Brainstorming – regler og tips

Brainstorming er en teknikk som ble utviklet i 50 årene av den amerikanske reklamemannen, Alexander Osborn for å stimulere til kreativ tenkning i gruppediskusjoner.

Med denne teknikken, gir deltakerne spontant uttrykk for sine tanker til et problem eller en utfordring. Kritikk er forbudt, for at  prosessen med å finne ideer ikke skal bli hemmet. En analyse av ideene gjøres på et senere tidspunkt.

Det må bli tatt hensyn til følgende regler:

 • Kritikk eller nedsettende bemerkninger er forbudt
 • Ingen vurdering av forslagene
 • Mot til å tenke utenom det vanlige
 • Enhver idé er velkommen, samme hvor gal den er
 • Antallet er viktig – jo flere ideer, desto bedre
 • Forsøk å bygg på andres ideer, bruk assosiasjonsteknikken – for eksempel ved kombinasjoner eller forbedringer
 • Hold på til tidsfristen som er satt er slutt

Du kan også få frem ideer alene

Lett variert kan du også bruke denne metoden alene for å generere ideer og løsninger.

Du gjør da følgende:

 1. Gjør klart skrivesaker (penner, fargeblyanter, etc.) og papir.
 2. Sørg for å være uforstyrret i 30 minutter.
 3. Skriv problemet eller oppgaven på et stort stykke papir,  en tavle eller flipover. Hvis du skriver ned problemet eller oppgaven som et mål, ville det være enda bedre.
 4.  Stopp tiden (sett alarmen på f.eks. 10 minutter) og start. Skriv opp det som du kommer på av konkrete ideer.
 5. Husk reglene lenger oppe
 6. Ta deg en pause etter 10 minutter og drikk noe vann, eventuelt kaffe eller tee.
 7. Stopp tiden (sett alarmen på 5 minutter) og start på nytt.  Se på det som du allerede har notert ned og assosier videre.  Skriv opp enda vildere og spesielle  ideer.
 8. Ta en pause. Mellom idemyldret og analyse skal det bevisst ta litt tid.
 9. Vurdere dine ideer og prioriter de beste som du konkret iverksetter.

 

Del på bloggen

Bookmark and Share