Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (29)

________

Istedenfor tidsfeller: Din dagsplan! (G)

Dette høres jo fint ut. For godt, synes du? Hvordan ser så dette ut i praksis? Nå, litt mot trenger du, du må presse deg litt: forsvare deg mot urimelige krav, som du strever med. De som sørger for at du ikke arbeider, men at du blir ”blir bearbeidet”. Og føler deg overbelastet av terminpress og arbeidspensum.

De 10 verste tidssynder

Du forsøker å gjøre for mye på en gang.

Du setter ikke opp mål, prioriteter, terminplaner.

Du lar deg distrahere av telefon og kollegaer.

Du deltar i lange og overflødige møter.

Du overlesser skrivebordet ditt med papirkram og lesestoff.

Du lar deg forstyrre av uanmeldte besøkende.

Du skyver ubehagelige oppgaver foran deg.

Du kan absolutt ikke si nei.

Du vil være perfekt og vite alt.

Du er ikke konsekvent, og det faller deg vanskelig å holde disiplin.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share