Hva driver oss og hva bremser oss?(6)

 _______

Hvorfor gjør folk det som de gjør? forts

 

De 16 livsmotivene

Et av disse, sannsynligvis flere av disse motivene, danner drivkraften i livet.

►     Makt: Streben etter suksess, prestasjon, ledelse og innflytelse

     Uavhengighet: Streben etter frihet, tilfredshet med seg selv og autarki

     Nysgjerrighet: Streben etter kunnskap, sannhet, innsikt

    Anerkjennelse: Streben etter sosial aksept, etter tilhørighet og positiv verdi

    Orden: Streben etter stabilitet, klarhet og god organisering

    Spare: Streben etter eiendeler og samling av materielle ting

►    Ære: Streben etter lojalitet og moralsk karaktermessig integritet

    Idealisme: Streben etter sosial rettferdighet og fairness

    Relasjoner: Streben etter vennskap,glede og humor

    Familie: Streben etter familielivet og spesielt etter å oppdra egne barn

    Status: Streben etter prestige, etter rikdom, titler og offentlig oppmerksomhet

   Hevn: Streben etter konkurranse, kamp, aggressivitet og gjengjeldelse

    Erotikk: Streben etter et erotisk liv, seksualitet og skjønnhet

    Mat: Streben etter næring

    Kroppslig aktivitet: Streben etter fitness og bevegelse

    Ro: Streben etter avslapping og emosjonell sikkerhet

Mange motiver kommer allerede fra dyreriket og tilhører vårt genetiske arvegods.  Det gjelder ikke bare leting etter næring, av pleie av fruktbarhet og seksualitet, men også en rekke ”høyere” drifter. Nysgjerrighet – oppdage omverdenen – finner vi hos mange fugler og pattedyr. Også streben etter makt og rang har ikke mennesket først funnet opp.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share