Anti-setninger fjerner falske trossetninger

_____

Alltid, når din trossetning bremser deg i livet, dukker opp, lag en antisetning som motvekt. Brenn inn den nye informasjonen på harddisken  – hjernen.

►    Anstreng deg! Denne trossetningen presser en stadig til å arbeide lengre enn andre. Disse menneskene kjenner ikke til noen pause, arbeider til de er fullstendig utmattet, men blir dog aldri ferdige. Anti- setningen: ”Bare den som slipper løs, har to hender frie.”

    Skynd deg! Den som blir presset av denne trossetningen, setter seg selv under tidspress. Haster fra termin til termin, fra oppgave til oppgave. Mener, at ikke noe kan løses raskt nok. Anti-setningen: ”Jeg tar meg den tiden jeg trenger, den tilkommer ikke bare andre, men også meg”

►   Vær perfekt! Bak dette står angsten for å gjøre feil, den permanente tvilen av kvaliteten på egen prestasjon. Godt er ikke godt nok. Man kan aldri glede seg over hva man har oppnådd, Anti-setningen: ”Også jeg får lov til å gjøre feil, feil er trinn på veien til suksess.”

►   Vær hjelpsom! Denne trossetningen plager mennesker som ikke kan si nei. De mener, at de bare kan bli likt, hvis de gjør alle andre til lags, bare ikke seg selv. Anti- setningen: ”Hvis jeg sier nei, sier jeg ja til mine mål.”

►  Vær sterk! Den som følger denne trossetningen, viser ikke utad, hvordan hans sjel ser ut. Ingen svakheter trenger ut av det harde skallet. Å be en annen om hjelp kommer slett ikke på tale. Å delegere faller vanskelig. Anti-setningen: ”Å vise følelser gjør sympatisk, og be om hjelp også.”

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share