Slow down your life-mindfulness (36)

IMG_1927

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Vi starter denne uken med med ett nytt «seminar». Denne uken vil «Slow down your life -mindfulness (36  være tilgjengelig fra mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

Slow down your life- mindfulness (36)

Stadig flere mennesker lever på forbikjøringssporet. Stress og rådløshet gjør dem anpustne, utilfredse og tomme. Kai Romhardt innbyr deg til å slå inn på et liv i oppmerksomhet ved hjelp av praktiske øvelser, for å komme til ro, slappe av og få fred. ”Slow down your life-mindfulness” er kunsten å gå våken gjennom livet og finne et fornuftig og selvbestemt tempo med konsentrasjon og bevissthet.

If you want to live life free
take your time go slowly
do few things but do them well
heartfelt work goes purely.

If you want your dreams come true
take your time go slowly
Small beginning, greater end
simple work is holy.

Day by day –  stone by stone
build your secret slowly
day by day – you’ll grow true
you’ll know heaven’s glory.

Sangen til Franz av Assisi

 

Slow down your life- en øvelsesbok

Jeg vil nå på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapitel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapitel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

 Fem nøkler

·   Oppmerksomhet

·   Forandring

·   Ingen begynnelse/ingen slutt

·   Utvikling

·   Rytme

Vår kropp

 • Vår pust
 •  Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn

Vår sjel

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår åndelige næring

Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitetskvalitet
 • Våre vaneenergier
 • Vår ro og god tid

 

Vår omverden

 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

 

Slow down your life

Vi vil nå ta for oss alle øvelsene – stoppestedene under de 4 områdene ovenfor. Vi fortsetter med :

SLOW DOWN YOUR LIFE – ØVELSER SLOW DOWN YOUR ENVIRONMENT (OMVERDEN)

 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

Fem nøkler til omverdenen vår

Oppmerksomhet.
Omverdenen vår, det er summen av våre relasjoner.
Hver av disse relasjonene kan være levende eller døde.
Jo mer vi blir bevisst på relasjonene til omverdenen vår, desto mer levende blir livet vårt.
Mange boliger står full av gjenstander som i hverdagen ikke blir viet oppmerksomhet og satt pris på.
Slike steder virker besynderlig livløse.
Også vennskap kan miste sin livlighet,
hvis vi ikke fornemmer lengre hva som akkurat nå er til stede i oss og våre venner.
Når vi begynner å fortelle gamle historier,
istedenfor å møte hverandre midt i det pulserende livet som omgir oss.

Forandring.
Et av grunnproblemene for slowing down,
er at vi ønsker en behagelig omverden som kan beregnes, der vi føler oss sikker.
Hvis vi kunne det, ville vi over tid bannlyse ubehagelige rammebetingelser og evig konservere behagelige.
Men livet er forandring.
Min kone fortalte meg historien om en mann, som hadde bygget et drømmehus
i et av de flotteste områdene i Canada med fantastisk blikk ned i dalen.
Så bygget naboen og ødela utsikten hans.
I løpet av årene ødela ergrelsene over disse forandringene alle andre relasjoner til omverdenen.

Bare når vi ikke binder oss til aktuelle tilstander,
men beholder forandringene deres i syne, forblir vi frie og våre eiendeler blir ikke til noen byrde.
Vi setter mer pris på tingene som omgir oss, hvis vi kan se deres skrøpelighet.

Ingen begynnelse/ingen slutt.
Vi er videreføringen av omverdenen som vi tillater å manifestere seg på nytt igjennom oss.
Vi er full av historier som allerede ble fortalt lenge før fødselen vår.
Alt det som over år har virket på oss, vil også ledsage oss videre.
Det er ikke forsvunnet.
Språket vårt er språket til omverdenen vår.
Kroppen vår er videreføringen av kroppen til våre foreldre.
Det er også deres uro som vi i dag føler,
og hvis vi ikke finner noen vei til å temme denne uroen i livet vårt, vil vi gi denne videre til våre barn.
Vi er arvingene,
men vi kan velge ut i hvilken overføringsrekke vi integrerer oss og hvilken innflytelse fra omverdenen vi åpner oss for.
Vi kan velge våre forbilder og disse forbildene blir igjen levende gjennom våre handlinger.

Utvikling.
Vår utvikling trenger gunstige rammebetingelser.
Vi trenger steder, grupper, lærere og livspartner som virkelig gir oss næring.
Finner vi ikke disse betingelsene, begynner livet vårt å dreie seg i ring – til vi endrer noe.
Mange mennesker tilbyr seg å stimulere vår utvikling,
men de kan ikke utvikle oss, de kan ikke overta ansvaret for vår utvikling.
Terapeuter, coacher eller profesjonelle personalutviklere har sine egne idéer om utvikling,
og noen av disse idéene kan føre oss direkte til nye speed-up-områder.
Vær forsiktig ved valg av dine utviklingshjelpere.
Det blir din oppgave å finne riktig gjødsel til din utvikling.

