Balance your life – Kunsten å lede seg selv (107)

IMG_0285

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (102)

Balance Your Life: Life-Leadership (63)

Utvikl ro og sindighet(5)

Men desverre tenderer vi mennesker til heller å se farene enn sjansene, som fremtiden holder åpne for oss. Men ofte viser mange nederlag seg ved nærmere betraktninger ikke som spesielt gloriøse, men dog som små seire. Her et eksempel:

202 copy

For fem, seks år siden snakket jeg med en venn som akkurat hadde en vanskelig skillsmisse bak seg, om han angret sin beslutning om å gifte seg med sin ekskone. Han så forbauset på meg og svarte: »Nei! Hvorfor det? Da vi giftet oss, ville jeg det, fordi jeg elsket henne. Deretter hadde vi to, tre flotte år, før alle ekteskapskrigene begynte. Og i dag har vi en flott felles datter, som jeg ikke ville hatt uten min ekskone.«

Denne roen og sindigheten imponerer meg. Hvorfor? Vi tenderer ofte når vi har kommet inn i en blindgate og ikke se mer det som på veien dit var positivt.

På lignende vis reagerte min venn, da jeg, kort før han giftet seg igjen, spurte om han på grunn av sitt første mislykkede ekteskap ikke var redd for, at hans andre ekteskap også kunne mislykkes. På nytt var hans svar: »Nei! Hvorfor? Dette er jo en annen kvinne. Hvorfor må også det andre forsøket mislykkes? Dessuten har jeg gjennom det første mislykkede ekteskap lært mye.«

Hans optimisme og sindighet imponerte meg, fordi vi ofte tenderer til å overføre, det at vi har mislykkes i fortiden til alle fremtidige situasjoner. Men vi overser dermed, at alene den kjensgjerningen at vi har forsøkt, skiller oss fra mange andre mennesker, som aldri har forsøkt. Vi overser dessuten, at vi kan trekke konsekvenser ut ifra vårt forsøk. Altså kan vi ved andre forsøk starte ut ifra en annen basis. Intet liv består bare av seire. Det er derfor ikke avgjørende om vi mislykkes, men hvordan vi omgås det å mislykkes.

203 copy

At vi utvikler en slik sindighet vil i fremtiden bli stadig viktigere for vår suksess i livet.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK