Slow Down Your LIfe (7C)

IMG_3236

I løpet av ferietiden med start i juni og til slutten av august vil vi i bloggen vår

gå over til å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag.

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres og praktisere øvelsene.

Slow down your life

Stadig flere mennesker lever på forbikjøringssporet. Stress og rådløshet gjør dem anpustne, utilfredse og tomme. Kai Romhardt  innbyr deg til å slå inn på et liv i oppmerksomhet ved hjelp av praktiske øvelser, for å komme til ro, slappe av og få fred. ”Slow down your life” er kunsten å gå våken gjennom livet og finne et fornuftig og selvbestemt tempo med konsentrasjon og bevissthet.

If you want to live life free
take your time go slowly
do few things but do them well
heartfelt work goes purely.

If you want your dreams come true
take your time go slowly
Small beginning, greater end
simple work is holy.

Day by day –  stone by stone
build your secret slowly
day by day – you’ll grow true
you’ll know heaven’s glory.

Sangen til Franz av Assisi

 

 

Fem nøkler til slowing down

Den første nøkkelen: Oppmerksomhet 

Den andre nøkkelen: Forandring 

Den tredje nøkkelen:Ingen begynnelse/ingen slutt 

Den fjerde nøkkelen: Utvikling  

Den femte nøkkelen: Rytme 

Den femte nøkkelen:Rytme

Vårt liv er omsluttet av mangfoldige indre og ytre rytmer. Når vi erkjenner og respekterer disse rytmene, blir vi båret av dem.

Det menneskelige liv har over århundre stadig fjernet seg lengre vekk fra naturlige rytmer. I dag kan vi gjøre natt til dag og spise jordbær om vinteren. Med klokketiden har vi skapt en kunstig takt, som vi stadig sterkere avstemmer våre aktiviteter mot. Uttrykket og iakttakelsen av vår indre rytme er dermed blitt vanskeligere. Gerontolog Heinz Jürgen Kaiser tydeliggjør dette i et eksempel av interpretasjonen av et musikkstykke:

Før oppfinnelsen av metronomen ble tidsmålet på musikken styrt av den individuelle følelsen som interpreterer. Det som skulle bety ”livlighet” eller ”båret”, bestemte han/hun i spillingens øyeblikk.  Metronomen erstattet den individuelle rytmen gjennom en ytre, fast foregitt, reproduserende takt. Den fant sted en avrytmesifisering til fordel for en stiv taktstruktur og dermed betegnende nok også en stadig sterkere akselerasjon.

Denne sammenhengen er for slowing down essensiell. Hvilke metronomer tikker i og om oss? Hvilken takt følger vi? Danser vi eller marsjerer vi gjennom livet?

For å fordype følelsen av rytme, trengs frihets-rom.  Der struktureres ikke urets tikking i livet vårt, men den enkelte situasjon i sin unikhet. Timeplaner, prosjektplaner og arbeidstid kan være meget hensiktmessige, men de må ikke dominere alt annet. De er middelet til målet, ikke noe mer.

Da John Franklin i 1823 vendte tilbake til London etter utallige år fra en tur i Nordsjøen, konstaterte han en karakteristisk forandring: Nå var Londons tallskiver hvite. Mange ur hadde sekundviser som kun skipskronometrene hadde tidligere. Ur og mennesker var blitt mer nøyaktig. John hadde funnet dette bra, hvis det ville oppstått mer ro og avmålthet ut av dette. Isteden iakttok han overalt knapphet på tid og hastverk.

Tatt fra Sten Nadolny: ”Oppdagelsen av langsomhet”, s 266, Piper, München 1987.

Det som i dag blir ”spart inn” i tid, blir ofte ikke gitt tilbake i livet, men benyttet til hurtigere akselerering. Denne utviklingen gjelder det å bryte. Siden jeg ikke bærer noe armbåndsur lenger, utvikler dagene mine seg mer avslappet. Forbausende nok er jeg ikke blitt mindre punktlig. I denne boken finner du mange øvelser, der du kan befri deg fra et tidskorsett som har blitt for stiv.

