styringen av avvik«. Du trenger en plan ellers kan du heller ikke diskutere avvikene. Et eksempel klargjør dette: En reisende står forgjeves på perrongen og venter på toget. Endelig vender han seg rasende mot en jernbaneansatt: »Hvorfor har vi overhodet en togtabell når dette toget har 20 minutter forsinkelse?« Den jernbaneansatte svarer rolig: »Hvis vi ikke hadde noen togtabell hvordan ville vi da vite at dette toget kommer for sent?«
 
En feilvurdering av planlegging er at det her alltid dreier seg om minuttmessig, langsiktig fastsatt skriftlighet om fremtiden. Men det stemmer bare i enkelttilfeller. Det finnes mange forskjellige former og trinn i planleggingen. En detaljert form er nødvendig når det går om å strukturere dagen, eller når det er din oppgave å utforme en protokoll for den planlagte marslandingen i år 2015.

Hva har du i syne? Hvor vil være om tre, fem, femten år eller på slutten av livet ditt? Forestill deg at du med 70 år ser tilbake på livet ditt. Hva skal ha preget livet ditt? Hva vil du ha oppnådd?

Jo mer langsiktige dine perspektiver er, desto grovere er naturligvis også planleggingen. Planen betyr fremfor alt i denne langsiktige konteksten »å gi livet retning«. Det er fascinerende å studere livet til berømte personer og personligheter med suksess. Nesten alle har et mål for øye som de vil oppnå: et yrke, en oppfinnelse, en oppgave, et byggverk …

Det dreier seg om en fornuftig og fremtidsorientert handling. Blir dette til en livsstil, sparer det deg for veldig mye sorg og smerte.
I vår konsulentvirksomhet har vi møtt hundrevis av mennesker, som hittil har vært leketøy for ønskene og forventningene til andre.Hvis hun ble like gammel som sin mor, hadde hun ennå 15 verdifulle år som hun endelig selv kunne utforme. Hvilken klok beslutning! Men hvorfor vente til du er 75 år?Gi livet ditt retning! Bli til hovedaksjonær i ditt eget liv!
 

Det må innrømmes, at det å gi eget liv retning ikke er lett. Men hvis du ikke gjør det selv, da overlater du denne oppgaven til svigermor, din leder, din partner, dine barn. Vil du det? Det er ditt liv. Vårt liv er noe kostbart som det ikke er mulig å forestille seg. Vi bør omgås det som om vi bare har et liv. 

En definisjon av planlegging

Føler du, hvilken stor innflytelse svaret på dette spørsmålet har på livet ditt? Det dreier her seg om kunsten å ha slutten i syne ifra begynnelsen. Denne kunsten er med på å avgjøre din livskvalitet.
En eller annen gang rekker det! F.eks. var det en kvinne på 75 år som i et seminar angret på at hun bare hadde gjort det som hennes mann og omgivelsene forventet av henne. Etter mannens død ville hun nå endelig oppdage livet sitt.
Skulle du for første gang stå foran denne utfordringen med å lage et utkast til en konkret plan for livet ditt, spør du helt sikkert deg selv: Hvordan angriper jeg noe slikt? På skolen og i familien blir man sjelden så konkret at man utformer et utkast for livet over lengre tid.  Det er mulig at tanken på å bryte ut av det vante for å gjøre noe nytt med livet ditt, til og med gjør deg engstelig. Men det er et lønnsomt mål! Seneca oppsummerer det i en setning: »Den som ikke vet i hvilken retning han vil, for den er ingen vind den riktige.« For oss betyr det: Hvis vi først vet hvor vi vil hen med livet vårt da kan alle krefter og ressurser bli styrt i denne retningen.
 
 
Feilslutning 2: »Mine aktuelle prosjekter er for viktige, til at jeg kan beskjeftige meg med livsplanlegging.«
 
 
 Ditt viktigste prosjekt er livet ditt. Det er det eneste prosjektet der resultatet til sist er avgjørende for deg.
Har du allerede vært i en filmby? Fantastiske kulisser passeres og man har virkelig på følelsen av å være i en flott by. Men pass på hvis du tar deg tid til å stoppe og gå igjennom en av de flotte utsmykkete dørene. Man blir nøktern. Et billig stillas av planker holder en illusjon oppe. Bak fasaden treffer man på realiteten. Er også ditt tilsynelatende liv som en som har lykkes, kun en fasade der baksiden viser seg å være uten plan og mål ?
Naturligvis går vi ut ifra at de fleste av våre aktiviteter er viktige. Men er man først kommet inn i hamsterhjulet, er det ofte vanskelig å se forskjellen: Er saken virkelig viktig eller bare tilsynelatende? Dreier hjulet seg for raskt blir det ikke tid mer til refleksjon.
Derfor reflekter over den betydningsfulle forskjellen mellom »viktig« og »haster«. Bringer dette meg nærmere målet mitt? Da er det viktig. Eller haster det bare? Da krever det min umiddelbare oppmerksomhet, uten å virkelig bringe meg videre. Det som vi betegner som viktig er som oftest kun pressende. Å gå en gang i året til tannlegen er viktig. Har du først tannpine, haster det. I løpet av mange tiår har vi gjort den som for mange er en forbausende iakttakelse: Sjelden er det viktige pressende, sjelden er det som haster viktig. I kapittelet »Være offensiv« går vi nærmere inn på dette.
For å kunne skjelne mellom virkelig og tilsynelatende livsviktige saker må vi regelmessig ta oss tid. Tid til å stoppe opp, stige av, se bak (våre egne) kulisser og vurdere: Hva er fundamentet å bygge et liv på – og hva er bare skinnet som bedrar?
 
 

kontoret

Å komme til besinnelse er et gammelt ord som er oppdaget på nytt til denne tiden med refleksjon. Reflektere, om meningen jeg tillegger denne saken er virkelighet eller kun »Fata Morgana«. Mange har sluttet å se sammenhengen mellom i dag og i morgen ved betraktningen av egen livsutforming. Hva bringer meg virkelig videre og hva er bare blind aksjon? For å kunne bedømme hva som bringer meg videre må jeg naturligvis vite: Hvor vil jeg i det hele tatt? Svaret på dette spørsmålet kan ha avgjørende betydning for din mentale helse. Denne iakttakelsen har i hvert fall den engelske dikteren William Blake gjort: »Den som har ønsker, men ikke handler, klekker ut pest.«

Egen travelhet og det å drive omkring er en av de største fiendene til en bevisst livsplanlegging og -utforming! Kanskje kjenner du scenen fra filmen Titanic der en mann på det synkende skipet irritert stopper opp i flukten for å stille klokken sin som går galt. Det var korrekt og pliktbevisst, men til ingen nytte. 

Feilslutning 3: »Jeg har en detaljert dagsplan, som hjelper meg til å strukturere livet mitt.«
 
Dagsplanen er blikket nedenifra, så og si muldvarp-perspektivet. Imidlertid det du trenger er ørnepers-pektivet, blikket for helheten.

En god dagsplan er et ufravikelig verktøy for å få bedre grep om egne dagsaktiviteter. Til dette er tidsplanleggere et etablert, i mellomtiden uerstattelig hjelpemiddel. Men planlegger du bare dag for dag løper du en fare i kun å reagere på ting som hender. Du mister lett oversikten som absolutt er nødvendig for å treffe fornuftige beslutninger.

En god dagsplan hjelper deg til å strukturere dagen din. En god livsplan hjelper til med å gi livet ditt den riktige retningen!

Helt sikkert har du allerede hatt anledningen til å nyte utsikten fra en fjelltopp. Du kunne følge veien som du kom fra. Og der borte ligger veien som du vil gå videre. I det fjerne ser du mål
et ditt: Den høyeste og flotteste fjelltoppen vidt og brett. Veien dit er delvis gjemt i daler, kløfter, bak fjelltopper og bak skyer. Dette bildet preger seg inn i ditt indre emosjonelle kart
og du vet: Retningen stemmer! Til tross for opp og ned er dette den hensiktmessige veien. Selv om den også ofte underveis blir gjemt – eksisterer målet, og du vil nå det hvis du går videre.

