Gi livet retning (99-101)

165trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (99-101)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som inneholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning(visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Å nyte sinnsroen (221)

Å bli en livskunstner (225)
Den som ikke kan nyte, blir uspiselig( 229)
Å feire livet (233)
Kjærlighetens fem språk (237)
Belønn deg selv (244)
Stimulering på veien ( 247)
Din kontrakt med de g selv ( 251)

Nyte sinnsroen (3)

Den som ikke kan nyte, blir uspiselig 

Du har brutt ut av hamsterhjulet.  Når du nå setter inn energien din dreier hjulet seg ikke i ring mer, men du kommer skritt for skritt forover med fast grunn under føttene. Imidlertid vil dette på sikt ikke tilfredsstille deg, hvis du ikke finner en rimelig kompensasjon for dine anstrengelser – tider med ro og avslapping.

I begynnelsen av Bibelen står den berømte skapelses-historien, som har en overraskende slutt. Først blir det beskrevet hvordan gud skapte verden på seks dager. Ordet som i originalteksten står for »dag« betyr forøvrig »tidsavsnitt«. Heller ikke skapelsen var utviklet komplett i første tidsavsnitt. Den fikk lov til å utvikle seg. Og hva hendte på den syvende dag? Den påla gud mennesket som en dag til å slappe av på.

En viktig erfaring strekker seg gjennom hele menneskehetens historie. Vi mennesker eksisterer ikke bare, for å arbeide, selv i ro gjenspeiler vi noe guddommelig. Å skape noe er viktig, det hører til menneskets vesen. Mennesket blir sykt hvis det ikke kan utforme noe. Vi har i vår praksis gitt råd til et stort antall mennesker som finansielt ikke lenger trengte å arbeide noe mer. Imidlertid, etter litt tid med selskapeligheter og måneder med ferie våkner ønsket i dem å skape noe, bidra, slik at denne verden blir litt bedre.

Vi mennesker trenger en balanse mellom arbeid og ro. Uro er en kreativitetsdreper og årsak til sykdommer. Å arbeide seks dager i uken er virkelig mer enn nok, nyt den syvende! I løpet av den franske revolusjonen forsøkte man med lovverket å innføre en ti-dagers-uke, men den ble ikke realisert. Forestill deg at du kun hadde fri hver tiende dag! Kreativitet trenger ro. Vi må innrømme, at for de fleste av oss er det vanskelig å falle til ro. Men det er en overraskende opplevelse, helt enkelt bare å sitte ned, lese en fin bok, nyte en film, ha tid til seg selv, iaktta skyene …

Ennå en gang: Den ukentlige hviledagen er en vesentlig nøkkel til et liv i sinnsro. Vær så vennlig ikke å utvikle noe søndagsstress. Skriv heller et manus for »din« søndag. Hvis du regelmessig må arbeide om søndagen, søk da en annen hviledag, men ta deg fri en dag i uken, til egen pleie og til det beste for omgivelsene dine! Når du er uthvilt, bringer selv ubehagelige ting deg mye mindre ut av fatning. Er man stresset reagerer man lett overdrevet heftig.  Man har en tendens til å feie mye under teppet i løpet av uken. Blir det for mye, utvikler dette seg muligens til en bombe.

Familien står i dag høyt i kurs.  Likevel strander relasjonene i dag oftere enn tidligere. Den koster energi: Små barn kan for eksempel være meget anstrengende. Vær ikke bare et offer i denne kraftkrevende situasjon, men utform din ro og hvile. Hvis du er alenemor eller -far, sørg eksempelvis for å ha en babysitter en halv dag per uke, for å kunne tillate deg litt søvn. Kanskje også lese en god bok i all ro eller drikke kaffe med en venninne/venn. (Ekte-)par har det lettere: Gi hverandre ukentlig en pause der en av dere helt enkelt kan sove ut eller har tid til seg selv.

Det finnes enda en grunn til at vi trenger perioder med ro: Vi må beskytte vår sjel mot overfloden av fristelser. La deg overraske av hvor godt det gjør seg med en dag i uken til ro, til å komme til besinnelse, til refleksjon og til å hvile. Dette er spesielt viktig når det faller vanskelig for deg å slappe av. Den som ikke kan nyte, blir uspiselig!  Forskyv ikke det å nyte til senere.

Ta deg tid til å nyte duften av rosene

Ta deg tid til å tenke, det er kilden til kraften.

Ta deg tid til å arbeide, det er prisen for suksess.

Ta deg tid til å leke, det er ungdommens hemmelighet.

Ta deg tid til å lese, det er grunnlaget for kunnskap.

Ta deg tid til ettertanke, det er kilden til kraft.

Ta deg tid til å drømme, det er veien til stjernene.

Ta deg tid til å være glad, det er sjelens musikk.

Ta deg tid til å elske, det er den sanne livsglede.

Ta deg tid til å være vennlig; det er målet for å være lykkelig.

Ta deg tid til å nyte, det er belønningen for det du gjør.

Ta deg tid til å se deg om, dagen er for kort til å være egenkjærlig.

Ta deg tid, til å være sammen med venner og hjelpe dem, dette er kilden til lykke.

Tid er det begrensede middelet, som du har til rådighet.

Derfor ta deg tid til å nyte duften av rosene!

Fra Irland

Vi kjenner uttalige kvinner og menn, som til og med daglig tar seg en halv time tid til – ikke bare til å hvile, men også til å nyte de små ting i livet. Dette er meget behagelige mennesker og slett ingen dovenpeiser. De lever i henhold til sine talenter og behersker en genial balanse mellom handling og ro. En kjær venn av meg satte seg en time på en kafé, etter at han hadde parkert sin nye bil rett ovenfor. Han bestilte seg en cappuccino og nøt blikket av sin nye bil. Er dette for materialistisk for deg?

Andre elsker å gå inn på barnas soveværelse om kvelden for å iaktta dem når de sover. Det finnes så mye flott – dansende snøkorn, herlige blomsterenger, din egen (ekteskaps-)partner.

Nettopp naturen tilbyr uendelige muligheter til påfyll. Når plukket du sist et grønt blad fra et tre? Når iakttok du bevisst sist en solnedgang eller -oppgang? Når gikk du barfotet over en eng? Disse styrkende øyeblikk blir enormt undervurdert. Spaserturer i vinden, lyttingen til fuglestemmer, rulle rundt i snøen – alt dette gjør livet rikere. Og det uten at det koster noe!

Nyte sinnsroen (2)

Bli en livskunstner (1)

Hvordan blir man en livskunstner? Man samler sine første erfaringer som lærling, og avlegger i mestringen av den normale hverdagen sin svenneprøve. Også Michelangelo var en gang under utdannelse! Hans mester kom en gang til ham og ødela en vidunderlig statue som akkurat var ferdigstilt og sa: »Merk deg, begavelse er billig, hengivelse er gull.« Dermed viste han på en grov måte, at det ikke er nok å la sin egen kreativitet flyte fritt.  Man må ut over dette arbeide hardt, for å komme fra et godt til et utmerket resultat. Selv om man avviser en slik pedagogikk – stemmer utsagnet.  Den gjennomsnittlige begav-ete er med konsekvent realisering et geni som ikke er konse-kvent helt overlegen! Bli til en kunstner, la livet ditt bli til et kunstverk, arbeid hardt med det! Det bringer et rikt liv – det er et rikt liv!

Å være kunstner med henblikk på sitt eget liv og sin hverdag er ingen lett sak. Mange ganger finnes det ubehagelige over-raskelser og katastrofer. Tenk bare på århundrets høyvann øst i Tyskland, i Østerrike og Tsjekkia. Drømmer, verdier og visjon-er gikk i ordets rette forstand under i vannmassene.

I en konsultasjon ble vi kjent med en 57-årig livskunstner. Det var imponerende hvor ansvarsbevisst han levde sitt liv, og omgikk sin kone og sine voksne barn. Han var kjemiker i et firma i Østtyskland. En morgen sto hans 35-årige kollega på arbeidsplassen sin og kjempet med tårene. På spørsmålet, hvorfor han var så nedtrykt, svarte denne: »Jeg har akkurat fått oppsigelsen min. Om seks uker må jeg forlate firmaet. De har ikke nok arbeid til alle. Jeg har en mor som er pleietrengende, min kone er gravid med det tredje barnet. Vi har bygget …« Vår livskunstner sa farvel, etter at han lenge med empati hadde hørt på sin lidende kollega. Etter en lengre telefonsamtale med sin kone forsvant han. Litt senere kom firmaets leder til 35-åringen og sa: »Oppsigelsen blir tilbakekalt. Din kollega har tilbudt seg å gå istedenfor deg.  Husets hans er nedbetalt og han kan i tilfelle han ikke finner noe arbeid, i nødstilfelle førtidspensjonere seg.« I sin »livskurve-workshop« fortalte livskunstneren oss denne historien. Han var klar over, at han ikke ville finne en adekvat jobb. Men han kom til vårt seminar for å reflektere over, hvordan han ansvarsbevisst kunne videreutvikle livet sitt. Pengene til seminaret hadde han tjent som hjelpearbeider. Han og hans kone var som før overbevist, om at de hadde gjort det riktige.

Å gjøre det riktige er ikke alltid lett. Det må ikke være så heroisk som den beskrevne historien ovenfor. Men det koster anstrengelser å utforme hverdagen konsekvent og ansvarsbevisst. Imidlertid lover vi deg at når du en gang har »smakt« dette, ønsker du ikke mer å drikke noe annen vin. Det er en stor fare å sammenligne seg med andre: Misunnelse er en lykkedreper. Stadig vekk å sjele til andre og ligge under for den villfarelsen, at alle andre har det bedre, tærer på substansen. Det går om å leve autentisk og derigjennom utforme sitt liv på eget ansvar, også når bilen til naboen har et par hestekrefter mer.

Hva du har erkjent som viktig for deg, har vi nedfelt i en konkret ukes- og dagsplanlegging. Det skal ikke føre til, at du bare bytter ut et hamsterhjul med et annet. Det handler ikke om høyere innvielse i kampen om en mer effisient livsstil. I virkeligheten gjelder det en selvbestemt fremtid, et avbalansert liv, der selv uforutsette hendelser kun i forbifarten distraherer deg fra det egentlige målet ditt. Denne sinnsroen gjelder det å nyte.

Imidlertid betyr det å være livskunstner også å risikere noe nytt og ikke måle hvert livsavsnitt som om det er i overensstemmelse med vår sikkerhetstenkning. »Det finnes ingen sikkerhet i livet, bare sjanser«, sa Mark Twain. Vi har stadig vekk iakttatt, at mennesker i andre halvdel av livet har »steget av«.

227trans copy

De har vekslet arbeidsplass, mange har til og med flyttet til et annet land.  Overfladisk sett har de skadet sin suksess med dette. Men de har med dette gitt livet sitt en ny retning og ført det til en rikdom, som ikke lar seg oppveie materielt.

Den amerikanske lyrikeren Robert Frost skriver: »To veier delte seg i skogen, og jeg – jeg valgte den minst trafikkerte. Og det gjorde hele forskjellen.« Det er linjene til en livskunstner!

Den som kun går på trafikkerte stier, fører kanskje et relativt sikkert liv. Men denne sikkerhetstankegangen sperrer blikket for nye sjanser. Litt risiko må det være, hvis du virkelig vil hente ut det optimale i livet ditt.

Dette skal ikke være noe tale for ufornuftig atferd. I mye større grad anbefaler vi å fjerne lenkene som holder oss vekk fra å bli en ekte livskunstner. Vi er enige med Norman Vincent Peale, en mester i optimisme: »Kast hjertet ditt over gjerdet – og resten vil komme etter.«

Nyte sinnsroen (1)

Du er kommet til et høydepunkt. Du vet nå hvordan du skal virkeliggjøre dine drømmer og livsmål. Hvis du har påtatt deg anstrengelsene i kapitlene foran, ligner du nå på en pottemaker som har brakt sin tunge dreieskive i gang. Kraftbruken er i begynnelsen størst. Senere er det nok med en dytt med foten – og skiven blir i bevegelse.  For å bli i bildet: På dreieskiven ligger livet ditt. Du har besluttet å forbedre formen på livet ditt, forfine det. Gjøre det flottere. Grunnlaget til dette ble lagt i kapitlene forut.

Kanskje har du midt i prosessen spurt deg selv: Lønner det seg å ta på seg disse anstrengelsene med å reflektere så intens over de forskjellige livsspørsmålene?  Men mye mer sannsynlig er dynamikken fra kapitel til kapitel og fra workshop til workshop bevisst blitt tydeligere til et oppbrudd mot en selvbestemt fremtid. Hvis du har klart det frem til hit, hvis du virkelig har deltatt aktivt, da ligger hamsterhjulet definitivt bak deg. En følelse av befrielse har innfunnet seg. Du har brutt ut av hamsterhjulet, av en livsmodell som har blitt tvunget på deg og brutt opp til et liv i balanse. Nå må du sette alt inn på å aldri vende tilbake til denne retningen i din livs- og yrkesplan. Hamsterhjulet er intet godt sted – verken for deg eller for andre mennesker.

Det sentrale spørsmålet om målet i livet ditt har du i hvert fall besvart nå. Du kan imidlertid kun gå ut ifra det du vet i dag. Da denne kunnskapen endrer seg, vil du i løpet av livet eventuelt også forskyve dine fjerne mål. Dette taler imidlertid bare for din videreutvikling og personlige modenhet.  Akkurat derfor er denne prosessen som du har gjennomgått med oss, også mer en modell for en regelmessig kontroll av dine livsmål og utforming, enn en enkeltstående handling. Den beste nytten får du hvis du minst to ganger i året tar denne boken ut av bokhylla, supplerer med notater og bruker PRO-metoden på nytt på deg selv, for ansvarsbevisst og proaktivt å utforme livet ditt.

Nå gjelder det altså an på å holde dreieskiven i gang. Har du først en gang ut i fra slurv brakt den til stillstand, er det mye mer anstrengende å bringe den til å rotere igjen. Antagelig forstår du nå bedre hvorfor vi har anbefalt deg regelmessig å skrive inn drømmedagen din i terminkalenderen din. Det er simpelthen en nødvendighet for å leve i balanse. Og det blir fra gang til gang mer berikende.  Ved første drømmedag har du bearbeidet grunnspørsmålene i livet ditt og klarlagt det i et utkast. I de påfølgende drømmedagene kan du begynne på finarbeidet. Ditt liv blir rikere, mer hensiktmessig, tettere. Hvis du på din drømmedag reflekterer over de forskjellige livsrollene som er dine egne, bringer du deg selv kontinuerlig på riktig kurs. Retningen stemmer, kursavvikene blir fra kvartal til kvartal mindre. Denne vissheten er en viktig kilde til sinnsro. Derimot gjør handlinger uten hensikt en syk. ·

______

Gi150


Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Reklame