Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (32)

__________

Istedenfor tidsfeller: Din dagsplan! (G)

6.Trinn: Gjennomfør dagens arbeid effisient (3)

 

Ditt ”tilbakeblikk på dagen”

Spør deg om kvelden:

Har dagen i dag brakt meg nærmere målene mine?

Hva har jeg lært i dag, hva gjør jeg på samme måte – eller annerledes?

Hva kunne jeg ha gitt avkall på?

Hvordan kan jeg i dag belønne meg selv? Hva er det flotteste som jeg ennå kan gjøre?

Hva planlegger jeg for i morgen?

I helgen kan du trekke konklusjoner – som springbrett til ukeplanen.

Og nå til det siste trinnet 7: Forvandl ulyst til lyst

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share