Hva er viktigere: Helt enkelt å gå fremover – eller regel-messig å ta seg tid til å orientere seg? Begge deler er nød-vendige for å nå målet. Ikke la deg lure mht. din livs-forventning
. Dødstavlen for livsforsikringer er her nådeløs: Som kvinne er gjennomsnittet i overkant av 80 år, som mann 74 år. Sammenlignet med tidligere generasjoner er det en fantastisk høy alder. På den andre siden er det ingen evighet. Og til tross for dette lever mange mennesker som om døden er et resultat som bare andre kan møte. Glem ikke: Dødelighets-raten til homo sapiens ligger som tidligere på eksakt 100 prosent. Den treffer alle selv om vi fortrenger dette. I så måte er det absolutt fornuftig å skaffe seg et overblikk over eget liv og innordne tiden i dag riktig.
 
 

helikopterperspektiv

Denne boken utfordrer deg, på samme tid til å stige opp i et helikopter og nok en gang betrakte livet ditt ut ifra ørneperspektivet. Der er arbeidet ditt, der bak er hjemmet ditt, ekteskapet ditt, barnas skole … Du ser områder som ser fantastiske ut, som får hjertet ditt til å slå raskere – landområder hvis eksistens du heller ville benekte. Du oppdager byggeplasser og områder som ikke har blitt vannet på lenge, men også blomstrende hager.

En eller annen gang må du lande igjen. Da vil det bli ryddet opp. Trær vil bli plantet, struktursvake områder vil bli hjulpet frem. Ørneperspektivet
har hjulpet deg til å se livet ditt annerledes og på nytt. Du har et nytt realistisk overblikk og kan samle, sortere og vurdere på nytt. Det forhindrer at du sløser bort livet på skueplasser som ligger i skyggen.

Flykt ikke inn i blind handling, uten først å ha skaffet deg et overblikk. Prisen som du må betale for dette er høyere enn du tror! Vi planlegger dagen, av og til også måneden, men sjelden et helt år. Lengre tidsrom som en periode (syv år) eller hele livet er holdt utenfor denne planleggingsprosessen. Den som imidlertid har et overblikk over hele livet løper seg ikke vill i dagens ugjennomtrengelige kratt.
 
ditt liv
 
Feilslutning 4: »Regelmessig ferie er tilstrekkelig  til å lade opp batteriene mine igjen og mestre livet.«
  
 
 Det er sant nok at vi trenger fysisk rekreasjon. Men ferie alene klarlegger ikke spørsmålet om hensikten. Bare den som har klarlagt hensikten med sine handlinger finner holdepunkt. Også et helt års ferie besvarer ikke spørs-målet om visjon, verdier og hensikten.
Mennesker blir depressive, uten tiltak og syke fordi de i livet sitt, i skjebnen sin ikke ser noen hensikt mer. I følge en undersøkelse fra forsikringsselskaper og interesseforeninger eksisterer stressbetingede sykdommer hyppigst der hvor mennesker føler arbeidet og livet sitt uten mening. Oppdager mennesker på nytt hensikten i sine gjøremål blir de friske. Mange lesere av denne boken har antageligvis gjort de samme erfaringene. Når du opplever en oppgave som meningsfull er den enkel å gjøre.Også spørsmålet om den personlige livslykken er spunnet tett sammen med spørsmålet om mening. Det har den renommerte amerikanske lykkeforskeren Mihaly Csikszent- mihalyi funnet ut. Først gjennom klarleggingen av spørsmålet om hensikten er det mulig »å forvandle hele livet i en enhetlig flow erfaring«, skriver han i sin bestseller Flow. Lykkens hemmelighet (S.281). Hensikten er altså en viktig motivasjonsfaktor. Derimot tapper meningsløsheten en for energi, søvn, den »gode samvittigheten« og prestasjoner.
 
Feilslutning 5: »En god utdannelse garanterer  at jeg kommer meg fremover.«
 
Riktignok er en god utdannelse basisen for enhver karriere, men det rekker slett ikke. I tillegg trengs det en presis skriftlig planlegging.

E

n langtidsundersøkelse fra det verdensberømte Harvard universitetet vedrørende den yrkesmessige karrieren for studenter som hadde avsluttet sine studier, viste at det ikke er noe tvil om betydningen av skriftlig planlegging:

·         83 % hadde ingen målsetting for sin karriere. De tjente i gjennomsnitt et bestemt dollarbeløp.

·         14 % hadde klare målsettinger for karrieren sin, men hadde ikke fastlagt disse skriftlig. De tjente i snitt det tredobbelte av dette beløpet.

