Gi livet retning (9-13)

9trans

Du kan verken forlenge livet
eller utvide det, bare fordype det.

Gorch Fock

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (9-13)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning (visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Livet i hamsterhjulet (9-13)

Livet i hamsterhjulet……………………………………………………. 9

Syv spørsmål til din selvvurdering………………………………………. 15

PRO formelen……………………………………………………………….. 29

Anstrengelser uten fremskritt: Hamsterhjulet………………………….. 31
Hva motiverer deg?…………………………………………………………. 36

Drevet eller et kall …………………………………………………………. 40

Ingen angst for nye livsfaser………………………………………………. 47

Oppdag sjansen i krisen …………………………………………………… 51

Syv spørsmål til  din selvvurdering (8)

Feilslutning 7: »Jeg behersker en mengde arbeidsteknikker. Slik får jeg organisert livet mitt.«

Det går ikke så mye om å gjøre tingene riktig (effisiens), men mye mer å gjøre de riktige tingene (effektivitet).

For de fleste mennesker er klokken det avgjørende hjelpemiddelet. Alt må stadig bli avviklet raskere og dessuten mer punktlig. Til syvende og sist er dette kravet etter effisiens, altså å gjøre tingene riktig. Mange av oss løper stadig i ring. Her kan verken arbeidsteknikker eller klokker hjelpe. Legg vekk klokken for et øyeblikk og betjen deg av et annet instrument: Ta et kompass. Det hjelper oss til å svare på de mange spennende spørsmålene, nemlig de etter den riktige retningen.

Gotthold Ephraim Lessing formulerer dette slik: »Den langsomste som ikke mister sitt mål ut av sikte, går alltid fremdeles raskere enn den som streifer omkring uten mål.« Vi trenger bærekraftige mål! Mål som lover mer enn et rask kick. Mål som det lønner seg å engasjere seg for, investere i og kjempe for. Hvor mange menn og kvinner er det ikke som ærgjerrig har klatrer karrierestigen oppover og en eller annen gang har konkludert, at denne stigen lente mot den gale veggen!

Syv spørsmål til  din selvvurdering (7)

Feilslutning 6: »Jeg vet mye om tids- og livsplanlegging og har grep om livet mitt.«

 

De fleste mennesker er riktignok kunnskapskjemper, men omsetningsdverger.

Den lengste distansen som det gjelder å overvinne i denne verdenen, er veien fra hodet til hjertet og fra kunnskap til handling. Det stemmer nok at vi har lest mange bøker, hørt foredrag, sett talkshows, besøkt seminarer. Men dette alene gjør oss ikke til den som drar nytte av de positive konsekvensene ved å handle riktig.

En mann kom til oss i et seminar og sa at han var den beste ekteskapspartneren, en omsorgsfull far og den beste lederen som han kunne forestille seg. Det eneste problemet var, at ingen av de personene som var involvert ville bekrefte dette. I ytterligere samtaler var det etter en hvis tid mulig å hjelpe denne velmenende mannen til den oppdagelsen, at han teoretisk hadde forstått mye, imidlertid var forskjellen mellom teori og praksis meget stor. Ordet til den evangeliske sosialreformatoren Gustav Werner: gjelder, »det som ikke blir gjort, har ingen verdi!«

27trans copy

I en viss forstand må enhver kjempe med å omsette det kjente i praksis. Vi vet hva vi må gjøre, men vi gjør ikke hva vi vet. Derfor må et liv i balanse gå ut over den tradisjonelle tids-planleggingen.

Syv spørsmål til  din selvvurdering (6)

Feilslutning 5: »En god utdannelse garanterer  at jeg kommer meg fremover.«

Riktignok er en god utdannelse basisen for enhver karriere, men det rekker slett ikke. I tillegg trengs det en presis skriftlig planlegging.

En langtidsundersøkelse fra det verdensberømte Harvard universitetet vedrørende den yrkesmessige karrieren for studenter som hadde avsluttet sine studier, viste at det ikke er noe tvil om betydningen av skriftlig planlegging:

  • 83 % hadde ingen målsettingfor sin karriere. De tjente i gjennomsnitt et bestemt dollarbeløp.
  • 14 % hadde klare målsettinger for karrieren sin, men hadde ikke fastlagt disse skriftlig. De tjente i snitt det tredobbelte av dette beløpet.
  • 3 % hadde klare målsettinger for karrieren sin og hadde fastlagt disse skriftlig. De tjente i gjennomsnitt det tidobbelte av dette beløpet.

Naturligvis er en god utdannelse gull verdt og tilbyr et godt fundament. Men hvordan bygger du videre på dette funda-mentet? Aldri i historien har den kunnskap som vi har til rådighet i verden vokst raskere enn i dag. Mellom 1800 og 1900 fordoblet mengden av tilgjengelig informasjon seg. En videre fordobling fant sted i 1950, 1970 og 1980. For tiden fordobler eksisterende kunnskap i verden seg hvert fjerde år. I bestemte bransjer som innen informasjonsteknologi er hastigheten betydelig høyere. Dette har enorme konsekvenser for livet vårt, vår yrkesmessige og private utvikling. Forandringene skjer vesentlig raskere!

For å forbli aktuell må du videreutdanne deg. Enhver må selv fokusere på å holde seg oppdatert i informasjons-strømmen.  Det dreier seg ikke om en bestemt utdanning, men om livslang læring.  Utdannelsesstigen er ikke en konferanse eller en læreplan – det er deg selv! Du bærer ansvaret. Derfor tilhører dette området til din (skriftlige) livsplan.

Forskere går ut ifra, at en som i dag er 30 år vil utøve fra fire til seks forskjellige yrker i livet sitt.  Her gjelder det ikke forskjellige stillinger, men yrker! Tekniske og samfunnsmessige forandringer gjør gamle yrker overflødige og skaper nye. Innen et yrke forandrer til dels verktøyene som brukes radikalt: Tenk på typografene som kanskje fremdeles har lært å sette med bly, men i dag må være fagfolk ved en PC.

Ting forandrer seg. Hvem er ansvarlig for din personlige reaksjon på dette? Din leder, politikerne, samfunnet din mor …? Nei, du er ansvarlig. Enhver er utfordret til å være sin egen entreprenør i sitt eget liv.  Hvor ofte har du overlatt til andre å fortelle deg hvordan du skal reagere på situasjoner? Slutt med det! Bli skaperen i din egen biografi. Hvis du ikke vet hvordan, hent inn en rådgiver – det er i orden og ofte meget viktig. Men treff selv beslutningene. Til syvende og sist er det ditt liv.

I vår kultur er prinsippet med eget ansvar gått litt tapt. Tidligere styreformann Werner Then kommenterte krast den tyske situasjonen: »Eget ansvar er hos oss lovmessig forbudt. Vårt liv blir regulert gjennom 70 000 lover og forordninger. Fagforeninger og firmaer vil bestemme veien vår. Og så søker vi i tillegg også en ferie der alt allerede er regulert. Vi trenger igjen en kultur for eget ansvar.«

Overta eget ansvaret for ditt liv og ditt yrke. Det opprinnelige livsmønsteret med å lære, å arbeide, evig ro med betalt pensjon fungerer ikke mer. Det er avløst av en fargerik miks av utdannelse, arbeid, omskolering, arbeid, ro og yrkesmessig nyorientering, arbeid, arbeidsløshet, arbeid, friår, arbeid, deltid som alderspensjonist … Hvis du ikke selv tar hånd om livet ditt, kan du ikke gi skylden til andre enn deg selv. Omstillingen fra det gamle livskartet til det nye er ikke lett, men mulig. Jo raskere du begynner, desto lettere. Vi har sett mange eldre mennesker, som har klart denne ikke smertefrie omstillingen og vet å sette pris på det nye.  Er det nye først integrert, har det mange fordeler. For deg har »livets eventyr« på nytt begynt. Du er blitt regissøren i eventyrfilmen i ditt eget liv.

Trening er arbeid – men det lønner seg! Bli til entreprenør i ditt eget liv. Det omfatter mer enn bare det yrkesmessige livet. Et viktig skritt er klart når du legger det vemodige tilbake-blikket bak deg.  Sørg ikke over tapte sjanser. Glem plagsomme spørsmål som »hvor ville jeg vært, hvis jeg den gang …?« Alt dette bringer ikke noe. I går var i går, i morgen er i morgen og i dag er nå avgjørende.

Og fremfor alt: Tenk aldri det er for sent for banebrytende nye endringer. Vi tenderer til å undervurdere mulighetene når vi blir eldre. Winston Churchill var 76 år gammel da britene valgte ham til premierminister. Konrad Adenauer sto til og med ved 85 år enda en gang til rådighet for stillingen som Bundeskansler. Forfatteren Ernst Jünger forfattet med 90 år sin første kriminalroman. Og den polske pianisten Mieczyslaw Horszowski lot seg ikke stoppe, men spilte som 98 åring inn ennå en plate med verker av Bach, Schumann og Chopin. Det er aldri for sent å starte med noe nytt.

Det som vekker oppmerksomhet i våre seminarer og rådgivningsarbeid er den uhyre dynamikken i en skriftlig plan. Du ser jo det av undersøkelsen ved Harvard universitetet som ble nevnt ovenfor. Skriftlighet fremmer en bevisst holdning. Vår anbefalning lyder dermed: Livsplanlegging må skje skriftlig og regelmessig bli omarbeidet. Det faller ikke lett for alle, men åpenbart er dette en vesentlig grunnstein for å »komme videre«. Prosessen som vi går sammen med deg i denne boken, er til dette formålet en hjelp som tusenvis av ganger har vist seg effektiv.

Syv spørsmål til  din selvvurdering (5)

Feilslutning 4: »Regelmessig ferie er tilstrekkelig  til å lade opp batteriene mine igjen og mestre livet.«

Det er sant nok at vi trenger fysisk rekreasjon. Men ferie alene klarlegger ikke spørsmålet om hensikten. Bare den som har klarlagt hensikten med sine handlinger finner holdepunkt. Også et helt års ferie besvarer ikke spørs-målet om visjon, verdier og hensikten.

Mennesker blir depressive, uten tiltak og syke fordi de i livet sitt, i skjebnen sin ikke ser noen hensikt mer. I følge en undersøkelse fra forsikringsselskaper og interesseforeninger eksisterer stressbetingede sykdommer hyppigst der hvor mennesker føler arbeidet og livet sitt uten mening. Oppdager mennesker på nytt hensikten i sine gjøremål blir de friske. Mange lesere av denne boken har antageligvis gjort de samme erfaringene. Når du opplever en oppgave som meningsfull er den enkel å gjøre.

Også spørsmålet om den personlige livslykken er spunnet tett sammen med spørsmålet om mening. Det har den renommerte amerikanske lykkeforskeren Mihaly Csikszentmihalyi funnet ut. Først gjennom klarleggingen av spørsmålet om hensikten er det mulig »å forvandle hele livet i en enhetlig flow erfaring«, skriver han i sin bestseller Flow. Lykkens hemmelighet. Hensikten er altså en viktig motivasjonsfaktor. Derimot tapper meningsløsheten en for energi, søvn, den »gode samvittigheten« og prestasjoner.

Syv spørsmål til  din selvvurdering (4)

Feilslutning 3: »Jeg har en detaljert dagsplan, som hjelper meg til å strukturere livet mitt.«

Dagsplanen er blikket nedenifra, så og si muldvarp-perspektivet. Imidlertid det du trenger er ørnepers-pektivet, blikket for helheten.

En god dagsplan er et ufravikelig verktøy for å få bedre grep om egne dagsaktiviteter. Til dette er tidsplanleggere et etablert, i mellomtiden uerstattelig hjelpemiddel. Men planlegger du bare dag for dag løper du en fare i kun å reagere på ting som hender. Du mister lett oversikten som absolutt er nødvendig for å treffe fornuftige beslutninger.

En god dagsplan hjelper deg til å strukturere dagen din. En god livsplan hjelper til med å gi livet ditt den riktige retningen!

Helt sikkert har du allerede hatt anledningen til å nyte utsikten fra en fjelltopp. Du kunne følge veien som du kom fra. Og der borte ligger veien som du vil gå videre. I det fjerne ser du målet ditt: Den høyeste og flotteste fjelltoppen vidt og brett. Veien dit er delvis gjemt i daler, kløfter, bak fjelltopper og bak skyer. Dette bildet preger seg inn i ditt indre emosjonelle kart og du vet: Retningen stemmer! Til tross for opp og ned er dette den hensiktmessige veien. Selv om den også ofte underveis blir gjemt – eksisterer målet, og du vil nå det hvis du går videre.

Hva er viktigere: Helt enkelt å gå fremover – eller regelmessig å ta seg tid til å orientere seg? Begge deler er nødvendige for å nå målet. Ikke la deg lure mht. din livs-forventning. Dødstavlen for livsforsikringer er her nådeløs: Som kvinne er gjennomsnittet i overkant av 80 år, som mann 74 år. Sammenlignet med tidligere generasjoner er det en fantastisk høy alder. På den andre siden er det ingen evighet. Og til tross for dette lever mange mennesker som om døden er et resultat som bare andre kan møte. Glem ikke: Dødelighetsraten til homo sapiens ligger som tidligere på eksakt 100 prosent. Den treffer alle selv om vi fortrenger dette. I så måte er det absolutt fornuftig å skaffe seg et overblikk over eget liv og innordne tiden i dag riktig.
Denne boken utfordrer deg, på samme tid til å stige opp i et helikopter og nok en gang betrakte livet ditt ut ifra ørneperspektivet.

21trans copy

Der er arbeidet ditt, der bak er hjemmet ditt,ekteskapet ditt, barnas skole … Du ser områder som ser fantastiske ut, som får hjertet ditt til å slå raskere – landområder hvis eksistens du heller ville benekte. Du oppdager byggeplasser og områder som ikke har blitt vannet på lenge, men også blomstrende hager.

 22trans copy

 Tiden som er til rådighet i ditt liv

En eller annen gang må du lande igjen. Da vil det bli ryddet opp. Trær vil bli plantet, struktursvake områder vil bli hjulpet frem. Ørneperspektivet har hjulpet deg til å se livet ditt annerledes og på nytt. Du har et nytt realistisk overblikk og kan samle, sortere og vurdere på nytt. Det forhindrer at du sløser bort livet på skueplasser som ligger i skyggen.

Flykt ikke inn i blind handling, uten først å ha skaffet deg et overblikk. Prisen som du må betale for dette er høyere enn du tror! Vi planlegger dagen, av og til også måneden, men sjelden et helt år. Lengre tidsrom som en periode (syv år) eller hele livet er holdt utenfor denne planleggingsprosessen. Den som imidlertid har et overblikk over hele livet løper seg ikke vill i dagens ugjennomtrengelige kratt.

Gi150

Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2021 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: