Slow down your life-mindfulness(25)

IMG_1927

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Vi starter denne uken med med ett nytt «seminar». Denne uken vil «Slow down your life -mindfulness (25  være tilgjengelig fra mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

Slow down your life- mindfulness (25)

Stadig flere mennesker lever på forbikjøringssporet. Stress og rådløshet gjør dem anpustne, utilfredse og tomme. Kai Romhardt innbyr deg til å slå inn på et liv i oppmerksomhet ved hjelp av praktiske øvelser, for å komme til ro, slappe av og få fred. ”Slow down your life-mindfulness” er kunsten å gå våken gjennom livet og finne et fornuftig og selvbestemt tempo med konsentrasjon og bevissthet.

If you want to live life free
take your time go slowly
do few things but do them well
heartfelt work goes purely.

If you want your dreams come true
take your time go slowly
Small beginning, greater end
simple work is holy.

Day by day –  stone by stone
build your secret slowly
day by day – you’ll grow true
you’ll know heaven’s glory.

Sangen til Franz av Assisi

 

Slow down your life- en øvelsesbok

Jeg vil nå på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapitel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapitel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

 Fem nøkler

·   Oppmerksomhet

·   Forandring

·   Ingen begynnelse/ingen slutt

·   Utvikling

·   Rytme

Vår kropp

 • Vår pust
 •  Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn

Vår sjel

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår åndelige næring

Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitetskvalitet
 • Våre vaneenergier
 • Vår ro og god tid

 

Vår omverden

 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

 

Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitetskvalitet
 • Våre vaneenergier
 • Vår ro og god tid

 

Slow down your activities

Vår ro og god tid

Mål, planer, terminer og avtaler strukturerer dagen vår. Vi er vant til å planlegge livet vårt. Jo høyere vår aktivitetsgrad er, desto mer vi må avstemme oss med andre, desto mindre synes vi å klare oss uten en detaljert terminplanlegging. Foreldre, ledere og studenter benytter i mellomtiden de samme tidsplanleggingssystemene og besøker tidsstyrings-seminarer. Den målorienterte benyttelsen av tid synes å være normal. Oppstår det et hull i dagen vår viser vår tidsplanlegger hvilke prosjekter som ikke er ferdige eller fremtidsprosjekter som vi kan bruke på ”den tiden som fremdeles er tilgjengelig”.

Vi trenger en motvekt i omgangen med tiden vår før nytteorienteringen går over sine bredder. Denne motvekten leverer oss prinsippet med fred og god tid. Ro og god tid er tider for bevisst ikke noe-aktivitet. Tider der livet kan utfolde seg, uten press for å nå mål. Ro og god tid er livet uten bestemte aktiviteter, terminer og resultater. Ro og god tid er når vi glemmer(kan glemme) tiden. Det er rom for naturlig utvikling. Uten ro og god tid løper vi fra prosjekt til prosjekt og står i fare for å brenne ut.

Min meditasjonslærer kommenterte mangelen på ro og god tid i samfunnet vårt som følger: ”Her i vesten sies det alltid: ’Sitt ikke bare omkring. Gjør noe!’ Jeg mener du burde høre det motsatte:«Gjør helt enkelt ikke noe – sett deg helt enkelt bare ned!» Men det synes vanskelig for oss å  ikke å gjøre noe er ikke så vel ansett. Er ikke å gjøre noe det samme som latskap og treghet? Ikke hvis vi kan forbinde livlighet og fortryllelse med sann ro og god tid. Hvordan dette er mulig vil jeg vise i et eksempel fra såkalte dager med ro og god tid (lazy days) i meditasjonssentrumet i Plumvillage:

Også her finnes det en dagsplan, der spising, tider med gåmeditasjon, sittemeditasjon, dharmasamtaler, arbeidsmeditasjon og studier er fastlagt. Disse aktivitetene gir dagen et rekkverk og gir støtte til å dukke ned i oppmerksomhetspraksisen. Men mandag er alltid dagen for ro og god tid. På denne dagen finnes det bare spisetider og en kveldsaktivitet. Ellers finnes det ikke noe program, noe arbeid og ingen prosjekter. Dette bryter våre vaner. I små skritt blir funksjonen på denne dagen med ro og god tid beskrevet på følgende måte:

En dag til ro og god tid er for oss en dag der vi i sannhet kan være sammen med dagen, uten planlagte aktiviteter. Vi lar dagen utfolde seg naturlig, på tidløst vis. Det er en dag der vi kan praktisere som vi vil. Vi kan øve gå meditasjon alene eller med en venn, eller begi oss ut i skogen for sittemeditasjon. Vi kan lese noe lett eller skrive hjem eller til venner. Det kan være en dag der vi kan se dypere inn i vårøvelse og relasjonene til andre.   På denne dagen har vi muligheten til å gjenopprette balansen i livet vårt. Vi kan erkjenne, at vi trenger hvile. … En dag med ro og god tid er en gave til oss og samfunnet. Vi kan glede oss for den, og dukke ned i vår egen tid, i vårt eget rom. Det er en meget rolig dag for enhver av oss.

Denne dagen med ro og god tid er for mange besøkende den vanskeligste dagen i uken.  Ga timeplanen et oppsett og beskjeftigelse, foreligger fremfor dem plutselig en dag uten forpliktelser og prosjekter. For mange for første gang i løpet av mange år. Den første dagen med ro og god tid blir ofte planlagt med mange aktiviteter ut ifra vanen (og redselen for tomhet). Man går lange vandringer, forsøker å skrive ti brev og treffe avtaler. Mye av det tjener til å fylle dagens uvante bredde. En dag med ro og god tid er et klart speil for vår uro, rastløshet og trangen til handling i livet vårt.

Med tiden svekkes presset, og vi lærer å nyte dagen med ro og god tid. Tilegner vi oss evnen til å la en dag utfolde seg harmonisk, vinner vi et friskt perspektiv på livet vårt. Istedenfor å planlegge dagen vår totalt og ”gjennomføre” det planlagte, vises i løpet av dagen ofte uten besvær det uventede, kreative og verdifulle seg. Hvis vi er frie fra forventninger, utvikler vår dag seg lekende og i overensstemmelse med omverdenen.

På mine dager med ro og god tid i Plumvillage har jeg lært ikke å planlegge mitt liv så totalt, men la det være nok rom, slik at livet kan vise seg. Det kan være spontant å ringe en gammel venn som vi nå har tid til, eller den boken som plutselig falt ned i hånden vår som vi for lengst hadde glemt; eller kanskje i stillhet betrakte en fuglesverm. Ikke planlagt, men uforglemmelig. Hvem kjenner ikke det motsatte, den lenge planlagte og bestilte squash- eller tennismatch som virker som et fremmed-legeme på den dagen som er planlagt, og som resten av dagen må planlegges rundt. Våre planer gjør livet vårt kalkulerbart, men tar også ofte vekk den naturlige flyten. Regelmessige dager med ro og god tid er en utmerket forankring til slowing down.

Vi kan nyte dager med ro og god tid alene eller i fellesskap. Vi kan oppdage søndagen på nytt. Å leve i et felleskap der menneskene kultiverer ro og god tid og å gjøre dette til en integrert del av livet er en stor gave. Det være seg i familiens felleskap, det profesjonelle fellesskapet på arbeidsplassen eller et felleskap som har besluttet seg til å leve sammen og dele sine ressurser og erfaringer. Har vi lært å sette pris på dagene med ro og god tid, kan vi stadig sterkere integrere prinsippet med beviste ikke noe-aktivitet i hverdagen vår. Her finnes det mange tilnærminger.

I løpet av dagen kan du bygge inn små pauser på arbeidsplassen og hjemme. Mange ganger rekker et minutt der vi legger til side arbeidet og bare følger pusten. Disse små pausene kan tydelig øke vår friskhet og glede, og gi oss en følelse av indre frihet.

Også vårt forhold til sykdommer kan vi vurdere. Sykdom er tvungen ro og god tid. Den er ofte svaret på vår rastløshet eller udugeligheten til å velge en hensiktmessig aktivitetsgrad for livet vårt. Hvem kjenner ikke historiene til hjerteinfarkt pasienter som lar journalen sin sendes til sykehuset?

Og ferien vår!  Den burde jo være den naturlige tiden til ro og god tid og ustrukturert tid. I realiteten er vi i ferien delvis mer beskjeftiget enn i jobben. Endelig har vi tid til å gjøre alt det som vi privat ikke har fått gjort eller besøk som vi har forskjøvet. Men akkurat disse dagene gjelder det å benytte til slowing down. Reis uten store programmer og legg reiseføreren til side der det står alt det en burde se. Lytt i ferien nøyaktig til hvor mange aktiviteter som gjør deg godt, og stol på ditt personlige tempo.

Hver dag tilbyr oss en rekke små muligheter til å dyrke ro og god tid i livet vårt. Vi kan betrakte som en tidsgave et rødt lys, forsinkelsen til en samtalepartner eller et fly, ventetiden hos tannlegen eller avslaget på en termin. Slike øyeblikk er vidunderlige anledninger til å øve.

Våre tider med ro og god tid kan være våre mest kreative tider. Vi gir våre idéer rom til å utfolde seg. Motstå forsøket på straks å holde fast ved geniale idéer eller erkjennelser, og i løpet av andre faser å bearbeide og fordype de. Instrumentaliser ikke fri-tid. La idéene komme og gå. Å dyrke ro og god tid betyr å legge ifra seg bindingen til programmering og total planlegging av livet vårt skritt for skritt. Dyp slowing down er mulig hvis vi midt i strømmen av tilbud, aktiviteter og prosjekter kan bli sittende rolig. Slik vinner vi klarhet som vi trenger for stadig vekk å bringe oss friskt inn i det som skjer.

Stoppesteder

! … ved planleggingen av ferie

! … når en termin faller vekk

! … alltid på søndag

1. Legg inn en dag med ro og god tid. Alene eller i felleskap med familie eller venner. Fastlegg bare en minimalstruktur for dagen. Steng av telefonene og rydd til side alle prosjekter som ikke er ferdige. Dykk dypt ned i den ustrukturerte tiden. Utveksle om kvelden dagens erfaringer med familien din eller skriv ned erfaringene dine.

2. I tidsplanleggeren din skriv ned kategorien ”tid for meg”. Reserver både i arbeidet og i hjemmet små tidsøyer i løpet av uken. Pass på, at du ikke fyller denne tiden med personlige prosjekter.

Neste uke fra og med mandag 21 november til og med 25. november snovember starter vi med Slow Down your enviroment – Vår omverden

_______

Les mer om boken her

Slowdown_Forside_600_1311

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: