Forbli i samtalen

Tunevannet og kirken
___________

Den som ønsker å styre samtalen setter partneren i fokus av underholdningen.

Dette er nødvendig:

Still åpne spørsmål: Det er spørsmål, som får den andre til å svare mer enn ja eller nei. Når du spør: ”Har du hatt en god dag?”, lyder svaret ja eller nei. Denne spørsmålstypen kaller man lukkede spørsmål. Spør man derimot: ”Hva har du opplevd?”, føler den andre seg oppfordret til å fortelle utførlig, berette detaljert om følelser, inntrykk. De fleste spørsmål som begynner med spørreordene (hvordan, hva, hvorfor) er åpne spørsmål.

Verbaliser følelser: Sammenfatt det som din samtalepartner har fortalt, med egne ord, og kall følelsen ved navn. For eksempel: Din partner forteller, at lederen hans/hennes har rakket ned på han/henne. Du sier: ”Du følte deg urettferdig behandlet.” Eller: Partneren bebreider deg. Du svarer:”Du ergrer deg over meg.” Det stimulerer partneren til enda klarere å formulere sin kritikk og relativere den. Og du unngår en ufruktbar diskusjon, om hvem som har rett.

Send jeg-budskap: Istedenfor å krangle, sammenfatter du dine følelser med ord. For eksempel: noen bebreider deg for å ha gjort noe galt Du imøtegår: ”Ditt angrep krenker meg: jeg er usikker på hva du nå forventer av meg.”

____________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr.Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame