Hva er suksess?

Tune kirke

____________

Suksess vil for meg si:

Tilfredshet med egen prestasjon, med eget liv.

Suksess er resultatet av kontinuerlig, planlagt handling i et balansert liv –

og oppnås på nytt hver dag.

Stressjakten etter suksess kan ha fatale konsekvenser: Ørnen ender opp som hønsesuppe. Dette fordi mange ikke stiller seg spørsmålet: ”Hvor høyt er høyt nok for meg?” Og alt ender etter Peter-prinsippet.

Amerikaneren Laurence J. Peter stilte i begynnelsen på 70 årene opp tesen, at de fleste mennesker stiger så langt opp i hierarkiet til de har nådd sitt personlige innkompetansenivå.

Overbelastning og innkompetanse fører deretter til store belastninger og konflikter med seg og kollegaene. Konsekvensene: Nevroser, alkoholmisbruk, hjerteinnfarkt, magesår.

Å klatre er så lenge ikke noe galt med, så lenge det virkelig er gøy, Eller ikke går utover private relasjoner, og formidler en selv en følelse av sikkerhet. En forremmelse bør man av forfengelighet ikke akseptere, hvis man ikke hundre prosent er sikker på at forfremmelsen ikke bringer en ut av balanse.

____________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame