Gi livet retning (75-77)

165trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

 

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (75-7)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som inneholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning (visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Tredje skritt: Å være offensiv ……………………………………………..  165
Hvordan det blir mål av dine ønsker……………………………………..170
Hva gode mål består av ……………………………………………………….174
Fra det som haster til det viktige…………………………………………..183
Vanens makt ………………………………………………………………………  198
Din masterplan……………………………………………………………………  206
Styre ukeplanleggingen gjennom prioriteter………………………….212
Å utforme dagen effektivt……………………………………………………. 215

Tredje skritt: Være offensiv (6)

Hva gode mål består av (3)

Mål er ikke kun mål. Å sette mål er en kunst som må bli lært. Det er som med verktøy: Jo dyktigere man kan bruke dem, desto bedre resultater. Øvelse gjør mester: Kast ikke hammeren med en gang vekk, bare fordi den ved første slag fargelegger tommelen din. Det var ikke hammerens skyld; Og du er prinsipielt ikke »for dum«, til å omgås den. Det var helt enkelt manglende erfaring.  Øvelse gjør mester!

En helt enkelt huskeregel er de tre »M-kriteriene« for mål.

Mål må være:

  • målbare,
  • mulige og
  • motiverende

Denne miniformelen har allerede hjulpet mange mennesker videre med å formulere gode mål.

Motiverende mål (1)

Det tredje viktige punktet som dessverre ofte glemmes: Er det målet som du vil nå, motiverende for deg? Mål som har liten eller ingen motiverende virkning på deg, er som oftest akkurat like uegnet som uklare og urealistiske beslutninger.

I første kapittel har vi fremstilt hva som motiverer mennesker: »Pain & pleasure«, unngåelsen av smerte og oppnåelse av glede og fornøyelse. Hvis du har disse moti-vasjonsfaktorene synlig foran deg, vil du lettere komme til målet. Målet med å slanke seg 5 kilo i løpet av måneden som kommer, er målbart og (med en viss hardhet mot seg selv) også mulig. Men motivasjonsevnen går ikke ut ifra nakne tall, men ut ifra følelsene som forbinder deg til resultatene. Forstill deg det billedlig. Den flotte kveldskjolen som du kjøpte det siste året, vil passe igjen. Løpstreningen vil ikke gjøre deg utslitt mer (og leddene blir også mindre belastet med mindre kroppsvekt). Med moderat næringsopptak vil du igjen kunne tenke og arbeide bedre! Føler du allerede nå hva du streber etter?

179trans copy

Med mindre vekt vil du føle deg mer attraktiv, mer sportslig og øke prestasjonsevnen din. De klare følelsesmessige forestillingene vil allerede hjelpe deg i avgjørende situasjoner til å si nei til sjokolade som lokker.

Tredje skritt: Være offensiv (5)

Hva gode mål består av(2)

Mål er ikke kun mål. Å sette mål er en kunst som må bli lært. Det er som med verktøy: Jo dyktigere man kan bruke dem, desto bedre resultater. Øvelse gjør mester: Kast ikke hammeren med en gang vekk, bare fordi den ved første slag fargelegger tommelen din. Det var ikke hammerens skyld; Og du er prinsipielt ikke »for dum«, til å omgås den. Det var helt enkelt manglende erfaring.  Øvelse gjør mester!

En helt enkelt huskeregel er de tre »M-kriteriene« for mål.

Mål må være:

  • målbare,
  • mulige og
  • motiverende

Denne miniformelen har allerede hjulpet mange mennesker videre med å formulere gode mål.

Mulige mål

Hva nytter det med de beste målbare målene hvis de slett ikke lar seg realisere? Eller hvis det er for mange på en gang?

Mange ganger er våre mål helt enkelt satt for høyt, og det frustrerer også på sikt. Regelmessig møter jeg dette i bedrifter på salgssiden. Da blir »det-ville-jo-være-flott«-tall straks formu-lert som mål. Det må bestå en realistisk mulighet til å oppnå målet. For kort tid siden ga jeg råd til en bedrift der det ble arbeidet med dramatisk urealistiske målstørrelser. I samtalen rettferdiggjorde den ansvarlige lederen seg: Vi trengte slike ekstraordinære høye mål, for at mennesker overhodet anstrenger seg. Han følte noe riktig, men gjorde en stor feil. Vi mennesker trenger mål som krever noe av oss og utfordrer oss, men å kreve for mye er igjen en sykelig form for denne dynamikken.

Vi bør alltid lete etter den langsiktige sunne varianten. Livet forlanger holdningen til en langdistanseløper og ikke den til en sprinter. Så nødvendig som det kan være forbigående å ha et stort tempo, så ødeleggende kan det være stadig vekk å bevege seg i det røde turtallsområde. Å finne en sunn målestokk for seg selv og leve etter denne har noe med modenhet å gjøre. Vi vil »bevege mye« med vårt liv, og det vil si: Mål må være utfordrende, men må ikke føre til overbelastning. Kanten er smal, men mulig å gå på.

Teknikerne fikk et prosjekt med en ferdigstillelsestermin »i forgårs.« Terminen var med vilje manipulert for å stimulere til høyest mulig prestasjon. I det skjulte regnet hver og en med to ukers varighet, både lederen og medarbeiderne. Konsekvensen var: Alle avtalene for aktivitetene var gale. Imidlertid var dette en del av spillereglene i bedriften. Internt i huset eksisterte en annen, ikke skriftlig plan med reelle terminer. Alle viste dette og arbeidet etter dette, skjønt muntlig og skriftlig ble stadig vekk den urealistiske terminen tilkjennegjort. Hele situasjonen endret seg raskt, da en konkurrent med realistiske terminer forsøkte å vinne medarbeidere og kunder for seg selv.

Prøv: Er det realistisk, eller har du med det du har satt deg fore allerede planlagt 25 timer per dag? I tidsstyringsseminarer lar vi deltakerne stadig vekk skrive ned hva de har planlagt for neste dag. Som oftest får vi en fantastisk liste med hensiktmessige, konkrete, gode oppgaver. Som neste skritt lar vi deltakerne for hver enkelt oppgave vurdere varigheten (foreløpig uten de egentlig nødvendige buffertider). Deretter ber vi deltakerne å summere sammen alle aktiviteter for morgendagen. Ofte er det sjokkerende hvor urealistiske aktivitetene kan være hos ellers kloke mennesker. Mange har i løpet av livet ikke lært noe ekstra, men går hver kveld frustrert hjem.  »I dag har jeg igjen ikke klart alt det som var viktig!«

Det som du setter deg fore må altså være mulig å oppnå – som enkeltaktivitet, som i sum! Dine mål kan være krevende, utfordringer er bra, men ikke for mye. En liten advarsel: I årene som har gått, har vi fått lov til å hjelpe uttallige bedrifter med å omstille til målstyrt ledelse. »Management by Objectives«.  Når du setter opp mål for andre må du ubetinget lytte til dine medarbeidere, ellers går du i samme fella. Mange slike prosesser har mislykkes eller resultatet har vært langt unna det som har vært mulig, fordi de arbeider med mål som er forhånds-bestemmte, istedenfor mål som er avtalte. Avtalt vil si, at begge sider må akseptere dette ut ifra indre overbevisning.

Tredje skritt: Være offensiv (4)

Hva gode mål består av(1)

Mål er ikke kun mål. Å sette mål er en kunst som må bli lært. Det er som med verktøy: Jo dyktigere man kan bruke dem, desto bedre resultater. Øvelse gjør mester: Kast ikke hammeren med en gang vekk, bare fordi den ved første slag fargelegger tommelen din. Det var ikke hammerens skyld; Og du er prinsipielt ikke »for dum«, til å omgås den. Det var helt enkelt manglende erfaring.  Øvelse gjør mester!

En helt enkelt huskeregel er de tre »M-kriteriene« for mål.

Mål må være:

  • målbare,
  • mulige og
  • motiverende

Denne miniformelen har allerede hjulpet mange mennesker videre med å formulere gode mål.

Målbare mål

Er det målbart om du har oppnådd et mål? Den verste fienden til å realisere mål er generelle planer med å ha til hensikt å …

Du vil realisere noe, en eller annen gang, på en eller annen måte. Hvordan angriper du dette?

En setning en hører ofte er: »Jeg vil ubetinget ta meg mer tid til familien min.« Er dette et mål? Nei! Hvorfor ikke? Fordi formuleringen »mer tid« enda ikke innholder noe målbart. Når har du oppnådd dette målet? Vil du kun tilbringe to dager med din familie? Eller tenkte du heller på en fredagskveld eller en felles sommerferie? Du har merket det: I denne formen er det ikke konkret nok. Men hvis du ikke bestemmer deg, er det fare for at du ikke vet når og hvordan du skal gi deg i kast med målet og når du skal være ferdig.

Anta at en del av din livsfilosofi er et rikt familieliv. Hensikten din er å styrke fellesskapet. For å formulere dette som et mål kunne dette da hete: Jeg lar bevisst fjernsynet være slått av på hverdagene etter middagsmåltidet og tar meg en halv times tid til å lytte og forstå hva min partner og mine barn er opptatt av. Du kan med denne formuleringen i ettertid si om du har nådd målet eller ikke. Det handler naturligvis ikke om å måle dette med en stoppeklokke på sekundet. Men hensikten er konkret.

175trans copy

Et annet eksempel: Du må raskt forbedre dine engelsk-kunnskaper i yrket ditt. Er det et mål? Nei. Fordi det ble formulert for lite konkret. Et mål er som følger: Du vil hver mandag kveld ta deg to timer tid til å gjennomarbeide et kapittel i din bok forretningsengelsk. Forøvrig taler ikke noe imot etter hver leksjon, å belønne seg med det du liker best!

Mål knytter sammen krefter og frigjør energi. Men krever at de er klare og entydige. Forestill deg at du er full av energi, men ikke vet hva du skal gjøre med den. Jo klarere og mer konkret beslutningen din er, desto mer energi flyter for å oppnå målet og blir ikke ødslet bort på spørsmålet »hva kan jeg gjøre?«. Å planlegge målrettet og så realisere planen målrettet, det er nøkkelen. Du vil med den dynamikken som er nevnt ovenfor, på nytt oppdage hvor godt det lar seg gjøre å videreutvikle seg.

_______

Gi150


Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Reklame