Utsetter du ting?

Lofoten

__________

Hara Estroff Marano har følgende råd til deg hvis du utsetter ting:


  1. Lag en liste over alt du skal gjøre.

  2. Noter ned hvilke intensjoner du har.

  3. Sett realistiske mål.

  4. Bryt målene ned i spesifikke oppgaver.

  5. Gjør oppgavene meningsfulle.

  6. Lov deg selv en belønning.

  7. Kvitt deg med oppgaver du aldri kommer til å gjøre.

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame