Å finne mål – Din begravelse eller din 80 års dag

 Jotunheimen4

Ikke alle av oss er med en gang klar over hva vi  virkelig ønsker å oppnå. Mye virker fristende og ønskelig. Men det er viktig å finne ut hvilke mål som er dine egne og ikke målene til dine foreldre, venner eller noen andre. Finn ut hva du selv ønsker å oppnå i livet ditt. Det er kun din indre motivasjon som gir deg nok energi til å faktisk oppnå dine mål.

Øvelse:  Din begravelsestale – makabert, men nyttig

Følgende øvelse, som er utviklet av amerikanske motivasjonseksperter, kan hjelpe deg til å forstå det du virkelig tror på. Forestill deg, at du 5 år fra nå er på en begravelse. Du har som en av de siste gjestene gått inn i kirken og ser deg først litt om. Foran deg ser du din familie, dine venner, dine arbeidskollegaer … Plutselig blir du bevisst, at du befinner deg i din egen begravelse. I det indre er du urolig, og svinger mellom interesse og ubehag, idet du tar programmet som ligger foran deg i hånden og konstaterer, at tre taler finner sted:

1. fra en i familien

2. fra en venn

3. fra en arbeidskollega

Spør deg selv: Hva ønsker jeg, at disse menneskene med rette skal si om meg på slutten av mitt liv? Formuler talen skriftlig.

Med denne øvelsen har du en sjanse til å oppnå dyp innsikt i deg selv. Også når du kun nevner positive aspekter i livet ditt, vet du ene og alene om disse ordene tilsvarer den øyeblikkelige sannhet eller ikke.

Og hvis dette er for makabert for deg, så formulerer du en lovprising til din 80. årige fødselsdag. Men skriv, skriv! Og la deg overraske av alt du kommer på.

Resymé av livet ditt

Hva har preget deg i livet? Gå langt tilbake i tankene:

 • Hva var din første opplevelse av suksess i barndommen?
 • Hvordan oppfatter du foreldrehjemmet og oppveksten din? Hvilket forhold hadde du til far, til mor, til dine søsken? Hva beundret du, hva hatet du hos disse? Hvor opplevde du harmoni og hvor knirket det?
 • Beskriv hjemstedet ditt – hva likte du og hva drev deg muligens vekk? Hvilken innflytelse hadde religion, kulturelle saker,skole på deg?
 • Hvilke forbilder hadde du i løpet av årene? Sammen med hvilke mennesker følte du deg vel, med hvem uvel?
 • Hvilke utfordringer har gjort deg sterk?
 • Hvilke kunnskaper, erfaringer og evner har du tilegnet deg?
 • Hva er dine største suksesser og fiaskoer?
 • Hvor ser du i yrket problemer, hva kan du gjøre som mottiltak? I privatlivet, i familien og partnerskapet?
 • Hva er dine tre største ønsker?
 • Hvordan skal manuskriptet se ut?
 • Hva bør fremheves av positive ting?
 • Hvilke av dine fortjenester, suksesser og livsstasjoner skal verdsettes?
 • Hva bør helst forbigås i taushet? Hva bør ikke ses tilbake på?
 •  Og hva burde ellers bli sagt?
 • etc.

Skriv ned den nøyaktige ordlyden og tenk også over, hvem du ønsker deg som taler. Dette er et tøft program. Som ikke lar seg skrive ned på ti minutter – det rører opp temmelig mye.

Konkrete eksempler på øvelsen

Min sønn vil si om meg

 • at jeg var der for ham (eller viljen til å være en god far),
 • at jeg tok ham på alvor) (respekt),
 • at jeg var forståelsesfull og tolerant (toleranse),
 •  at jeg  forsøkt å forstå ham, selv om
 • det var vanskelig for meg (forståelse, toleranse).

Min gode venn Svein vilå si om meg

 • at det var gøy å gjøre ting sammen med meg (morsomt) ,
 • men at jeg også kunne være alvorlig (alvorlighet),
 • at han setter pris på min sans for humor og vitser (humor),
 • at jeg var der for ham hvis han trengte meg (hjelpsomhet, og også være en god venn) og
 • at jeg var en lojal og pålitelig venn, selv om vi var uenige noen ganger (pålitelighet,  vennskap).

Min gamle arbeidskollega Jens sier,

 • at jeg alltid har forsøkt å forbedre ting i selskapet (ansvar),
 • at jeg har løst problemer og ikke fordi jeg har vært årsaken til de (problemløsning);
 • at jeg alltid har formidlet hvis det var en konflikt (fred, harmoni) og
 • at jeg er pålitelig og grundig, men aldri red prinsipper (pålitelighet, omsorg).

Artikler i samme serie:

Å finne mål – Dine mål
Å finne mål –  Livsområder og roller
Å finne mål –  Pluss og minus punkter
Å finne mål – Din perfekte dag
Å finne mål  – Din 80. års fødselsdag

Å finne mål – Å skrive ned en liste over mål
Å finne mål – Å prioritere

Relatert lesning:

Allen, David: Getting things done
Blair, Gary Ryan: What Are Your Goals: Powerful Questions to Discover What You Want Out of Life
Bryant, Theodore: Self-Discipline in 10 Days: How to Go from Thinking to Doing
Burn, Gillian: Personal Development AllInOne For Dummies
Davidson, Jeff: The Complete Idiot’s Guide to Getting Things Done
Knobloch, Jörg: Gi livet retning
Koch, Richard: 80/20 Way
McWilliams, John-Roger: Do It!: A Guide to Living Your Dreams
Mumford, Jeni: Life Coaching for Dummies
O’Connell, Fergus: How to Get More Done: Seven Days to Achieving More
Seiwert, Lothar: Balance your life
Seiwert, Lothar: Mer tid til lykke
Seiwert, Lothar: Når du har det travelt gå langsomt
Sher, Barbara: Wishcraft
Sher, Barbara: Live the life you love
Tracy, Brian: Goals
Tracy, Brian: Thinking Big

Del på bloggen

Bookmark and Share