Å formulere effektive mål – Å formulere målene dine

jakarandatre

Når du har bestemt deg for målene dine som du vil angripe, bør du formulere disse skriftlig. Ved formuleringen er det en del å ta hensyn til.

Noe å merke seg når en setter mål

 • Når du setter deg mål. Skriv ned målet slik du ønsker at det skal utkrystalisere seg.
 • Ordet mål forveksles ofte med ønske eller formål.
 • Et ønske er et selvforklarende ord. Det innholder noe som føles positivt for den som ønsker.
 • Et formål , derimot, beskriver i generelle vendinger hva man skal gjøre innenfor visse rammebetingelser.
 • Et mål er konkret. Vit hva som er viktig for deg.
 • Beskriv målet konkret, positivt, i nåtid og i et personlig språk(jeg) og skriftlig og vær selv målrettet og utholdende(si målet 30 ganger om dagen inne i deg=affirmasjon).
 • Forsikr deg om at målet er «SMART» S= Spesifikt, M=Målbart, A=Aksjonsorientert, R=Realistisk, T = Tidsorientert
  Et eksempel:
  Med SMART ser det slik ut:
  S Jeg vil fire dager i uken
  M drive 30 minutter trening,
  A forbruke 350 kalorier,
  R holde vekten min under 75 kg.
 • Visualiser målet.
 • Bruk dine emosjoner og sanser til å nå målet.

Mål har en sterk drivkraft

Mål har makt. Når du har bestemt deg for noe konkret,synes alle sansene dine å rette seg mot målet.  Du ser, hører og føler ting som har å gjøre med målet ditt, og som du tidligere ikke har sanset. Hvis du for eksempel har valgt å kjøpe en ny grønn BMW, da er gatene plutselig fulle av grønne BMW er. Tidligere la du sannsynligvis ikke merke til grønne BMW’er i det hele tatt.

Å skrive ned mål øker kraften i målet

Å skrive ned målene dine er svært viktig. Først gjennom å skrive de ned blir drømmene som kun eksisterte i tankene dine, til konkrete mål. Ved å skrive ned dine mål blir målene på en måte født og dermed øker kraften i måene dine. Det å skrive målene ned kan ha noe høytidelige i seg. Du forplikter deg til målene dine. Ut fra ren tankevirksomhet blir det nå en forpliktelse. På en måte gjør du en konkret avtale med deg selv.

Mål bør være vel overveid

I og med at mål har betydelig makt, er en ting spesielt viktig: Tenk nøyaktig og i detalj, hvilket mål du konsentrerer deg om og de konsekvenser dette har. Husk, du kan faktisk oppnå det!

Vær på vakt vedrørende formuleringen av målene dine

Nøyaktig formulering av målet ditt er svært viktig. Formulering av målet ditt kan være avgjørende for suksess eller fiasko. Derfor ta hensyn til følgende regler:

Regler for formulering av mål

Her finner du viktig informasjon for utformingen av målene dine. Først et overblikk:

Størrelsen på målene dine. Målet ditt bør ha riktig størrelse. Det bør ikke være for stort og dermed være uoppnåelig, men heller ikke for lite og ubetydelig.

Målet ditt bør ikke være avhengig av andre mennesker. Det hjelper ikke å sette seg mål, der andre mennesker er den bestemmende faktor for resultatet ditt, fordi du mangler innflytelse.

Vær på vakt ved den språklige formuleringen. Mål bør alltid være formulert positivt, og i nåtid. Beskriv så mange detaljer som mulig. I tillegg til skriftlig å formulere konkret din motivasjon for å nå det bestemte målet. Dessuten formuler alltid  hva du vil beholde.

Lag målet ditt målbart. Målbarheten av et mål er vesentlig for at du kan kontrollere om og når du har nådd det. Gjør derfor målet ditt målbart.

De første skrittene. Skriv alltid også ned til hvert mål de første skrittene som du vil foreta for å nå målet. Bare gjennom konkret handling i retning målet ditt får målet ditt energi.

 

Artikler i samme serie

Å formulere effektive mål – Å formulere målene dine
Å formulere effektive mål – Riktig størrelse
Å formulere effektive mål – Uavhengig av andre personer
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(A)
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(B)
Å formulere effektive mål – Å gjøre målene målbare
Å formulere effektive mål – Å visualisere målene dine
Å formulere effektive mål – De første skrittene

Relatert lesning:

Allen, David: Getting things done
Blair, Gary Ryan: What Are Your Goals: Powerful Questions to Discover What You Want Out of Life
Bryant, Theodore: Self-Discipline in 10 Days: How to Go from Thinking to Doing
Burn, Gillian: Personal Development AllInOne For Dummies
Davidson, Jeff: The Complete Idiot’s Guide to Getting Things Done
Knobloch, Jörg: Gi livet retning
Koch, Richard: 80/20 Way
McWilliams, John-Roger: Do It!: A Guide to Living Your Dreams
Mumford, Jeni: Life Coaching for Dummies
O’Connell, Fergus: How to Get More Done: Seven Days to Achieving More
Seiwert, Lothar: Balance your life
Seiwert, Lothar: Mer tid til lykke
Seiwert, Lothar: Når du har det travelt gå langsomt
Sher, Barbara: Wishcraft
Sher, Barbara: Live the life you love
Tracy, Brian: Goals
Tracy, Brian: Thinking Big

Del på bloggen

Bookmark and Share