Smileys og venner

 

SLIK GJØR JEG DET

Ifølge den ledende amerikanske kommunikasjoneksperten Paul Watzlawik finnes det ved siden av saksnivået i kommunikasjonen et følelsesnivå. Og det er som regel det viktigere. For å tydeliggjøre dette også internt eller i omgang med forretningspartnere, setter vi inn smilyes i vår korrespondanse, for å støtte en tanke positivt. Eller med små tegnete Dracula-ansikter: Smile-munn nedover pluss Dracula tenner, kort kalt ”Drakis”. De tydeliggjør ergrelser eller klager, en reklama-sjon. Hvis vi – og det er også en del av livet – må ergre oss over forvaltningsbyråkratiet, kunde-fiendelige større firmaer, ufleksible seminarhoteller og lignende.  

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share