Slow down your life-mindfulness (34)

IMG_1927

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Vi starter denne uken med med ett nytt «seminar». Denne uken vil «Slow down your life -mindfulness (34  være tilgjengelig fra mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

Slow down your life- mindfulness (34)

Stadig flere mennesker lever på forbikjøringssporet. Stress og rådløshet gjør dem anpustne, utilfredse og tomme. Kai Romhardt innbyr deg til å slå inn på et liv i oppmerksomhet ved hjelp av praktiske øvelser, for å komme til ro, slappe av og få fred. ”Slow down your life-mindfulness” er kunsten å gå våken gjennom livet og finne et fornuftig og selvbestemt tempo med konsentrasjon og bevissthet.

If you want to live life free
take your time go slowly
do few things but do them well
heartfelt work goes purely.

If you want your dreams come true
take your time go slowly
Small beginning, greater end
simple work is holy.

Day by day –  stone by stone
build your secret slowly
day by day – you’ll grow true
you’ll know heaven’s glory.

Sangen til Franz av Assisi

 

Slow down your life- en øvelsesbok

Jeg vil nå på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapitel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapitel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

 Fem nøkler

·   Oppmerksomhet

·   Forandring

·   Ingen begynnelse/ingen slutt

·   Utvikling

·   Rytme

Vår kropp

 • Vår pust
 •  Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn

Vår sjel

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår åndelige næring

Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitetskvalitet
 • Våre vaneenergier
 • Vår ro og god tid

 

Vår omverden

 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

 

Slow down your life

Vi vil nå ta for oss alle øvelsene – stoppestedene under de 4 områdene ovenfor. Vi fortsetter med :

SLOW DOWN YOUR LIFE – ØVELSER SLOW DOWN YOUR MIND (SJEL)

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår åndelige næring

Fem nøkler til vår sjel

Oppmerksomhet.
Bare hvis vi fullstendig er til stede kan vi se hvilke sinnstilstander, følelser eller tanker som manifesterer seg i oss.
Med et samlet, konsentrert sinn kan vi fullstendig trenge igjennom en situasjon.
Vi ser oss selv som i et klart speil.
Å være tilstede i øyeblikket vil si å møte og akseptere våre skyggesider,
at vi også bærer i oss voldelige, misunnelige og skremmende sider.
Vi er ikke bare gode.
Men hvis vi ikke flykter fra vårt speilbilde kan vi vinne tilbake det nåværende øyeblikk som vårt hjem
istedenfor å flykte i fremtiden eller fortiden.

Forandring.
Iakttar vi permanent og nøyaktig vårt sinn ser vi klart forandringen i våre følelser og tanker.
Tanker stiger opp som såpebobler og synker igjen.
Vi kan ikke holde dem fast. Ingen følelse er varig.
Behagelige og ubehagelige tilstander forgår.
Aksepterer vi forandringen av sinnet, blir vi riktignok ikke kvitt vår negative sinnstilstand,
men den mister sin makt over oss.
Den største lidelsen oppstår når vi tenker at noe dårlig aldri vil opphøre.
Iakttakelsen av vår sinn som forandrer seg, lærer oss at bak hver sky gjemmer solen seg.

Ingen begynnelse/ingen slutt.
Vi kan ikke bestemme begynnelsen eller slutten på en tanke eller følelse.
De er ingen sanse lyn ut ifra intet.
En tanke, som synes å forsvinne fra vår bevissthet er ikke slutt.
Den synker kanskje tilbake i dybden av vår bevissthet og vil vise seg igjen når betingelsene er modne.
Vår sinnstilstand er ikke uten konsekvenser.
Er vi optimistiske, energiske og medfølende influerer dette positivt på omverdenen vår, våre barn og relasjoner.
Vårt sinn er ikke individuelt isolert.
Vårt sinn finner sted igjen i marerittet til våre barn.
Vi profiterer fra kjærligheten og livskraften til våre bestefedre og føler lengslene til våre foreldre i oss.
Vi er del av et kollektiv sinn der erfaringene fra mange generasjoner er samlet.

Utvikling.
Med tiltagende ro, de riktige rammebetingelsene og oppmerksom trening
kan sinnet vårt utvikle mange positive egenskaper som beriker livet vårt.
Modnes sinnet i retning av forståelse, medfølelse og visdom, avtar kontinuerlig våre indre og ytre konflikter.
Den som en gang har møtt mennesker hvis sinnstilstand er langt fremskredet,
den er ofte dypt berørt av den kjærlige godhet, klarhet og tilstedeværelse til disse menneskene,
men også av deres naturlighet og deres dype innsikt.
Å se dette høye potensialet av sinnet virkeliggjort hos andre er meget inspirerende.
Potensialet i vårt sinn vises langt utover treningen og perfeksjoneringen av vår analytiske tankegang.
Det viser inn i det spirituelle og mot et liv i mental frihet der vi får undersøkt vårt sinn i dybden.

Rytme.
Også sinnet vårt følger rytmer.
Den kjenner faser med ekspansjon og tider for tilbaketrekning.
Det forlanger stimulasjon og stillhet.
Disse rytmene kan vi iaktta i løpet av en dag, et år eller et liv.
Etter to timers intensiv utveksling kan vårt sinn være mettet, og det kan forlange stillhet.
Med alderen finner sinnet andre temaer enn i ungdommen.
Stadig vekk går det om balanse mellom det ekstreme og å finne en middelvei der det kan finne sted en harmonisk utvikling.

Vår tenkning – Stoppesteder

!  … når du blir sinna! … før du involverer deg i en het diskusjon

! … når du ligger våken om natten

1. Reserver femten minutter i løpet av en uke. Sørg for at du ikke blir forstyrret. Sett deg avslappet og rett opp og ned ved et bord. Noter med stikkord på et stykke papir alle tankene som dukker opp. Også småting. Etter en uke kan du legge arkene ved siden av hverandre. Hvilke temaer gjentar seg stadig vekk? Gi de treffende navn som: ”Jeg- helten”, ”Jeg og min bankkonto”, ”Portugal” eller ”Arbeidsløshet”. Pass på disse figurene i hverdagen. Opphold deg ikke ved dem, men smil til dem.

 

Våre følelser – Stoppesteder

! … når du forstoppes i ditt indre.! … i tider med store tap

! … i tider med store gevinster

1. Ved siden av ubehagelige og behagelige følelser eksisterer også nøytrale følelser. En nøytral følelse er når du for eksempel ikke har noe hodepinne. Disse nøytrale følelsene kan forvandle seg til positive følelser. Tenk tilbake på tider der du hadde sterk hodepinne. Hvordan følte hodet ditt seg? Styr oppmerksomheten din mot den aktuelle tilstanden av hodet ditt. Gled deg over en smertefri tilstand.

2. Forsøk sterkere å integrere dine følelser i hverdagen din. Fortell andre hvordan det går med deg når du har en dårlig dag eller en spesiell grunn til glede. Start et viktig møte med en liten rapport fra hver deltaker, der hver uttrykker sin aktuelle følelsesmessige tilstand i noen setninger eller ved hjelp av tre adjektiv. Denne lille utvekslingen bringer oss allerede i kontakt med våre følelser, fordyper vår gjensidige forståelse og reduserer faren for, at vi i løpet av møte mister kontakten med vår indre verden.

 

 

Vår kunnskap – Stoppesteder

! … når du er hundre prosent sikker

! … i omgang med eksperter

! … hvis du føler deg dum eller uviten

1.      Skriv ned dine aktuelle kunnskapsmål. Helt pragmatisk. På hvilket område planlegger du for tiden å bygge opp kunnskap og hvordan går du frem? Bringer læringen på disse områdene glede? Har du gode lærere? Gir du deg selv god nok tid? Kan mestring utvikle seg under disse rammebetingelsene? Trekk en ærlig konklusjon ut ifra læringsomgivelsene.

2.     Skriv i stikkordsform i fem minutter ned alt hva du vet til temaet slowing down. Les alle idéene dine nøyaktig igjennom på nytt. Nå river du i stykker eller brenner arket med dine nedtegninger. Bruk dette bildet som symbol for å slippe fri kunnskapen din. Ta det med i hverdagen og husk det, når du eller andre er fanget i kunnskapen du har.

 

Våre verdier – Stoppesteder

!… hvis du tenker: ”en gang er ingen gang”! … før du sovner inn når du ser tilbake på dagen

! … når du ser og opplever urett

1.      Velg en gruppe eller felleskap der du føler deg tilknyttet. Kanskje finnes det for disse allerede en formulert selvfølgelighet, en vedtekt, et ideal eller retningslinjer. Tematiser i denne gruppen spørsmålet om verdier som forbinder dere. I tilfelle tilgjengelig, leser du verdiene eller retningslinjene høyt før begynnelsen på møtet. Er du på veien? Utveksle betydningen av disse verdiene for livet ditt i en atmosfære av respekt. Hvordan kan du leve disse i hverdagen din? Er de konkrete nok? Hvilke problemer oppstår? Hvordan kan dere gjensidig hjelpe hverandre?

2.     Spør deg selv på dette tidspunktet i livet ditt hvilke mennesker som inspirerer deg mest? Lukk øynene og la ansiktene deres komme til syne foran deg. For hvilke verdier står disse menneskene? Hva gjør disse til lærere for deg? Hva kan du lære av dem med hensyn til slowing down?

3.     I din yrkesmessige hverdag eller også i dine private omgivelser, hvor kolliderer dine verdier med det verdisettet som er fremtredende? Sett så godt du kan navn på verdiforskjellene. Iaktta, hva som hender i ditt indre når du i hverdagen berører disse verdikonfliktene. Hvordan forandrer din ånd-elige tilstand seg? Hvilken innflytelse har dette på motivasjonen og livsgleden din?

 

 

Vår åndelig næring – Stoppesteder

! … når du får trykket noe i hånden

! … når samtalepartneren din har drukket for mye

! … når du tar fjernkontrollen fra fjernsynet ditt i hånden

1.      Ta et fastekur fra media. Fast helst i tre uker, men minst en uke. Gi avkall på fjernsyn, radio, kino, aviser, tidsskrifter, internett og andre media. Belys dine konsumimpulser i løpet av denne tiden. Les per dag kun en halv time i bøkene i ”skattehyllen” din. Kanskje leser du for partneren din og skaper et flott morgen- eller kveldsritual. Iaktta i løpet av fastekuren hvordan sinnet ditt forandrer seg og hvilke virkning som den inspirerende lektyren har på deg.

2.     Forsøk i løpet av en dag å unngå kontakten med reklamen. Det være seg reklameplakater, internettbannere, løpesedler, annonser eller små reklameinnslag. Se ikke hen eller vend deg vekk. Forsøk og minsk den hverdagslige reklamefloden.

3.     Gjør deg bevisst på hvilken åndelig føde som er spesielt bra for deg. Gi denne føden – det være seg musikk, lektyre, samtaler eller kontakt med naturen – en fast plass i dagen din.

 

 

Neste uke fra og med mandag 23.januar til og med 27. januar 2023 starter vi med å tilby den tredje ØVELSEN under Slow down your mind-Våre aktiviteter-Stoppesteder

_______

Les mer om boken her

Slowdown_Forside_600_1311

Copyright © 2009-2023 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Reklame