·         3 % hadde klare målsettinger for karrieren sin og hadde fastlagt disse skriftlig. De tjente i gjennomsnitt det tidobbelte av dette beløpet.

Naturligvis er en god utdannelse gull verdt og tilbyr et godt fundament. Men hvordan bygger du videre på dette funda-mentet? Aldri i historien har den kunnskap som vi har til rådighet i verden vokst raskere enn i dag. Mellom 1800 og 1900 fordoblet mengden av tilgjengelig informasjon seg. En videre fordobling fant sted i 1950, 1970 og 1980. For tiden fordobler eksisterende kunnskap i verden seg hvert fjerde år. I bestemte bransjer som innen informasjonsteknologi er hastigheten betydelig høyere. Dette har enorme konsekvenser for livet vårt, vår yrkesmessige og private utvikling. Forandringene skjer vesentlig raskere! For å forbli aktuell må du videreutdanne deg. Enhver må selv fokusere på å holde seg oppdatert i informasjonsstrømmen.  Det dreier seg ikke om en bestemt utdanning, men om livslang læring.  Utdannelsesstigen er ikke en konferanse eller en læreplan – det er deg selv! Du bærer ansvaret. Derfor tilhører dette området til din (skriftlige) livsplan.

Forskere går ut ifra, at en som i dag er 30 år vil utøve fra fire til seks forskjellige yrker  i livet sitt.  Her gjelder det ikke forskjellige stillinger, men yrker! Tekniske og samfunnsmessige forandringer gjør gamle yrker overflødige og skaper nye. Innen et yrke forandrer til dels verktøyene som brukes radikalt: Tenk på typografene som kanskje fremdeles har lært å sette med bly, men i dag må være fagfolk ved en PC.

Ting forandrer seg. Hvem er ansvarlig for din personlige reaksjon på dette? Din leder, politikerne, samfunnet din mor …? Nei, du er ansvarlig. Enhver er utfordret til å være sin egen entreprenøri sitt eget liv.  Hvor ofte har du overlatt til andre å fortelle deg hvordan du skal reagere på situasjoner? Slutt med det! Bli skaperen i din egen biografi. Hvis du ikke vet hvordan, hent inn en rådgiver – det er i orden og ofte meget viktig. Men treff selv beslutningene. Til syvende og sist er det ditt liv.gått litt tapt. Tidligere styreformann Werner Then kommenterte krast den tyske situasjonen: »Eget ansvar er hos oss lovmessig forbudt. Vårt liv blir regulert gjennom 70 000 lover og forordninger. Fagforeninger og firmaer vil bestemme veien vår. Og så søker vi i tillegg også en ferie der alt allerede er regulert. Vi trenger igjen en kultur for eget ansvar.«, arbeid, friår, arbeid, deltid som alderspensjonist … Hvis du ikke selv tar hånd om livet ditt, kan du ikke gi skylden til andre enn deg selv. Omstillingen fra det gamle livskartet til det nye er ikke lett, men mulig. Jo raskere du begynner, desto lettere. Vi har sett mange eldre mennesker, som har klart denne ikke smertefrie omstillingen og vet å sette pris på det nye.  Er det nye først integrert, har det mange fordeler. For deg har »livets eventyr« på nytt begynt. Du er blitt regissøren i eventyrfilmen i ditt eget liv.Det som vekker oppmerksomhet i våre seminarer og rådgivningsarbeid er den uhyre dynamikken i en skriftlig plan. Du ser jo det av undersøkelsen ved Harvard universitetet som ble nevnt ovenfor. Skriftlighet fremmer en bevisst holdning. Vår anbefalning lyder dermed: Livsplanlegging må skje skriftlig og regelmessig bli omarbeidet. Det faller ikke lett for alle, men åpenbart er dette en vesentlig grunnstein for å »komme videre«. Prosessen som vi går sammen med deg i denne boken, er til dette formålet en hjelp som tusenvis av ganger har vist seg effektiv.
 
I vår kultur hersker prinsippet med eget ansvar.
Overta eget ansvaret for ditt liv og ditt yrke. Det opprinnelige livsmønsteret med å lære, å arbeide, evig ro med betalt pensjon fungerer ikke mer. Det er avløst av en fargerik miks av utdannelse, arbeid, omskolering, arbeid, ro og yrkesmessig nyorientering, arbeid, arbeidsløshet

Trening er arbeid – men det lønner seg! Bli til entreprenør i ditt eget liv. Det omfatter mer enn bare det yrkesmessige livet. Et viktig skritt er klart når du legger det vemodige tilbakeblikket bak deg.  Sørg ikke over tapte sjanser
. Glem plagsomme spørsmål som »hvor ville jeg vært, hvis jeg den gang …?« Alt dette bringer ikke noe. I går var i går, i morgen er i morgen og i dag er nå avgjørende. Og fremfor alt: Tenk aldri det er for sent for banebrytende nye endringer. Vi tenderer til å undervurdere mulighetene når vi blir eldre. Winston Churchill var 76 år gammel da britene valgte ham til premierminister. Konrad Adenauer sto til og med ved 85 år enda en gang til rådighet for stillingen som Bundeskansler. Forfatteren Ernst Jünger forfattet med 90 år sin første kriminalroman. Og den polske pianisten Mieczyslaw Horszowski lot seg ikke stoppe, men spilte som 98 åring inn ennå en plate med verker av Bach, Schumann og Chopin. Det er aldri for sent å starte med noe nytt.

Feilslutning 6: »Jeg vet mye om tids- og livsplanlegging og har grep om livet mitt.«

De fleste mennesker er riktignok kunnskapskjemper, men omsetnings-dverger.

 
Den lengste distansen som det gjelder å overvinne i denne verdenen, er veien fra hodet til hjertet og fra kunnskap til handling. Det stemmer nok at vi har lest mange bøker, hørt foredrag, sett talkshows, besøkt seminarer. Men dette alene gjør oss ikke til den som drar nytte av de positive konsekvensene ved å handle riktig.
En mann kom til oss i et seminar og sa at han var den beste ekteskapspartneren, en omsorgsfull far og den beste lederen som han kunne forestille seg. Det eneste problemet var, at ingen av de personene som var involvert ville bekrefte dette. I ytterligere samtaler var det etter en hvis tid mulig å hjelpe denne velmenende mannen til den oppdagelsen, at han teoretisk hadde forstått mye, imidlertid var forskjellen mellom teori og praksis meget stor. Ordet til den evangeliske sosial-reformatoren Gustav Werner: gjelder, »det som ikke blir gjort, har ingen verdi!«  

 

I en viss forstand må enhver kjempe med å omsette det kjente i praksis. Vi vet hva vi må gjøre, men vi gjør ikke hva vi vet. Derfor må et liv i balanse gå ut over den tradisjonelle tidsplanleggingen.

 

handle

Feilslutning 7: »Jeg behersker en mengde arbeidsteknikker. Slik får jeg organisert livet mitt.«

Det går ikke så mye om å gjøre tingene riktig (effisiens), men mye mer å gjøre de riktige tingene (effektivitet).


For de fleste mennesker er klokken det avgjørende hjelpemiddelet. Alt må stadig bli avviklet raskere og dessuten mer punktlig. Til syvende og sist er dette kravet etter effisiens, altså å gjøre tingene riktig. Mange av oss løper stadig i ring. Her kan verken arbeidsteknikker eller klokker hjelpe. Legg vekk klokken for et øyeblikk og betjen deg av et annet instrument: Ta et kompass. Det hjelper oss til å svare på de mange spennende spørsmålene, nemlig de etter den riktige retningen.

Gotthold Ephraim Lessing formulerer dette slik: »Den langsomste som ikke mister sitt mål ut av sikte, går alltid fremdeles raskere enn den som streifer omkring uten mål.« Vi trenger bærekraftige mål! Mål som lover mer enn et rask kick. Mål som det lønner seg å engasjere seg for, investere i og kjempe for. Hvor mange menn og kvinner er det ikke som ærgjerrig har klatrer karrierestigen oppover og en eller annen gang har konkludert, at denne stigen lente mot den gale veggen!

Ta deg altså regelmessig en fornuftig porsjon tid til å komme vekk fra hastighetsfella mht. dine mange viktige eller ikke så viktige prosjekter. Vi vil senere gå mer nøyaktig inn på denne lumske fella.

 

 
Gi150
Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch 

Copyright © 2009 SIMPLIFY

 

 

Del på bloggen

Bookmark and Share
 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: