Hva driver oss og hva bremser oss?(5)

 ______

Hvorfor gjør folk det som de gjør? forts

 

Reiss-profilen – eller hvorfor gjør mennesket det som det gjør?

I 1998 offentliggjorde dr. Steven Reiss fra Ohio State University, en anerkjent psykolog rundt om iverden, banebrytende resultater fra sine vitenskapelige studier til temaet: ”Hvorfor gjør menneskene, det som de gjør?” Han avdekket, at så godt som alt det vi gjør, kan føres tilbake til 15 grunnleggende behov og verdier.

Disse bestemmer måten som vi omgås våre omgivelser og våre medmennesker på: De er stoffet som ”suksess” og ”fiasko” blir formet etter.

”Det som gjør mennesket enestående”, betoner personlighetstreneren, ”er den rådende kombinasjon av disse behovene og hva de betyr for den enkelte.”

Anerkjennelse er et av de
viktigste livsmotivene;
å tilhøre, bli elsket.

Å lære å kjenne de verdiene som for oss personlig er viktige, livsmotivene, de som driver oss, til det vi gjør – det er forutsetningen for å leve ut våre talenter og ferdigheter, å erkjenne livets hensikt og bringe balanse igjen mellom våre fire livsområder.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share