Livsfilosofi

Lofoten

___________

Den som innser

sine mangler er på

vei mot åndelig

modenhet

Lao-Tse

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Oppdag barnet i deg

 

Ved å oppdage barnet i deg vil du berike livet ditt.

Barn har tre egenskaper, som vi voksene ofte mangler eller som vi har skjøvet til side:

Nysgjerrighet,

 begeistring  og

fortrolighet

Når du lar disse tre egenskapene vokse  i deg igjen og pleier dem, da beriker du livet ditt og livet til dine medmennesker. Du føler deg levende, full av energi og dine relasjoner til dine medmennesker vil forandre seg på en fantastisk måte til det positive.  

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Du må ikke alltid vinne

IMG_3758

Mennesker med ekstrem konkurransetenkning som alltid vil vinne, har til slutt ikke mye glede i livet. Når de taper er de utslåtte og ødelagt, og når de vinner er det bare slik de har forventet.

Sterk konkurransetenkning står imidlertid heller i veien for vår tilfredshet, da ingen prestasjon eller oppnåelse av mål er nok for oss, og tap og feil oppfatter vi som ødleggende. Mennesker med ekstrem konkurransebevissthet gir sine suksesseser dårligere karakterer enn andre mennesker gir sine feil, tap eller mangler.

Kilde. Thurmann 1981

Del på bloggen

Bookmark and Share

Test: Lider du under stress?

 


Har du om kvelden på følelsen, at du bare har gjennomført en del av dagspensummet ditt? Ja ¨ Nei  ¨
Er du for trøtt, til å foreta deg noe privat? Ja ¨ Nei  ¨
Sovner du dårlig inn, fordi du tenker på
saker som belaster deg?
Ja ¨ Nei  ¨
Tenker du straks etter at du har våknet, på
saker som du ubetinget må gjøre?
Ja ¨ Nei  ¨
Er du ofte distré og glemsom? Ja ¨ Nei  ¨
Føler du deg ofte trett og likegyldig? Ja ¨ Nei  ¨
Har du stadig på følelsen av å ha det travelt? Ja ¨ Nei  ¨
Tenker du ofte på, at alt vokser deg over hodet? Ja ¨ Nei  ¨
Har du vanskeligheter med å treffe be-slutninger? Ja ¨ Nei  ¨
Tror du, at du må gjøre alt alene? Ja ¨ Nei  ¨
Har du nesten ikke tid til deg selv? Ja ¨ Nei  ¨
Er du ofte utålmodig og irritert? Ja ¨ Nei  ¨
Presser du andre ofte til å raske på? Ja ¨ Nei  ¨
Har du vanskeligheter med å slappe av? Ja ¨ Nei  ¨
Mangler du gleden i livet ditt?  Ja ¨ Nei  ¨

 Har du ofte eller nesten alltid svart med »ja«? Da er det på høy tid å begynne med ditt helt personlige antistress-program!

 Gå så systematisk som mulig frem:

  • Kom på sporet av din personlige belastningssituasjon.
  • Unngå konsekvent unødvendig stress.
  • Søk midler og veier til å bygge ned stress henholdsvis balansere.

 nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt» av Lothar J.Seiwert    

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share