Slow down your life-mindfulness (33)

IMG_1927

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Vi starter denne uken med med ett nytt «seminar». Denne uken vil «Slow down your life -mindfulness (33  være tilgjengelig fra mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

Slow down your life- mindfulness (33)

Stadig flere mennesker lever på forbikjøringssporet. Stress og rådløshet gjør dem anpustne, utilfredse og tomme. Kai Romhardt innbyr deg til å slå inn på et liv i oppmerksomhet ved hjelp av praktiske øvelser, for å komme til ro, slappe av og få fred. ”Slow down your life-mindfulness” er kunsten å gå våken gjennom livet og finne et fornuftig og selvbestemt tempo med konsentrasjon og bevissthet.

If you want to live life free
take your time go slowly
do few things but do them well
heartfelt work goes purely.

If you want your dreams come true
take your time go slowly
Small beginning, greater end
simple work is holy.

Day by day –  stone by stone
build your secret slowly
day by day – you’ll grow true
you’ll know heaven’s glory.

Sangen til Franz av Assisi

 

Slow down your life- en øvelsesbok

Jeg vil nå på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapitel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapitel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

 Fem nøkler

·   Oppmerksomhet

·   Forandring

·   Ingen begynnelse/ingen slutt

·   Utvikling

·   Rytme

Vår kropp

 • Vår pust
 •  Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn

Vår sjel

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår åndelige næring

Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitetskvalitet
 • Våre vaneenergier
 • Vår ro og god tid

 

Vår omverden

 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

 

Slow down your life

Vi vil nå ta for oss alle øvelsene – stoppestedene under de 4 områdene ovenfor. Vi starter med :

SLOW DOWN YOUR BODY(KROPP) – ØVELSER-STOPPESTEDER

 • Vår pust
 • Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn

Fem nøkler til vår kropp

I første kapittel har vi blitt kjent med de fem nøklene til slowing down.

De kan hjelpe oss til å betrakte kroppen vår realistisk og gi opp gale forestillinger om den.

Oppmerksomhet.
Kroppen vår er som den er.
Kanskje fant vi den vakrere før, mer sportslig eller mer attraktiv.
Kanskje ønsker vi til og med en helt annen.
Eller vi har angst for dens forfall i fremtiden.
Våre klager og bekymringer fører ikke til noe.
De avleder oss ifra, at vi akkurat nå – i nåværende øyeblikk – er denne kroppen og kunne gjøre noe for denne kroppen.
Akkurat nå kan du sette deg rett opp og ned, slappe av i skuldrene og smile til kroppen din.
Du kan stå opp og bevege deg i den frie luften.
Du kan lytte oppmerksomt til hva kroppen din vil si.
Spekuler ikke. Følg ikke ideene blindt fra ”kroppsekspertene” i medisin og rådgivningsindustrien.
Hvis du fullstendig vil være til stede, er du i ett med kroppen din.
Da vet du også hva du mangler mest.
Kanskje et glass varmt vann eller ti minutter ro.
Vær bevisst hvordan du akkurat nå innvirker på kroppen din og hva dette utløser i den.
Føl den umiddelbare virkningen av alkohol, koffein eller nikotin på kroppen din.
Lytt helt enkelt til den.

Forandring.
Kroppen vår er forgjengelig.
Den forandrer seg stadig.
Den blir eldre, blir syk og dør.
Det kan ikke endres på, men er realiteten i livet vårt, realiteten i alt liv.
Bak hver anspenthet sitter alltid også litt angst for døden.
Istedenfor å fortrenge denne, kan vi bli venner med forandringen gjennom iakttakelse.
Den er et sentralt livsprinsipp.
Dyp avslapning fører oss stadig inn i klargjøringen av forandringen og døden.
En kropp som er trent i å være helt stille og avslappet og å iaktta alle forandringene,
overvinner med tiden angsten for døden og forfallet.
Mediterer vi over forgjenglighetene av kroppen vår, idet vi for eksempel oppmerksomt iakttar
vår egen aldringsprosess, understøtter vi slowing down i dybden av kroppen vår.

Ingen begynnelse/ingen slutt.
Kroppen vår har ingen begynnelse og ingen slutt.
Spørsmålet når vårt liv begynte beror på en akademisk språklig avtale.
Det eksisterer ingen øyeblikk der vår kropp trår ut av ikke noe for å være,
og det eksisterer ikke noe øyeblikk, det kroppen vår trår inn i ikke noe fra å være.
Ikke noe oppstår fra ikke noe. Og ikke noe blir til ikke noe.
Vi dør i hvert sekund og blir født i hvert sekund.
Det er den biologiske realiteten av kroppen vår.
Kroppen vår er etterfølgeren til kroppen til våre forfedre og forgjengeren til kroppen til våre barn.
Vi er innvevd i livets nett, som flyter gjennom kroppen vår fra fortiden til fremtiden.
Det er ikke likegyldig, hvordan vi omgås kroppen vår.
Slik kan vi lære å betrakte enhver kropp.

Utvikling.
Kroppen vår er prisgitt en utviklingsprosess.
Den blir født, vokser, styrkes, modnes, begynner å visne og forfaller til slutt.
Hver fase har sin berettigelse, sine temaer og sin skjønnhet.
Ser vi dette klart, vil unge kropper vekke mindre misunnelse eller tristhet i oss,
og gamle kropper vekke mindre angst i oss.
Vi kan bli eldre med verdighet og vende oss mot de aktuelle utviklingstemaene.

Rytme.
Kroppen vår er et rytmisk vesen.
Den reagerer sammen med alle rytmer, som omgir den.
Lyst og mørkt, årstidene og månefasene har umiddelbar virkning på den.
Hele vårt liv lar seg forstå som rytme, der prosesser som søvn /våkenhet, spising/fordøyelse,
puste inn/puste ut kontinuerlig utfolder seg.
Hvis vi vil leve i harmoni med kroppen vår, bør vi respektere den og stadig vekk forstå den på et dypere nivå.

Vår pust – Stoppesteder

!  … når du går ut i det fri

!  … når du blir andpusten

!… når uro eller nervøsitet stiger opp i deg

1.      Sett deg på en stol på et rolig sted og sett deg i en opprettet sittestilling. Føl kontakten med fotsålene dine og bakken. Legg hendene avslappet på magen. Iaktta hvordan hendene dine hever og senker seg gjennom pustingen.  Forsøk å la denne prosessen skje, uten bevisst å gripe inn. Smil til pusten din. Gjør deg bevisst, at det er pusting, som gir deg nødvendig energi i livet ditt, som ikke livet ditt ville være mulig uten.

2.     Thich Nhat Hahn anbefaler å benytte telefonen som stopp- og hvilesignal. Når det ringer, reagerer du ikke umiddelbart, men avventer de første tre tonene. Smil til deg selv og den som ringer og bli ved pusten din. Først deretter griper du telefonen. Du vil merke, at denne bevisste stoppen, tydelig kan virke avslappende på telefonsamtalenes atmosfære.

 

Våre skritt – Stoppesteder

! … når du snubler eller støter kneet ditt

! … på veien til toalettet

! … på veien til en viktig samtale

1.      Gå over et tregulv i ditt vante tempo. Pressbegge hendene mot ørene dine. Hvilken klang frembringer dine skritt i ditt indre? Beskriv den. Forsøk nå forsiktig å gå som en katt. Rull føttene forsiktig og bevisst. Legg igjen hendene på ørene. Hvordan har kvaliteten på tonen og skrittene dine forandret seg?

2.     Begi deg til et hektisk sted. En livlig fotgjengersone, et overfylt kjøpesenter eller en folkefest. Gå med halvparten av din normale hastighet. Vær oppmerksom på hvert skritt du tar. Utvid blikket og ta kontakt med omverdenen. Forbli ved dine skritt og pusten din og la deg ikke rive med av det ytre tempoet. Nyt ditt selvbestemte tempo.

3.     Definer en slowing-down-strekning, som du regelmessig tilbakelegger i hverdagen. Det kan være veien fra skrivebordet til kopiapparatet eller en trapp, som du regelmessig marsjerer opp og ned. Marker denne strekningen og praktiser bevisst langsom gange ved enhver kontakt med denne. Gjør dette regelmessig!

Våre hender – Stoppesteder

! … før jeg berører et annet menneske

! … mens jeg pusser tenner

! … før jeg gir en gave

! … når jeg åpner en dør

1.      Skriv følgende setning på et stykke
papir:

”Mine hender er fullkomment avslappet, åpne og livlige.” Skriv denne setningen flere ganger og forbli mens du skriver, i kontakt med dine hender. Er hendene dine i denne tilstanden?  Eller ser du hvordan skriften din haster inn i fremtiden, til slutten av setningen? Gjør det til en vane å skriv viktige meddelelser eller brev i denne tilstanden.

2.     Søk en øvelsespartner, som du stoler på. Eksperimenter med forskjellige gester, som håndtrykk, hilsen eller omfavnelser. Utveksle erfaringer om hvordan du opplever deg selv og den andre i denne situasjonen. Øk din kroppsbevissthet og forsøk i felleskap å slappe av i situasjonen. Smil! Hvordan endrer kontakten din seg? Ta med denne øvelsen inn i hverdagen.

3.     Legg i løpet av en dag, ved hver anledning, hendene dine avslappet i fanget.

 

Vår ernæring – Stoppesteder

! … når vi spiser foran fjernsynet

! … ved fordøyelsesproblemer

! … før vi avtaler å spise

! … før vi griper noe i matvarekjedene

1.      Vær så vennlig å legg tre rosiner fremfor deg på bordet. Pust rolig inn og ut.  Ta deg seks minutters tid til å spise disse tre rosinene. Ta rolig den første rosinen fra bordet, betrakt den oppmerksomt og før den inn i munnen. Føl på rosinens form med tungen. Tygg minst hundre ganger. Hva smaker du? Iaktta hver reaksjon i kroppen din, spesielt slukerefleksen. Ta den andre rosinen og pass denne gangen på følelser og tanker.  Ta den tredje rosinen.  Forsøk å se alt som har bidratt til at du i dag kan spise denne rosinen. Solen, vindyrkerne, handelsorganisasjonen, deres penger og mye mer.

2.     Be inn gode venner til et kveldsmåltid. Kveldens motto: ”oppmerksom spising”. Hver tar noe med seg.  Konsentrer deg fullt og helt om maten. Hvor kommer den fra? Hva innholder den? Hvordan smaker den? Tilbring en del av måltidet i stillhet og ta deg tid. Del erfaringene dine vedrørende den felles perioden uten prat. Kanskje snakker du også om dine spisevaner, anbefalnings-verdige produsenter eller vanskeligheter i om-gangen med næring. Forsøk å finne ut hvordan dere kan hjelpe hverandre gjensidig med oppmerksom spising og nære hverandre gjensidig.

3.     Definer en fasteperiode på minst en uke, der du gir avkall på tre næringsmidler, som kan akslererer kroppen din. Kaffe, alkohol, løk, sukker eller rødt kjøtt er gode kandidater. Spør deg selv i løpet av fastingen, i hvilke situasjoner lengselen etter disse speed-up-produktene blir spesielt store. På denne måten blir sammenhengene mellom din mentale tilstand og din spiseatferd tydeligere.

 

Vår søvn – Stoppesteder

! … etter å ha våknet om morgenen

! … mens du fordøyer etter middagen

! … når du fremdeles arbeider etter klokken 22.00

1.      Forsøk å forbedre kontakten til ditt tretthetssinn. Fornem, når kroppen signaliserer tretthet. Forsøk i en uke og innrett hverdagen din, slik at du kan følge trettheten din til sengen.

2.     Gjennoppta igjen middagsluren i livet ditt. En halv time etter middagen er en stor avlastning for organismen din.

3.     Øv kostbarheten med å tie en time før du går til sengs. Kanskje en gang per uke i begynnelsen og som en prøve. Snakk bare når det virkelig er nødvendig. Øv kommunikasjon uten ord med din partner eller dine kunder. Nyt i felleskap stillheten før du går til sengs.

 

Neste uke fra og med mandag 16.januar til og med 20. januar 2023 starter vi med å tilby den andre ØVELSEN under Slow down your mind-Vårt sinn-Stoppesteder

Vårt sinn-Stoppesteder

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår åndelige næring

_______

Les mer om boken her

Slowdown_Forside_600_1311

Copyright © 2009-2023 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: