Å sette nye anker – en NLP teknikk

_____

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP)

NLP eksperten Prof. Barbara Schott fra faghøgskolen i Nürnberg anbefaller, ”å sette nye ankre”. I vanskelige situasjoner blir positive, kreative energier aktivert fra suksessrike, gode øyeblikk. Du kan med denne enkle teknikken forvandle angst eller nervøsitet som dukker opp til en positiv følelse.

Hvert bilde utløser en følelse. Og man trenger i vanskelige situasjoner en god følelse. Til dette henter man frem en kompetanse-, en suksess situasjon fra errindringsskuffen.

Fremfor ditt mentale øye ser du deg selv i en situasjon der du lykkes. Opplev nok en gang situasjonen med alle sanser: Lukt, hør, føl alt.

Den flotte, energiladende, kompetente følelsen, som du hadde i denne situasjonen, kan du knytte opp imot en gjenstand, for eksempel en lykkebringer. Denne tar du med på et foredrag, opptrinn, til en ansettelsessamtale. Det er en fordel på forhånd å øve i tankene.

Begi deg inn i den vanskelige situasjonen, føl på lykkebringeren, og hent frem den gode følelsen, som kveler i fødselen den negative følelsen, angsten, tvilen. Det fungerer, prøv det ut.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share