Hva driver oss og hva bremser oss?(7)

 _______

Nøkkelspørsmål til lykke
 

”Hva driver meg faktisk til å gjøre det jeg gjør, eller å gjøre det som må gjøres?” er et nøkkelspørsmål for fremtiden og livskvaliteten din.

For Reiss er det klart: I motsetning til tilfeldig lykke som går over, delt ut av lottoengelen og co., kan verdiformidlet lykke gi livet sann hensikt og virkelig oppfyllelse En tilstedeværelse med en hensikt som er oppfylt erfarer bare den som kjenner sine sanne motiver og livsgrunner og som gjennom livet lar seg bære av disse. Derfra står denne lykken enhver åpen: Uavhengig av rikdom, status eller attraktivitet har hvert menneske den samme muligheten til å orientere livet sitt mot verdier som gjør livet betydningsfullt.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share