Når vi skaffer oss ”klokkefrie nisjer”, ser vi klart, at livet vårt er fullt av levende rytmer, som forlanger og fortjener oppmerksomhet. Tretthet og våkenhet. Handling og la være. Å være alene og i fellesskap.  Hastighet og langsomhet. Livet vil danse mellom disse naturlige polene, istedenfor å marsjere stivt foran til disse rytmene. Å leve i overens-stemmelse med disse rytmene, fremmer slowing down.

Vi bør stadig vekk gjøre det klart for oss selv at tid kun er en idé. En ytterst kraftfull, gjennom-trengende, men likevel kun en idé. Tidsforståelsen, som preger Vesten er av lineær natur. Tingene følger etter hverandre. En etter en. Men det finnes også sirkulære forestillinger om tid. De viser til loven om gjentagelse og viser oss avhengigheten av fenomener. Uten fjære ingen flo. Uten innpusting, ingen utpusting. Vi kan velge, hvilken tidsforståelse vi betror oss til og hvor langt.

Lineært, målorientert tenkning forsøker å eliminere pauser og ikke produktiv tid ut av en prestasjonsprosess, Derimot ser sirkulær tenkning pausene som integrert del av helhetsprosessen og unngår forskjellen i produktiv og uproduktiv.

Å erkjenne den subtile vekselvirkningen mellom aktivitet og pause, er sentralt for slowing down. Vi bør spørre oss selv, hvordan vi igjen kommer til våre små og større pauser, som er forsvunnet ut av livet vårt i lys av effisiensen.

Når eldre rytmer brytes vekk (oppsigelse, pensjonering, skilsmisse) eller vi bevisst gir dem opp (sabbatical, reiser), kan naturlig redsel oppstå i begynnelsen. Mange av oss er ikke lenger vant til å omgås ustrukturert tid. Men gjennom angsten stiger snart nye rytmer opp i oss.  Det gjelder å lytte til disse. Da finner vi også områder der vår nye takt kan læres. Det er forbausende hvor mange forskjellige ”tidsnisjer” som eksisterer ved siden av hverandre i vårt samfunn. Så lenge vi er fanget i ”tredemølla”, er dette vanskelig å forestille seg for oss. Slowing down vil si å velge hvilken rytme vi bevisst vil utsette oss for, og hvilke vi bevisst vil trekke oss vekk fra.

Når vår rytme forbedrer seg, utvikler vi en naturlig taktfølelse. Taktfølelse betegner evnen til omfattende å føle den aktuelle situasjonen og gjøre det som er passende og nyttig. Vi føler oss i ett med oss selv. Vi svinger med. Og svingingene er annerledes i hver situasjon. Slowing down kultiverer følelsen for rytme og takt. Den som har taktfølelse, er det motsatte av en metronom, som tikker i samme takt. Den som har funnet sin rytme, den gjør tingene uten anstrengelser og dennes aktiviteter stråler ut verdighet.

Stoppesteder

! … når det spilles musikk i bakgrunnen

! … ved soloppgang og solnedgang

! … når jeg hører kirkeklokker

 

1. Søk en uforstyrret plass. Spør deg selv, hvilke rytmer og hvilken takt som bestemmer livet ditt nå for tiden.  Lukk øynene og lytt inn i deg selv. Stå opp og dans til din livsrytme. Hvordan føles det? Hva stiger opp i deg? Ta en kort pause. Dans nå din drøm om et godt liv. Hva føles annerledes? Ta denne følelsen med deg i dagen din og forsøk og forsterk den i hverdagen din.

2. Velg et flott tre i nærheten. Besøk det daglig i løpet av en uke og berør stammen, grenene og bladene. Betrakt det oppmerksomt i minst ett minutt.  Forsøk å gjør deg til venns med det. Gjør dette treet til din veiviser gjennom årstidene.

3. Tilbring en dag uten noen kontakt med klokketiden. Det være seg i naturen eller hjemme. Ta kun hensyn til din indre rytme. Når er du trøtt? Når er du sulten? Følg disse impulsene.

 

Neste uke fra og med mandag 10.  til og med 15.august starter vi med Slow Down your body-Vår raske kropp  

 

Les mer om boken her

Slowdown_Forside_600_1311

 

 

 

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK