Vekk fra stress inn i flow (6)

 _________

Tankene stresser

Det finnes mennesker der lampen for fare fremdeles blinker rødt. Som setter seg ned og grubler: ”Jeg sykler ikke mer med sykkelen til arbeidet. Alltid må noe slikt hende meg. Jeg har helt sikkert fått meg en nakkesleng. Jeg burde ha merket meg nummeret.”  Stresset går videre. Kortisolen kretser videre. Kroppen stresser videre. Og det gjør en syk: For kortisolsprøyter finnes hver dag i livet vårt. Det kommer altså helt an på, hvordan vi opplever stress.

Positiv tenkere er beskyttet mot negative følger av stress, viste en studie fra universitet i  California vedrørende 700 ledere. Hver leder som så på stress som en utfordring, var sunnere og biologisk yngre enn de heller pessimistiske deltakerne i studiet.

Egentlig snakker psykologien i dag ikke mer om negativt eller positivt stress, om eu- og disstress. Det finnes bare et stress – avgjørende er måten som det mestres på. Det heter på fagspråket ”coping”. For den ene er det å holde en tale en utfordring: Stresshormonet driver en til høyest mulig prestasjor. For andre er det å holde en tale en katastrofe: Stresshormonene blokkerer, gjør ham /henne til en neandertaler, som flykter fra mammuten og lider under angst, anspenthet og maktesløshet.

Dårlig for hjertet: Istedenfor å kjempe
eller å flykte, blir vi sittende –
Og tenner oss nok en sigarett

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share