Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (31)

________

Istedenfor tidsfeller: Din dagsplan! (G)

6.Trinn: Gjennomfør dagens arbeid effisient (2)

Slik blir dagsplanen din til lykkefaktor

Du har sikkert merket, at ordet ”dagskontroll” har blitt smuglet inn i denne eksempeldagen. Med en gang du knytter et tilbakeblikk til planleggingen din, oppstår er lite psykologisk under: Når du om morgenen vet, at du om kvelden proto-kollerer hva du har gjort, inngår du auto-matisk en sterk pakt med deg selv: Self-commitment – du føler deg forbundet og forpliktet til dine fastlagte beslutninger og mål. Hvordan går det?

Når du om kvelden ser tilbake på dagen din:
Er du kommet nærmere dine mål?
Hva er belønning
en?

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share