Rytme.
Det er viktig, at du erkjenner takten i omverdenen din.
Hvem angir takten?
Dine barn?
Statusen på dine prosjekter?
Årstidene?
Dine ferier?
Maskiner?
Din helsetilstand?
Vurderinger og forfremmelser?
Statusen på din private bankkonto?
Hvis stress og travelhet hører livet ditt til, bør du vite nøyaktig,
hvem som fastlegger rytmen som bestemmer livet ditt.
Alle må vi føye oss til rytmer.
Fiskeren må respektere tidevannet.
Foreldre er bundet til barnas skoleferie.
Men mange rytmer er kunstige, unaturlige og skadelige for oss.
De er kanskje kommet snikende og ubevisst inn i livet vårt.
Disse gjelder det å overprøve og endre kritisk.

Vårt arbeide – Stoppesteder

! … når du klokken 21 fremdeles er på kontoret

! … før du aksepterer en forfremmelse

! …når du drømmer om å si opp

1.      Hvordan vil du beskrive tempoet i dine arbeidsomgivelser? Vær så vennlig å skriv opp, hvilke mennesker, prosjekter eller systemer som heller krever speed up og hvilke heller slow down.  Hvordan kan du sterkere forbinde deg med slow-down-siden?

2.      Støtt opp ved hjelp av diskrete klebemerker, der du kan se ”slow down” eller en annet stoppsymbol i løpet av arbeidsdagens små pauser.  Utvalgte steder for slike klistremerker er mobil-telefonen, tidsplanleggeren, lommeboken, arm-båndsuret eller dørhåndtaket til kontoret ditt.

3.      Be inn dine nærmeste venner.  Bruk kvelden til temaet: ”Hva kan jeg gjøre for å bringe avspenning og ro inn i arbeidsdagen min?”

 

Vårt privatliv – Stoppesteder

! …før den neste øvelsen

! …når skuffer, skap eller kjeller renner over

! … når du sier: ”Det er en privat sak.”

1.      Start en opprydningsdag, der du rom for rom går igjennom og fjerner overflødige ting. Dann kun tre kategorier: Behold, kast vekk eller gi bort.

2.     Innred i hjemmet ditt et hvilerom. Avgrens dette så godt som mulig fra soveværelset. Fastlegg regler for omgangen med dette rommet, som blir respektert av alle medlemmene i husholdningen.

3.     Også hjemme kan vi minnes med små klebelapper på slowing down. Kleb små stoppetegn på kjøleskapet, kaffemaskinen og andre forutbestemte steder. Hjelp deg selv til ikke å straks gi etter for dine impulser og legg inn en liten pause.

 

Våre røtter – Stoppesteder

! … når du føler deg atskilt fra andre

! … når du flytter

! … i kontakt med trær

! … på kirkegården

1.      Mal et tre med rotområdet «blodsslektninger”, ”spirituelt hjem” og ”nasjonalitet”.  Hvordan ser disse røttene ut? Hvor er de brukket? Hvilke konsekvenser har dette på kronen i ditt livstre?

2.     Ta kontakt med bakken med dine føtter. Husk et øyeblikk på røttene som gir livet ditt næring og som du kommer ifra. Forbind deg deretter med din familie, dine landsmenn og din spirituelle tradisjon. Pust gjennom føttene i jorden og visualiser hvor-dan røttene dine fordyper seg.

 

Våre relasjoner – Stoppesteder

! … før jeg kaster noe skjødesløst vekk

! … når jeg tenker eller sier: ”Med dette har jeg ikke noe å gjøre!”

! … når du alene føler deg skyldig

1.      Forsøk å bygg opp en positiv relasjon til tannbørsten din. Å fornemme den nøyaktig ved enhver kontakt. Vær god mot den. Benytt møtet med din tannbørste som erindring til en oppmerksom omgang med andre gjenstander i hverdagen din.

2.     Forsøk å se en gammel venn med nye øyne; som om du vil lære å se ham eller henne på nytt. Still ham eller henne spørsmål som: ”Hva er virkelig viktig i livet ditt?” – ”Hvem eller hva inspirerer deg?” – Hva er viktig for deg i vennskapet vårt?” – ”Hva drømmer du om?” – ”Hva gjør deg redd?” Forsøk ikke å komme inn i gammelt farvann, men opplev din relasjon våken og åpen.

 

Våre gaver – Stoppesteder

! … når du ønsker å komme foran en eller annen

! … når du ikke vil dele noe

! … når du ønsker å gi en eller annen en gave eller et bidrag

1.      Gjør det til en vane å dele med andre ting som har blitt gitt deg.

2.       Samle gave idéer som ikke koster et øre, men som gir stor glede.

 

Vi er nå ferdig med boken Slow down your life. Fra og med mandag 6. februar til fredag 10. februar 2023 starter vi med boken Gi livet retning. Les mer om boken  her.

_______

Les mer om boken her

Slowdown_Forside_600_1311

Copyright © 2009-2023 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: