Å formulere effektive mål – Å visualisere dine mål

blomstereng

Visualisering er en måte og bruke din forestillingsevne og affirmasjoner  til å produsere positive forandringer i livet ditt.
Den fundamentale prosessen ved visualisering er helt enkelt å foretille deg så klart og realistisk som mulig hva du ønsker skal skje, som om det allerede har skjedd. Du skaper en indre erfaring av hva det vil si å få ønsket ditt oppfylt idet du når målet ditt.

Ved å trene opp evnen til å tenke i bilder, øker du samtidig din kreativitet og evne til å huske.

Denne prosessen er i realiteten så enkel at du kan gjøre det når som helst ved kun å lukke øynene (eller ved å ha de åpne, hvis du foretrekker det) og forestille deg det målet du ønsker som om det allerede er oppfylt.

Visualiseringsteknikk

 1. Ta et mål, noe du ønsker å være, gjøre eller ha. For eksempel : «Jeg vil bli roligere.»
 2. Lag en affirmasjon ut av dette målet. Lag en enkel setning i nåtid. F.eks: «Jeg vil være en rolig person.»
 3. Forestill deg målet ditt eller føl som om det allerde er sant. Se deg selv som en rolig person. Vanligvis er det til hjelp at du lukker øynene og late som om eller forestille deg hvordan det vil være når målet er en realitet. Ikke vær engstelig for at du ikke kan skape et klart bilde, bare føl det eller forestill deg målet, likegyldig hvilken måte som er best for deg personlig. Det er ikke nødvendig å se et mentalt bilde for å bruke viualiseringteknikken med suksess. Mange mennesker tenker kun på målet eller sanser det målet de ønsker, uten at de ser et mentalt bilde.
 4. Vær bevisst på å la målet bli oppfylt, uten at du prøver å tvinge frem det du ønsker skal skje.  Slapp av og la underbevisstheten jobbe for at du når målet.

Å bruke affirmasjoner for å nå målet ditt

Affirmasjoner er en av de viktigste elementene i visualiseringen. » To affirm» betyr å bekrefte. En affirmasjon er en sterk, positiv uttalelse om at slik er det allerede. Det er en måte å «lage en bekreftelse» på det du forestiller deg.

Retningslinjer for å bruke affirmasjoner

 • Setninger er alltid i nåtid, og ikke i fremtid. Det er viktig å skape et ønske som om det allerde eksisterer. F.eks. ikke si: «Jeg vil få en fantastisk jobb», men si, «Jeg har nå en fantastisk jobb.»
 • Lag setningn så positiv som mulig. Bekreft hva du vil ha og ikke hva du ikke vil ha. Ikke si: «jeg vil ikke lengre forsove meg om morgenen», men si I våkner nå opp tidsnok og full av energi om morgenen».
 • Generelt bør du bruke korte og enkle setninger, da de er mer effektive. En affirmasjon bør være en kort uttalese som innholder en sterk følelse. Jo mer følelse den innholder, desto sterkere inntrykk gjør den på underbevisstheten din.
 • Velg alltid affirmasjoner som du fullt og helt kan identifisere deg med. det som virker for en person, virker muligens ikke for en annen person. En affirmasjon skal føles positiv, utfordrende, gjøre deg fri og/eller støtte deg.
 • Husk alltid at du skaper noe nytt og friskt. Du prøver ikke på nytt eller forandrer noe som allerede eksisterer. Holdningen din bør være, at du aksepterer og håndterer alt det som eksisterer i livet ditt og på samme tid ser på hvert øyeblikk i livet ditt som en ny mulighet til å starte å skape akkurat det du ønsker og som gjør deg mest lykklig.
 • Affirmasjoner er ikke ment å motsi eller forandre dine følelser eller emosjoner.Det er viktig å akseptere og eksperimentere med alle følelsene dine, inkludert de negative, uten å forsøke å forandre dem. På samme tid kan affirmasjoner hjelpe deg med å skape nye synsvinkler på livet som vil gjøre deg i stand til å få mer og mer tilfredsstillende erfaringer fra nå av.
 • Prøv så godt det lar seg gjøre å skape en følelse av tro, på at dine affirmasjoner kan bli sanne. I stedenfor å si affirmasjonene automatisk, prøv å få føelsen av at du virkelig har kraften til å skape den realiteten du vil ha. Dette vil utgjøre en stor forskjell i hvor effektiv affirmasjonene er.

Affirmasjoner kan brukes alene eller i kombinasjon ned visualisering eller forestilling. Det er veldig effektivt å inkludere affirmasjoner som del av din regelmessige visualisering.

 

Artikler i samme serie

Å formulere effektive mål – Å formulere målene dine
Å formulere effektive mål – Riktig størrelse
Å formulere effektive mål – Uavhengig av andre personer
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(A)
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(B)
Å formulere effektive mål – Å gjøre målene målbare
Å formulere effektive mål – Å visualisere målene dine
Å formulere effektive mål – De første skrittene

 

Relatert lesning:

Allen, David: Getting things done
Blair, Gary Ryan: What Are Your Goals: Powerful Questions to Discover What You Want Out of Life
Bryant, Theodore: Self-Discipline in 10 Days: How to Go from Thinking to Doing
Burn, Gillian: Personal Development AllInOne For Dummies
Davidson, Jeff: The Complete Idiot’s Guide to Getting Things Done
Knobloch, Jörg: Gi livet retning
Koch, Richard: 80/20 Way
McWilliams, John-Roger: Do It!: A Guide to Living Your Dreams
Mumford, Jeni: Life Coaching for Dummies
O’Connell, Fergus: How to Get More Done: Seven Days to Achieving More
Seiwert, Lothar: Balance your life
Seiwert, Lothar: Mer tid til lykke
Seiwert, Lothar: Når du har det travelt gå langsomt
Sher, Barbara: Wishcraft
Sher, Barbara: Live the life you love
Tracy, Brian: Goals
Tracy, Brian: Thinking Big

Del på bloggen

Bookmark and Share