Hvor høy er din grad av avslappthet på jobben?

  • Avslappthet er en form for selvsikkerhet.
  • Avslappete mennesker virker suverene, trygge og selvsikre.
  • Avslappete mennesker er i stand til å handle proaktivt og lar seg ikke så lett irritere.
  • Med denne testen kan du kontrollere graden av avslappthet i yrkessituasjonen din.
  • Sett deg selv mentalt (og emosjonalt) i de situasjone som er beskrevet lengre nede og skriv ned den graden av avslappethet  som du vil føle i en slik situasjon.

Graden av din avslappethet i følgende situasjoner: (1, 2,3,4 og 5, der 1=lav og 5=høy)

Nr. Tekst

Graden av avslappethet

1. I et stort møte (100 personer) blir du oppfordret til å komme uoppfordret og spontant med din mening.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

2. Du får vite at to av dines kolleger mener du er upålitelig.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

3. En kunde ønsker ikke å bli betjent av deg. Han/hun begrunner ikke dette.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

4. Et interessant prosjekt som ble lovet deg blir istedenfor gitt til din kollega.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

5. Din leder avslår ditt ønske om forfremmelse uten begrunnelse, selv om du allerede har absolvert spesialopplæring.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

6. Du blir anklaget av kolleger fra en annen avdeling i å hindre viktig arbeid til avtalte tider, skjønt du ikke kan påvirke  forløpet i prosessen.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

7. Du har brukt mye overtid til  gjennomføringen av et prosjekt. Din leder mottar rapporten uten noen annerkjennende ord for merarbeidet du har prestert.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

8. Du sitter fast i trafikken og har om 15 minutter en viktig avtale med en kunde, og du har fremdeles ca 10 km igjen.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

9. Du har fullført en jobb for en kollega . Kollegaen din blir rost for dette av deres felles ledert i  ditt nærvær.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

10. Dine kollegaer sier ofte til deg, at du i din alder ikke kan vurdere dette riktig, pga. dine manglende kunnskaper.

(Lav) 1    2    3    4    5 (Høy)

Nå teller du sammen dine avslappethtspoeng og les nedenfor resultatet ditt

Resultater:

  • 10 poeng. Personer med dette resultatet tar altfor mye alvorlig. Du bør arbeide med å få følelsesmessig distanse og avstand til situasjonene. Her er stresset uunngåelig. Du bør ta godt vare på deg selv og vurdere dine tanker og meninger kritisk.
  • 11 til 24 poeng. Personer med dette resultatet klarer  som regel å opprette en viss grad av avstand og distanse. Jo lavere poengtalle ditt er, desto vanskeligere har du for å være avslappet. Påførte fornærmelser virker over lengre tid og påvirker selvtilliten din. Ofte reagerer slike folk med tilbaketrekning og begrenser  kommunikasjonen.
  • 25 til 36 poeng. Personer med dette resultatet klarer i de fleste situasjoner å reagerer rolig og samlet. Du vil være i stand til å kontrollere dine følelser og tanker. Du klarer å slippe taket og konsentrerer deg relativt raskt mot tilfredsstillende mål.
  • 37 til 50 poeng. Personer med dette resultatet mestrer som regel yrkesmessig stress suverent og selvsikkert. Immidlertid under en forutsetning: Det må være autentisk. Det bør ikke være skjult noe internt forbud eller kommando bak beslutningene. (F.eks «Jeg må ikke vise noe svakhet.» «Jeg må være i stand til å takle det.» «Jeg kan ikke oppføre meg slik.» «Jeg tilhører ikke vinnerne.»)

 

Del på bloggen

Bookmark and Share